Förhandsbesked om patent från Australiens patentmyndighet för Amplicons inhalationsteknologi för nikotin

Emplicure AB (publ) meddelar idag att patentmyndigheten i Australien avser att godkänna en patentansökan avseende Amplicons inhalationsteknologi för nikotin.


A patent is set to be granted by the Australian Patent Office for Amplicon AB's nicotine inhalation technology

Emplicure AB (publ) today announces that a patent is set to be granted by the Australian Patent Office for Amplicon's nicotine inhalation technology.


Emplicure har erhållit förhandsbesked om godkännande av patent i Japan för inhalation av läkemedel

Emplicure AB (publ) meddelar idag att patentmyndigheten i Japan avser att godkänna en patentansökan avseende "Inhalation av läkemedel".


Emplicure is set to be granted a patent in Japan for inhalation of pharmaceuticals

Emplicure AB (publ) is set to be granted a patent by the Japan Patent Office for inhalation of pharmaceuticals.


Årsredovisning för 2021

Emplicure AB:s (publ) årsredovisning för 2021 har offentliggjorts och finns tillgänglig på Emplicures webbplats www.emplicure.com


Emplicure VD presenterar bolaget vid två tillfällen i mars

Under mars kommer Emplicures VD Torbjörn W. Larsson vid två tillfällen att presentera bolaget, genom Aktiespararna och BioStock.


Emplicure's CEO presents the company on two occasions in March

Emplicure's CEO Torbjörn W. Larsson will present the company on two separate occasions in March, at Aktiespararna and BioStock.


Kallelse till årsstämma i Emplicure AB (publ) - rättelse

Detta är en rättelse av det PM - Kallelse till årsstämma i Emplicure AB (publ) som publicerades tidigare idag. Den tidigare kallelsen var felaktigt MAR-klassad.

Empli03 mot kronisk smärta redo för GMP-tillverkning till klinisk studie

Emplicure AB har utvecklat en formulering av Empli03 som ska användas för GMP-tillverkning till den första kliniska studien. Avtal har tecknats med Quotient Sciences i UK, som kommer att ansvara för tillverkning och även genomföra den första farmakokinetiska studien.


Empli03 for chronic pain, ready for GMP manufacturing for the clinical study

Emplicure AB has developed the formulation of Empli03 to be used for GMP manufacturing for the first clinical study. Agreement has been signed with Quotient Sciences, UK, who will be responsible for the manufacturing and will also perform the first pharmacokinetic study.


Emplicure utser valberedning

Emplicure AB meddelar idag att valberedningen nu har utsetts inför stämman i april 2022. Valberedningen består av representanter för de tre största aktieägarna per den sista bankdagen i tredje kvartalet, jämte styrelsens ordförande. Bolagets tre största aktieägare, tillika grundare, har enats om att rösta som en genom Thomas Lundqvist, för att ge företräde till oberoende aktieägare.


Emplicure has formed the Nomination Committee

Emplicure AB announces today that the Nomination Committee for the annual general shareholders meeting (AGM) in April 2022 is formed. The Nomination Committee consists of representatives nominated by the three largest shareholders per the last bank-day in the third quarter, as well as the Chairman of the Board. Emplicure's three largest shareholders, also the founders, have agreed to vote as one, in order to to give preference for more shareholders.


Emplicure får det formella godkännandet av patent i USA för inhalation av läkemedel

Emplicure AB har fått information från patentmyndigheten i USA att godkänt patent för plattformen inhalation av läkemedel kommer att meddelas den 21 december 2021.


Emplicure receives formal notification of approved US patent for inhalation of pharmaceuticals

Emplicure AB has received issue notification from the US Patent and Trademark Office that a formal approval of the inhalation platform of pharmaceuticals will be issued on December 21, 2021.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted