Emplicure Kvartalsrapport Q2 2022 - Intresset är stort för vår patenterade teknologi med biokeramer

Intresset är stort för vår unika patenterade teknologi med biokeramer som ger möjlighet att utveckla nästa generation nikotinpåsar.

Andra kvartalet, april-juni 2022

  • Rörelsens intäkter uppgick till 0,0 (0,1) MSEK
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -8,7 (-6,5)
  • Resultat efter skatt uppgick till -8,7 (-7,9) MSEK
  • Nettokassaflödet uppgick till +3,8 (-6,2) MSEK
  • Resultat per aktie före och efter utspädning -0,37 (-0,68) SEK

januari-juni 2022

  • Rörelsens intäkter uppgick till 0,0 (0,1) MSEK
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -16,0 (-7,5)
  • Resultat efter skatt uppgick till -16,0 (-9,3) MSEK
  • Nettokassaflödet uppgick till -1,7 (+3,3) MSEK
  • Resultat per aktie före och efter utspädning -0,73 (-0,80) SEK

Denna information är sådan information som Emplicure AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 18 augusti 2022 kl 8:30 CET

För mer information, vänligen kontakta:

Torbjörn W. Larsson
VD
Tel: +46 (0)70 747 65 99
Email: [email protected]

Erik Magnusson
CFO, Investor Relations
Tel: +46 (0)708 565 245
Email: [email protected]

Certified Adviser
Emplicure AB (publ) är listat på Nasdaq First North Growth Market, med Mangold Fondkommission AB som Certified Adviser. Mangold nås på tel 08-5030 1550 och epost [email protected]

Emplicure utvecklar nya innovativa produkter baserat på kombinationen av redan godkända aktiva substanser och avancerad materialvetenskap inom biokeramer. Produktportföljen fokuserar på läkemedel mot kronisk smärta och med egenskaper som motverkar att de kan missbrukas. Dotterbolaget Amplicon AB utvecklar konsumentprodukter med oralt nikotin som första produkt. Aktien är listad på Nasdaq First North Growth Market (EMPLI). Läs mer på www.emplicure.com

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted