Emplicure byter CFO

Anna-Lena Nicolson, CFO och medlem i ledningsgruppen i Emplicure AB (publ), har idag beslutat att lämna sitt uppdrag. Anna-Lena kommer att kvarstå som CFO till och med den 31 december 2021. Processen med att rekrytera hennes ersättare har inletts.

"Anna-Lena har varit en nyckelperson under det omfattande arbete som en notering innebär.
Jag vill tacka henne för hennes insatser och önskar henne all lycka till"
säger VD Torbjörn W. Larsson.

För ytterligare information:

Torbjörn W. Larsson, VD
Tel: +46 (0)70 747 65 99
Epost: [email protected]

Emplicures aktie är listad på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm (EMPLI) och Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser och nås på tel 08-5030 1550 och via e-post på [email protected]

Emplicure är ett läkemedelsföretag som utvecklar nya innovativa läkemedel baserat på kombinationen av redan godkända aktiva substanser och avancerad materialvetenskap inom biokeramer. Produktportföljen fokuserar initialt på läkemedel mot kronisk smärta och med missbruksförsvårande egenskaper. Det helägda dotterbolaget Amplicon AB utvecklar konsumentprodukter, med tobaksfritt nikotin som första produkt. Läs mer på www.emplicure.com

Nerladdningsbara filer
Empli03 mot kronisk smärta redo för GMP-tillverkning till klinisk studie

Emplicure AB har utvecklat en formulering av Empli03 som ska användas för GMP-tillverkning till den första kliniska studien. Avtal har tecknats med Quotient Sciences i UK, som kommer att ansvara för tillverkning och även genomföra den första farmakokinetiska studien.


Empli03 for chronic pain, ready for GMP manufacturing for the clinical study

Emplicure AB has developed the formulation of Empli03 to be used for GMP manufacturing for the first clinical study. Agreement has been signed with Quotient Sciences, UK, who will be responsible for the manufacturing and will also perform the first pharmacokinetic study.


Emplicure utser valberedning

Emplicure AB meddelar idag att valberedningen nu har utsetts inför stämman i april 2022. Valberedningen består av representanter för de tre största aktieägarna per den sista bankdagen i tredje kvartalet, jämte styrelsens ordförande. Bolagets tre största aktieägare, tillika grundare, har enats om att rösta som en genom Thomas Lundqvist, för att ge företräde till oberoende aktieägare.


Emplicure has formed the Nomination Committee

Emplicure AB announces today that the Nomination Committee for the annual general shareholders meeting (AGM) in April 2022 is formed. The Nomination Committee consists of representatives nominated by the three largest shareholders per the last bank-day in the third quarter, as well as the Chairman of the Board. Emplicure's three largest shareholders, also the founders, have agreed to vote as one, in order to to give preference for more shareholders.


Emplicure får det formella godkännandet av patent i USA för inhalation av läkemedel

Emplicure AB har fått information från patentmyndigheten i USA att godkänt patent för plattformen inhalation av läkemedel kommer att meddelas den 21 december 2021.


Emplicure receives formal notification of approved US patent for inhalation of pharmaceuticals

Emplicure AB has received issue notification from the US Patent and Trademark Office that a formal approval of the inhalation platform of pharmaceuticals will be issued on December 21, 2021.


Emplicure rekryterar ny CFO

Erik Magnusson blir ny Chief Financial Officer (CFO) på Emplicure AB.


Emplicure is recruiting new CFO

Erik Magnusson appointed new Chief Financial Officer (CFO) in Emplicure AB.
Emplicure delårsrapport Q3 2021 - Vi bygger ett starkt team och lägger grunden för tillväxt

Efter sommarens nyemission och efterföljande börsintroduktion står vi starkt rustade. Tredje kvartalets fokus har varit att växla upp, samt driva utvecklingen av bolagets två huvudprojekt; Empli03, vår läkemedelskandidat mot kronisk smärta, samt Amp01, vår orala tobaksfria nikotinprodukt i form av torra, vita snuspåsar som konsumentprodukt. Bada projekten utvecklas pa vara egna biokeramiska och patenterade teknologier och plattformar.


Emplicure interim report January-September 2021 - Building a strong team and a foundation for growth

Following this summer's new share issue and subsequent IPO, we are well equipped. The focus of the third quarter has been on shifting up, and driving the development of the company's two main projects; Empli03, our drug candidate for chronic pain, and Amp01, our oral tobacco-free nicotine product in the form of dry, white pouches as a consumer product. Both projects are developed on our own bioceramic and patented technologies and platforms.


Emplicure byter CFO

Anna-Lena Nicolson, CFO och medlem i ledningsgruppen i Emplicure AB (publ), har idag beslutat att lämna sitt uppdrag. Anna-Lena kommer att kvarstå som CFO till och med den 31 december 2021. Processen med att rekrytera hennes ersättare har inletts.


Emplicure rekryterar Sr. Manager Clinical Projects

Emplicure AB (publ) har anställt Anna Franzén som Sr. Manager Clinical Projects för att driva och utveckla bolagets kliniska projekt.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted