Påminnelse gällande avstämningsdag för återbetalning till aktieägarna i Empire

Den 24 februari 2017 beslutade årsstämman i Empire AB ("Empire" eller "Bolaget") (u.n.ä. till Kakel Max AB (publ)) i enlighet med styrelsens förslag att återbetala samtliga aktier i Empire Sweden AB till aktieägarna i Empire. Årsstämman har fastställt avstämningsdagen för återbetalning av Bolagets aktier till den 26 april 2017. Återbetalningen beräknas ske den 28 april 2017.

Återbetalning till aktieägarna i Empire AB i form av samtliga aktier i Empire Sweden AB (publ.)
Den verksamhetsdrivande delen av Empire AB, Empire Sweden AB, delas ut till aktieägarna i sin helhet genom återbetalning, motsvarande en minskning av aktiekapitalet om cirka 9,7 MSEK, varav cirka 4,4 MSEK avser återbetalning till aktieägarna och resterande del, cirka 5,3 MSEK förs till fritt eget kapital. Kvar i Empire AB blir en kassa om cirka 1,2 MSEK samt ett stort antal aktieägare. För fullständig information avseende denna återbetalning, se kallelse till extra bolagsstämma i Empire AB publicerad den 25 januari 2017.

Tidsplan

Sista dag för handel i Empires aktie inklusive rätt att erhålla aktier i Empire Sweden AB 24 april 2017
Första dag för handel i Empires aktie exklusive rätt att erhålla aktier i Empire Sweden AB 25 april 2017
Avstämningsdag 26 april 2017
Återbetalning 28 april 2017
Planerad notering Empire Sweden AB på Aktietorget 
 (Tidsmässigt samordnad med planerad notering av Kakel Max AB på Nasdaq First North)
mitten av maj 2017


Vidare avses sammanläggningen med villkoren 1:5 i Empire AB samt därefter tillträde av Kakel Max Holding AB att ske under början av maj 2017. Kakel Max Holding AB förvärvas med totalt 2 795 713 nya B aktier i Empire till en teckningskurs om 17,88 SEK per aktie motsvarande totalt cirka 50 MSEK. Exakta datum kommer att offentliggöras inom kort.

Om Kakel Max Holding
Kakel Max är ett holdingbolag för verksamheter, tankar och idéer som berör kakel, klinker och natursten. Bolaget har sitt ursprung från Östervåla, norr om Uppsala, där verksamheten grundades 1987 av Lars- Arne Larsson och Robert Jansson. Deras kunnande om produkter och plattsättning tillsammans med ett intresse för företagande lade grunden för verksamheten. Därefter har butiker öppnat i Uppsala, Gävle, Sollentuna och Årsta. Under 2015 omsatte Kakel Max Holding cirka 95,9 miljoner kronor med ett rörelseresultat om cirka 5,2 miljoner kronor. För perioden Q1 - Q3 2016 uppgick omsättningen till 73,0 miljoner kronor med ett rörelseresultat om 5,8 miljoner kronor.

För mer information om Kakel Max Holding se www.kakelmax.com.

Rådgivare i transaktionen
Mangold Fondkommission AB agerar finansiell rådgivare i samband med transaktionen och Advokatfirman Fylgia KB agerar legal rådgivare.

Stockholm 20 april 2017

För ytterligare information, kontakta:
Ulf Bork, VD Empire AB
[email protected]
+46733596871

Kort om Empire Sweden AB:
Empire Sweden AB är ett företag som skapar, förvärvar och marknadsför hem- och hushållsprodukter för konsumentmarknaden. I sortimentet ingår hushållsprodukter och hårvårdsprodukter, däribland varumärkena C3, Valera och Dirt Devil. Sedan 1997 har bolaget marknadsfört perkolatorer, kaffebryggare och en mängd andra elektriska produkter för hemmabruk under varumärket C3. För närvarande är Empire AB listat på Nasdaq First North och Mangold fondkommission AB, telefon 08- 5030 15 50, är bolagets Certified Adviser.

Nerladdningsbara filer

Empire (u.n.ä. till Kakel Max AB (publ)) meddelar om avstämningsdag gällande omstämpling av aktier

Empire AB (u.n.ä. till Kakel Max AB (publ)) ("Empire" eller "Bolaget") kommer enligt tidigare kommunicerat börja handlas på Nasdaq First North den 12 maj 2017 under kortnamnet KAKEL B med ISIN-kod SE0009889710. Bolaget kommer därefter, enligt tidigare kommunicerat, stämpla om Bolagets B-aktier till ordinära stamaktier. Dessa aktier kommer därefter handlas under kortnamnet KAKEL med ISIN-kod SE0009921075. Avstämningsdag för omstämplingen är satt till den 17 maj 2017.Empire AB (u.n.ä. till Kakel Max) erhåller villkorat godkännande för listning på Nasdaq First North och offentliggör bolagsbeskrivning

Empire AB (u.n.ä. till Kakel Max AB (publ)) ("Empire" eller "Bolaget") har erhållit ett villkorat godkännande för handel på Nasdaq First North med första dag för handel den 12 maj 2017. Bolaget kommer att handlas under kortnamnet KAKEL B med nuvarande ISIN-kod SE0009889710.Fastställande av avstämningsdag för sammanläggning av aktier i Empire

Vid extra bolagsstämma i Empire AB (publ) (nedan "Bolaget") fredagen den 24 februari 2017 beslutades om en sammanläggning av Bolagets aktier (s.k. omvänd split) innebärande att fem (5) aktier, oavsett serie, sammanläggs till en (1) aktie av motsvarande serie. Styrelsen bemyndigades att bestämma avstämningsdag för sammanläggningen av aktier.


Fastställande av avstämningsdag för sammanläggning av aktier i Empire

Vid extra bolagsstämma i Empire AB (publ) (nedan "Bolaget") fredagen den 24 februari 2017 beslutades om en sammanläggning av Bolagets aktier (s.k. omvänd split) innebärande att fem (5) aktier, oavsett serie, sammanläggs till en (1) aktie av motsvarande serie. Styrelsen bemyndigades att bestämma avstämningsdag för sammanläggningen av aktier.


Årsredovisning och koncernredovisning 2016

För räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2016
Finansiell utveckling januari - december 2016

  • Försäljningen blev 35,3 mkr (40,9), -14 %
  • Rörelseresultatet före avskrivningar och jämförelsestörande poster blev -6,0 mkr (-8,9)
  • Resultat efter finansnetto blev -2,4 mkr (-9,4) · Resultat efter skatt blev -2,4 mkr (-9,4)
  • Periodens totalresultat blev -2,7 mkr (-9,4) · Resultat per aktie blev -0,02 kr (-0,12)
  • Kassaflöde från löpande verksamhet blev -4,9 mkr (-6,4)

Påminnelse gällande avstämningsdag för återbetalning till aktieägarna i Empire

Den 24 februari 2017 beslutade årsstämman i Empire AB ("Empire" eller "Bolaget") (u.n.ä. till Kakel Max AB (publ)) i enlighet med styrelsens förslag att återbetala samtliga aktier i Empire Sweden AB till aktieägarna i Empire. Årsstämman har fastställt avstämningsdagen för återbetalning av Bolagets aktier till den 26 april 2017. Återbetalningen beräknas ske den 28 april 2017.


Pressmeddelande Empire AB

Empire AB offentliggör att nyemissionen om 4,05 MSEK fulltecknats.


Offentliggörande av investeringsmemorandum

Empire Sweden AB (publ) offentliggör idag, genom publicering på Bolagets hemsida, informationsmemorandum med anledning av den nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt som Bolaget genomför med teckningstid 13 - 24 mars 2017 och som beslutades om på en extra bolagsstämma den 24 februari 2017.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted