Testa vår nya webbplats och uppdaterade nyhetsrum för att ta del av aktuella nyheter, rapporter och mycket mer.

Läkemedelsutvecklingsbolaget Empros Pharma AB når en viktig milstolpe och doserar sina första patienter i en storskalig klinisk studie

Empros Pharma AB som utvecklar EMP16, ett läkemedel mot obesitas meddelar att deras tredje kliniska studie, SESAM nu har påbörjats. De första forskningspersonerna på respektive klinik i Uppsala, Linköping och Stockholm har fått sin första dos.

"Nu är studien igång och vi kan med stor säkerhet säga att vi får topline -data Q1 2024. Vi har idag 306 randomiserade patienter och vi kommer ha samtliga 320 inne i studien innan midsommar. Empros kommer även denna gång leverera data enligt tidsplan, på väg mot lansering 2027" säger VD Arvid Söderhäll.

SESAM studien (Study Exploring the Supportive effect of Acarbose in weight Management), är en 6-månaders, dubbelblind studie som involverar patienter med fetma/övervikt med riskfaktorer och utförs av CTC AB.

Läs mer om studien här: Empros enters late stage clinical development of obesity treatment EMP16 - Empros Pharma

Denna fas IIb-studie är det sista stora steget innan fas III-programmet som Empros planerar att genomföra 2024-2026. Det kliniska programmet har förankrats med FDA.

För mer information, vänligen kontakta:
Arvid Söderhäll, VD
E-post:  [email protected]

Besök också bolagets websida för mer information på: www.emprospharma.com

Om Empros

Empros Pharma utvecklar EMP16, ett läkemedel mot fetma som planeras vara klar för lansering 2027. EMP16 är unikt inom fetmaområdet då säkerhet kan överbryggas från tidigare produkter; dvs fas 3-programmet är mycket mindre jämfört med alla andra kommande produkter. EMP16 har redan visat effekt i en 6-månaders klinisk prövning och kommer att vara en av de första fetmaläkemedelsprodukterna som lanseras efter den förväntade lanseringen av Mounjaro. Empros Pharma grundades 2013 av forskare och entreprenörer vid Uppsala universitet med investeraren Flerie Invest. EMP16-produkten har visat sin effektivitet i en proof-of-concept klinisk prövning, som nyligen publicerades i Obesity: : Effects of a novel weightloss combination product containing orlistat and acarbose on obesity: A randomized, placebocontrolled trial - Holmbäck et al. Obesity (Silver Spring). 2022 Nov;30(11):2222-2232

Canaccord Genuity agerar som exklusiv affärsutvecklingsrådgivare för EMP16 och organisationer med intresse av att kommersialisera EMP16 uppmanas att kontakta Issac Jacob på Canaccord.

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted