Delårsrapport Q2 2021

"Under andra kvartalet har vi sett en stark orderingång på alla våra marknader, framförallt i Sverige och i Danmark. I Danmark har vi till och med lyckats vända till intäktstillväxt i kvartalet i lokal valuta.", säger Magdalena Bonde, avgående vd i Eniro.

Andra kvartalet: april-juni 2021

 • Nettoomsättningen minskade med 8 procent till 208 MSEK (227). Den valutajusterade tillväxten uppgick till -7 procent.

 • EBITDA uppgick till 33 MSEK (24). EBITDA-marginalen uppgick till 15,9 procent (10,6).

 • Justerad EBITDA uppgick till 37 MSEK (42). Den justerade EBITDA- marginalen uppgick till 17,8 procent (18,5).

 • Rörelseresultat uppgick till 1 MSEK (-9).

 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -14 MSEK (10).

 • Resultat efter skatt per stamaktie uppgick till 0,12 SEK (-0,02) före allokering till preferensaktiernas företrädesrätt (se sid 9).

 • Resultat efter skatt uppgick till 9 MSEK (0).

 

Första halvåret: januari-juni 2021

 • Nettoomsättningen minskade med 10 procent till 409 MSEK (456). Den valutajusterade tillväxten uppgick till -8 procent.

 • EBITDA uppgick till 57 MSEK (43). EBITDA-marginalen uppgick till 13,9 procent (9,4).

 • Justerad EBITDA uppgick till 63 MSEK (61). Den justerade EBITDA-marginalen uppgick till 15,4 procent (13,4).

 • Rörelseresultat uppgick till -5 MSEK (-624).

 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -3 MSEK (4).

 • Resultat efter skatt per stamaktie uppgick till -0,11 SEK (-9,83) före allokering till preferensaktiernas företrädsrätt (se sid 9).

 • Resultat efter skatt uppgick till -6 MSEK (-652).

 

Robert Puskaric, ny vd för Eniro från och med 1 juli 2021:

"Magdalena och ledningsgruppen har jobbat hårt med nödvändiga kostnadsneddragningar och effektiviseringar samt med Eniros digitala transformation som jag ser som absolut nödvändig. Nu ska vi sätta en strategi för tillväxt, göra nödvändiga investeringar och fortsätta utvecklas till ett ledande Marketing Technology-bolag i Norden. Jag ser fram emot att få fortsätta lära känna Eniro, våra kunder, kultur och träffa samtliga medarbetare."

Denna information är sådan information som Eniro Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för, offentliggörande den 20 juli 2021 kl. 8.30 CEST.

För ytterligare information, kontakta:

Robert Puskaric, verkställande direktör och koncernchef, tel 08-553 310 00

Arne Myhrman, styrelsens ordförande, mobil 073-383 64 67

Eniro Group AB är ett svenskt börsnoterat (Nasdaq Stockholm, ENRO) MarTech-bolag med verksamhet i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Eniro-koncernen har en årlig omsättning på cirka 900 MSEK och cirka 600 anställda med huvudkontor i Stockholm. Koncernens verksamhet bedrivs inom tre affärsområden. Affärsområdet Marketing Partner, som står för 70 procent av omsättningen, erbjuder lokala små och medelstora företag ett helhetserbjudande av digitala marknadsföringstjänster. Affärsområdet Voice erbjuder kundtjänst och svarsservice för större bolag i Norden samt nummerupplysningstjänster. Affärsområdet Venture består av Eniro På Sjön och andra tillväxtinitiativ inom koncernen.

Nerladdningsbara filer

Delårsrapport Q2 2021


Delårsrapport Q1 2021


Årsredovisning 2020


Bokslutskommuniké 2020


Delårsrapport Q3 2020


Delårsrapport Q2 2020


Delårsrapport Q1 2020


Årsredovisning 2019


Bokslutskommuniké 2019


Delårsrapport Q3 2019


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
SE-102 45 Stockholm, Sweden

08-692 21 90

Om beQuoted