Eminova rådgivare vid försäljning av kontrollpost i Liv ihop AB (publ.)

Eminova har agerat rådgivare i samband med försäljning av en kontrollpost om 2 281 846 aktier i Liv ihop AB (publ), noterat på Nasdaq First North, motsvarande ca 27,5% av antalet aktier i bolaget. Köpare är Dividend Sweden AB som samtidigt övertar säljarens lock-up till februari 2019.

Liv ihop är en etablerad aktör på den svenska marknaden för personlig assistans. Första halvåret 2018 omsatte Liv ihop ca 190 MSEK, en omsättningstillväxt på ca 66%, med ett rörelseresultat om ca 5,7 MSEK. Mer information om Liv ihop finns på hemsidan https://livihop.nu/ och bolagets investerarsida http://investor.livihopgruppen.se/.

2018-09-19

För ytterligare information kontakta:

David Ahlroth, VD Eminova Partners AB
david.ahlroth@eminova.se
Telefon: 08-684 211 22
Mobil: 0709-80 88 98

Nerladdningsbara filer

Eminova Fondkommission expanderar inom Corporate Finance genom strategiska rekryteringar

Eminova Fondkommission AB är sedan många år en välrenommerad leverantör av emissionsadministrativa tjänster. Under 2017 utgjorde Eminova emissionsinstitut vid fler än 140 transaktioner. Eminova har även utvecklats till en etablerad leverantör av corporate finance-tjänster och har under de senaste fem åren medverkat vid ett starkt ökande antal transaktioner, såsom börsintroduktioner, företrädesemissioner, riktade emissioner och listbyten. I syfte att möta den växande efterfrågan inom detta verksamhetsområde expanderar Eminova genom en strategisk rekrytering av ett helt team, bestående av de erfarna rådgivarna David Ahlroth, Mikael Boberg, Johan Fridell och Johan Strömqvist.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär