Minskat intäktstapp och stabil resultatutveckling

"Under andra kvartalet har vi sett en stark orderingång på alla våra marknader, framförallt i Sverige och i Danmark. I Danmark har vi till och med lyckats vända till intäktstillväxt i kvartalet i lokal valuta.", säger Magdalena Bonde, avgående vd i Eniro.

Andra kvartalet: april-juni 2021

 • Nettoomsättningen minskade med 8 procent till 208 MSEK (227). Den valutajusterade tillväxten uppgick till -7 procent.

 • EBITDA uppgick till 33 MSEK (24). EBITDA-marginalen uppgick till 15,9 procent (10,6).

 • Justerad EBITDA uppgick till 37 MSEK (42). Den justerade EBITDA- marginalen uppgick till 17,8 procent (18,5).

 • Rörelseresultat uppgick till 1 MSEK (-9).

 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -14 MSEK (10).

 • Resultat efter skatt per stamaktie uppgick till 0,12 SEK (-0,02) före allokering till preferensaktiernas företrädesrätt (se sid 9).

 • Resultat efter skatt uppgick till 9 MSEK (0).

 

Första halvåret: januari-juni 2021

 • Nettoomsättningen minskade med 10 procent till 409 MSEK (456). Den valutajusterade tillväxten uppgick till -8 procent.

 • EBITDA uppgick till 57 MSEK (43). EBITDA-marginalen uppgick till 13,9 procent (9,4).

 • Justerad EBITDA uppgick till 63 MSEK (61). Den justerade EBITDA-marginalen uppgick till 15,4 procent (13,4).

 • Rörelseresultat uppgick till -5 MSEK (-624).

 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -3 MSEK (4).

 • Resultat efter skatt per stamaktie uppgick till -0,11 SEK (-9,83) före allokering till preferensaktiernas företrädsrätt (se sid 9).

 • Resultat efter skatt uppgick till -6 MSEK (-652).

 

Robert Puskaric, ny vd för Eniro från och med 1 juli 2021:

"Magdalena och ledningsgruppen har jobbat hårt med nödvändiga kostnadsneddragningar och effektiviseringar samt med Eniros digitala transformation som jag ser som absolut nödvändig. Nu ska vi sätta en strategi för tillväxt, göra nödvändiga investeringar och fortsätta utvecklas till ett ledande Marketing Technology-bolag i Norden. Jag ser fram emot att få fortsätta lära känna Eniro, våra kunder, kultur och träffa samtliga medarbetare."

Denna information är sådan information som Eniro Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för, offentliggörande den 20 juli 2021 kl. 8.30 CEST.

För ytterligare information, kontakta:

Robert Puskaric, verkställande direktör och koncernchef, tel 08-553 310 00

Arne Myhrman, styrelsens ordförande, mobil 073-383 64 67

Eniro Group AB är ett svenskt börsnoterat (Nasdaq Stockholm, ENRO) MarTech-bolag med verksamhet i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Eniro-koncernen har en årlig omsättning på cirka 900 MSEK och cirka 600 anställda med huvudkontor i Stockholm. Koncernens verksamhet bedrivs inom tre affärsområden. Affärsområdet Marketing Partner, som står för 70 procent av omsättningen, erbjuder lokala små och medelstora företag ett helhetserbjudande av digitala marknadsföringstjänster. Affärsområdet Voice erbjuder kundtjänst och svarsservice för större bolag i Norden samt nummerupplysningstjänster. Affärsområdet Venture består av Eniro På Sjön och andra tillväxtinitiativ inom koncernen.

Nerladdningsbara filer


Minskat intäktstapp och stabil resultatutveckling

"Under andra kvartalet har vi sett en stark orderingång på alla våra marknader, framförallt i Sverige och i Danmark. I Danmark har vi till och med lyckats vända till intäktstillväxt i kvartalet i lokal valuta.", säger Magdalena Bonde, avgående vd i Eniro.Erfaren CFO med lönsamhetsfokus stärker Eniros transformation

Eniro har rekryterat Dennis Legin som interim CFO. Han ersätter Lars Kevsjö, som varit interim CFO i bolaget sedan juni 2020.


Robert Puskaric utsedd till ny VD och koncernchef i Eniro Group AB

Styrelsen i Eniro Group AB har idag utsett Robert Puskaric till ny verkställande direktör och koncernchef i Eniro Group AB med tillträde den 1 juli 2021. I samband med Robert Puskarics tillträde lämnar Magdalena Bonde som verkställande direktör.


Beslut vid årsstämma i Eniro AB (publ)

Eniro AB (publ) ("Eniro" eller "Bolaget") höll idag årsstämma som beslutade i enlighet med styrelsens och valberedningens samtliga förslag, med undantag för förslaget om omstrukturering av aktiestrukturen under punkt 15 på dagordningen som inte godkändes med erforderlig majoritet.


Marginalerna ytterligare förstärkta

"Vi fortsätter visa på god lönsamhet, säger Eniros VD Magdalena Bonde"

Januari - mars 2021

 • Nettoomsättningen minskade med 12 % till 201 MSEK (229). Den valutajusterade tillväxten uppgick till -10 procent.
 • EBITDA uppgick till 24 MSEK (19). EBITDA-marginalen uppgick till 11,9 procent (8,3).
 • Justerad EBITDA uppgick till 26 MSEK (19). Den justerade EBITDA-marginalen uppgick till 12,9 procent (8,3).
 • Rörelseresultat uppgick till -6 MSEK (-615).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 11 MSEK (-6).
 • Resultat efter skatt per stamaktie uppgick till -0,23 SEK (-9,81).
 • Resultat efter skatt uppgick till -15 MSEK (-652).

Eniro bjuder in till Q1-presentation den 27 april

Välkomna till Eniros rapportpresentation kl 10:30 den 27 april. Den går att följa via telefonkonferens eller audiosändning.Kallelse till årsstämma i Eniro AB (publ)

Aktieägarna i Eniro AB (publ), org. nr 556588-0936, ("Eniro" eller "Bolaget") kallas härmed till årsstämma torsdagen den 29 april 2021.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted