Eniro lanserar EniroBuddy och vill skapa 200 000 nya jobbtillfällen för småföretagare

Idag har Eniro Group AB (publ) ("Eniro") och TechBuddy International Holding AB ("BuddyCompany") lanserat EniroBuddy.se.EniroBuddy är en ny mötesplattform skapat för att möta den nya tidens utmaningar på en fluktuerande arbetsmarknad. Syftet är att öka antalet förmedlade tjänster genom att skapa fler arbetstillfällen för små och medelstora företag samt utförare inom gigekonomin. Idag saknar fler än 200.000 efterfrågade tjänster utförare och skapar på så sätt en marknadsobalans och en stor affärspotential inom tjänstemarknaden. Målet är att realisera affärspotentialen och nyttan för alla parter i kedjan. Samarbetet kommer att marknadsföras under varumärket "EniroBuddy".

Eniro är idag ett IT-företag som specialiserat sig på digitalt sök och marknadsföring för små och medelstora företag. Eniro utvecklar kontinuerligt fler sätt att ge kunder och marknaden nya och högre värden av sina tjänster utifrån en ambitiös tillväxtagenda. Idag har Eniro fler än fyra miljoner unika besökare per vecka på sina plattformar och cirka 50.000 betalande kunder. Det är en stor volym av besökare som har tydliga behov. EniroBuddy ska koppla samman efterfrågan med tydliga tjänster inom exempelvis, snickeri, möbelmontering, målning, IT, IT-support och säkerhet. EniroBuddy har för avsikt att bli den plats där efterfrågan och lösning möts på ett effektivt och sömlöst sätt. 

EniroBuddy tar sikte på att bli Sveriges och sedermera Nordens största marknadsplats för bokning av hushållsnära tjänster. Målsättningen är att först ge Eniros kunder möjligheter att ansluta sig för att sedan öka på antalet från övriga marknaden. EniroBuddy ska göra bokningen av de erbjudna tjänsterna enklare, säkrare och framförallt mer tillgänglig. Eniro stärker så sin position mot kunderna genom att bredda sin intäktsmodell, direkt skapa affär och tillväxt för sina kunder och därmed komma högre upp i värdekedjan i en annars starkt transaktionell relation.

Eniros VD och koncernchef Hosni Teque-Omeirat: "Jag ser detta samarbete som en fin möjlighet att skapa större kundvärde för våra kunder samtidigt som vi älskar att kunna vara med och digitalisera tjänstemarknaden och bidra till att stärka företagssverige i en tid med tydliga osäkerheter i omvärlden. I denna tid vill vi bidra till våra kunder och samhället med kreativa och effektiva lösningar vilket är ambitionen med samarbetet mellan Eniro och BuddyCompany. Utöver de tydliga kundvärdena och samhällsvärdet ser vi även en möjlighet till en mycket attraktiv avkastning av vårt samarbete."  

"Vi är otroligt glada att samarbetet nu kommit till stånd", säger Tahero Nori, VD på BuddyCompany och fortsätter: "För att samhället ska kunna växa och fler personer få en chans till arbete är Sverige beroende av småföretagare. Många företagare ger upp innan de ens kommit igång eftersom de upplever att det är för svårt och krångligt. Vi vill förenkla, hjälpa och motivera till att fler företag startas, växer och blir framgångsrika. Det är så vi gemensamt bygger ett starkt samhälle."

Tahero och Hosni avrundar gemensamt: "Vi har båda sett integrationsutmaningarna i vårt samhälle och vill att det ska ta max sju månader att få sitt första jobb om man är utanför arbetsmarknaden - inte sju år! Genom samarbetet mellan Eniro och BuddyCompany utökar vi nu vår närvaro, en närvaro som kommer att leda till att ännu fler kommer i arbete snabbare och att vi kan bidra till ett helt levande Sverige."

För mer information, vänligen kontakta:

Hosni Teque-Omeirat, verkställande direktör och koncernchef Eniro Group AB (publ)
Tel: +46 (0)70-225 18 77
E-post: [email protected]

Eniro Group AB (publ) är ett svenskt börsnoterat (Nasdaq Stockholm, ENRO) MarTech bolag med verksamhet i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Under 2021 omsatte Eniro-koncernen cirka 840 MSEK och hade cirka 600 anställda med huvudkontor i Stockholm. Koncernens verksamhet bedrivs inom tre affärsområden. Affärsområdet Marketing Partner, som står för 70 procent av omsättningen, erbjuder mikro, små och medelstora företag ett helhetserbjudande av digitala marknadsföringstjänster med hjälp av såväl externa partnerskap som våra egna lokala sökmotorer. Affärsområdet Dynava erbjuder kundtjänst och svarsservice för större bolag i Norden samt nummerupplysningstjänster. Affärsområdet Venture består av succéappen Eniro På Sjön.

Nerladdningsbara filer

Beslutet på den extra bolagsstämman i Eniro den 12 september 2022 om inlösen av samtliga preferensaktier av serie B har klandrats

På den extra bolagsstämman i Eniro Group AB (publ) ("Eniro") den 12 september 2022 beslutade stämman bl.a. om inlösen av samtliga preferensaktier av serie B. Beslutet har nu klandrats av Kapatens Investment AB.


Eniros valberedning och årsstämma 2023

Valberedningens ledamöter inför Eniro Group AB:s (publ) ("Eniro") årsstämma 2023 har nu utsetts. Årsstämman kommer att hållas torsdagen den 11 maj 2023 i Solna.


Tredje kvartalet i rad med lönsam tillväxt och starkt kassaflöde

"Vi visar att vi kan växa för tredje kvartalet i rad, en utveckling få trodde var möjligt. Den ökande omsättningen och en stark lönsamhet är sprunget ur de tidiga investeringar och kraftansträngningar vi gjorde under försommaren där vi satsade på en än starkare säljavdelning som i sin tur ledde till att vår affär förstärktes och kom närmare kunden."  säger Eniros koncernchef, Hosni Teque-Omeirat


Förändringar i Eniros ledningsgrupp

Eniro Group AB (publ) ("Eniro") har den 25 oktober 2022 genomfört ett antal förändringar i ledningsgruppen.


Presentation av Eniros delårsrapport för det tredje kvartalet 2022 den 26 oktober

Eniro Group AB (publ) ("Eniro") kommer att offentliggöra sin delårsrapport för det tredje kvartalet 2022 den 26 oktober kl. 08.30 (CEST). Med anledning av detta hålls en webbsänd genomgång av rapporten samma dag kl. 10.00-10.30 (CEST).


Eniro förvärvar den svenska designplattformen NewGlue

Som ett led i Eniros fortsatta tillväxtresa har Eniro Group AB idag förvärvat SaaS-bolaget NewGlue. "Det är extremt motiverande att kunna erbjuda Sveriges hjältar, småföretagarna, ett kraftfullt stöd för marknadsföring, grafisk identitet och kommunikation" säger Eniros koncernchef, Hosni Teque-Omeirat


Eniro lanserar EniroBuddy och vill skapa 200 000 nya jobbtillfällen för småföretagare

Idag har Eniro Group AB (publ) ("Eniro") och TechBuddy International Holding AB ("BuddyCompany") lanserat EniroBuddy.se.EniroBuddy är en ny mötesplattform skapat för att möta den nya tidens utmaningar på en fluktuerande arbetsmarknad. Syftet är att öka antalet förmedlade tjänster genom att skapa fler arbetstillfällen för små och medelstora företag samt utförare inom gigekonomin. Idag saknar fler än 200.000 efterfrågade tjänster utförare och skapar på så sätt en marknadsobalans och en stor affärspotential inom tjänstemarknaden. Målet är att realisera affärspotentialen och nyttan för alla parter i kedjan. Samarbetet kommer att marknadsföras under varumärket "EniroBuddy".


Eniro slutför avyttringen av På Sjön till digitala uppstickaren Skippo AB

Idag har Eniro Sverige AB ("Eniro") ingått ett rörelseöverlåtelseavtal avseende avyttringen av verksamheten På Sjön till Skippo AB ("Skippo"). Som tidigare kommunicerats den 4:e juli 2022 ingick Eniro en avsiktsförklaring om nämnda transaktion och efter en gemensam due dilligence har parterna enats om att genomföra transaktionen. Transaktionen gör Eniro till huvudägare i Skippo AB med 40% av aktierna med en rätt för Skippos befintliga och nya aktieägare att förvärva motsvarande 87,5% av Eniros totala innehav i Skippo AB till ett förutbestämt belopp om 120 MSEK. Tillträde beräknas ske inom en vecka.


Beslut vid extra bolagsstämma i Eniro Group AB (publ)

Eniro Group AB (publ) ("Eniro" eller "Bolaget") höll idag extra bolagsstämma som beslutade i enlighet med huvudägarens, SpectrumOne AB (publ), samtliga förslag till ändrad kapitalstruktur, däribland att inlösa samtliga utestående preferensaktier av serie B. 


Eniro anställer Joel Odland som Group CFO för fortsatt tillväxt

Som ett led i Eniros fortsatta tillväxtresa stärker bolaget organisationen genom att tillsätta Joel Odland som Group CFO. 


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted