Eminova Fondkommission expanderar inom Corporate Finance genom strategiska rekryteringar

Eminova Fondkommission AB är sedan många år en välrenommerad leverantör av emissionsadministrativa tjänster. Under 2017 utgjorde Eminova emissionsinstitut vid fler än 140 transaktioner. Eminova har även utvecklats till en etablerad leverantör av corporate finance-tjänster och har under de senaste fem åren medverkat vid ett starkt ökande antal transaktioner, såsom börsintroduktioner, företrädesemissioner, riktade emissioner och listbyten. I syfte att möta den växande efterfrågan inom detta verksamhetsområde expanderar Eminova genom en strategisk rekrytering av ett helt team, bestående av de erfarna rådgivarna David Ahlroth, Mikael Boberg, Johan Fridell och Johan Strömqvist.

Teamet, som arbetade tillsammans senast på Remium Nordic AB, har mer än 100 års samlad erfarenhet inom såväl den svenska som de internationella finansmarknaderna. Bland rådgivarnas tidigare arbetsgivare kan nämnas Carnegie, CMC Markets, Fischer Partners Fondkommission, Glitnir, HQ Bank, Kaupthing Bank, Nordnet, SEB och Société Générale. De nya medarbetarna har ett bevisat starkt affärssinne och besitter en djup kompetens avseende utveckling av komplexa finansieringslösningar, samt har ett värdefullt och vitt förgrenat kontaktnät inom den nordiska finansmarknaden. Rekryteringen innebär också en förstärkning av Eminovas kapacitet för uppdrag som Certified Adviser och Mentor vid marknadsplatserna Nasdaq First North och NGM Nordic MTF.

"Vi är mycket glada av att ha rekryterat så erfarna medarbetare till Eminova. De utgör en välkommen komplettering av vår organisation, och kommer att väsentligen stärka Eminovas ställning på marknaden som en fullständig leverantör av företagsrelaterade finansiella tjänster. Rekryteringen är även ett stort steg som tar Eminova närmare det strategiska målet att bli den ledande leverantören av corporate finance-tjänster till små och medelstora företag i Norden", säger Gunnar Dahlman, VD Eminova Fondkommission, i en kommentar.

2018-06-29

Gunnar Dahlman
gunnar.dahlman@eminova.se
08-684 211 01
070-483 26 01

Nerladdningsbara filer

Eminova Fondkommission expanderar inom Corporate Finance genom strategiska rekryteringar

Eminova Fondkommission AB är sedan många år en välrenommerad leverantör av emissionsadministrativa tjänster. Under 2017 utgjorde Eminova emissionsinstitut vid fler än 140 transaktioner. Eminova har även utvecklats till en etablerad leverantör av corporate finance-tjänster och har under de senaste fem åren medverkat vid ett starkt ökande antal transaktioner, såsom börsintroduktioner, företrädesemissioner, riktade emissioner och listbyten. I syfte att möta den växande efterfrågan inom detta verksamhetsområde expanderar Eminova genom en strategisk rekrytering av ett helt team, bestående av de erfarna rådgivarna David Ahlroth, Mikael Boberg, Johan Fridell och Johan Strömqvist.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted