DOXA FORTSÄTTER ATT UTÖKA NÄRVARON PÅ DEN NORDAMERIKANSKA MARKNADEN

Doxa har tecknat ett distributionsavtal med Sky Dental Supply för den nordamerikanska marknaden och erhållit en första order till ett värde om 10 000 USD. Lanseringen av Ceramir® Crown & Bridge i samarbete med Sky Dental Supply sker nu på den stora dentalmässan CDA i Anaheim i Kalifornien, USA. Doxas produkter pryder där framsidan på deras säljbroschyr. Sky Dental Supply är primärt verksamma i Kalifornien och västra USA. Det är en del av USA som Doxa satsar på för att öka våra marknadsandelar. Kännetecknande för Sky Dental Supply är att de i huvudsak marknadsför och säljer produkter som de tror gör skillnad och som de kan växa snabbt med. Sky Dental Supply har också nära relationer med flera av föreläsarna i vårt Key Opinion Leader nätverk (KOL-nätverk). Sky Dental Supply arbetar med försäljning både genom event vid KOL-föreläsningar och på traditionellt sätt som distributör med weborders och kundtjänst.

Sky Dental Supply är en mellanstor aktör som kommer att marknadsföra och sälja Ceramir Crown & Bridge via alla sina försäljningskanaler. Deras ambition är att Ceramir Crown & Bridge skall bli ett av deras flaggskepp. Sky Dental Supply har ett team på 30 personer, varav 14 säljare som aktivt besöker tandläkarkliniker. Doxa har nu tillsammans med dem utarbetat ett flertal kampanjer, events och andra säljaktiviteter till stöd för deras lansering av Ceramir Crown & Bridge.

Sky Dental Supply anser att Ceramir Crown & Bridge är en "one-of-a-kind product, that offers the highest quality".

"Nordamerika är vår huvudmarknad för framtida tillväxt vilket kommer att kräva ökade marknadsandelar. Avtalet med Sky Dental Supply, som är en stark regional distributör i Kalifornien och västra USA, är viktigt för oss i vår målsättning att nå ut till fler nya kunder och öka medvetenheten kring våra unika produkter", säger VD Henrik Nedoh.

Uppsala den 3 maj 2019

För ytterligare information:

Henrik Nedoh VD, på telefon 018-478 2000
E-post: Henrik.nedoh@doxa.se 

Läs mer på webben: www.doxa.se 

Produkten Ceramir: www.ceramir.se 

Kort om Doxa

Doxa är en uppsalabaserad dentalkoncern som utvecklar, tillverkar och kommersialiserar dentala biokeramiska produkter. Ceramir® Crown & Bridge, den första i en rad av planerade dentala biokeramiska produkter från Doxa, är ett avancerat dentalcement som används för permanent cementering av kronor och broar. Koncernen består av moderbolaget Doxa AB (publ) org.nr 556301-7481 med säte i Uppsala, dotterbolaget Doxa Dental AB, org.nr. 556874-2596, med säte i Uppsala och dess dotterbolag Doxa Dental, Inc., med säte i Delaware, USA. Doxa AB är listat på Nasdaq Stockholm First North med Erik Penser Bank som Certified Adviser (tel: 08-463 83 00; e-mail: certifiedadviser@penser.se).

Nerladdningsbara filer

DELÅRSREDOGÖRELSE KVARTAL 1, 1 JANUARI - 31 MARS, 2020

"Försäljningen 2019 avslutades mycket starkt och har fortsatt att vara god under det första kvartalet. Nettoförsäljningen uppgick till 3,4 MSEK att jämföras med 4,7 MSEK för det första kvartalet 2019. Försäljningen de senaste sex månaderna, dvs fjärde kvartalet 2019 plus det första kvartalet 2020 uppgick till 10,5 MSEK att jämföras med 9,7 MSEK för motsvarande period förra året.

Vårt försäljnings- och marknadsföringsarbete har nu fokuserats på online-föreläsningar om Ceramir-teknologin som varit välbesökta och uppskattade. Vidare har vi arbetat med att stärka kontakterna med våra distributörer som har sin online-försäljning öppen, i syfte att hjälpa dem att reducera sina lagernivåer.

Vidare fokuserar vi på att färdigutveckla vår nya pulpaöverkappning/liner och vårt nya fyllnadsmaterial för lansering senare i år. En utökad bioaktiv produktportfölj baserad på vår erkända Ceramir-teknologi ser jag som viktigt för vår fortsatta tillväxt och för att kunna skapa intresse för Doxa." säger Henrik Nedoh, VD Doxa.


Doxa anpassar verksamheten efter rådande Covid-19 pandemi; Valberedningens ledamöter ändras

Under den pågående pandemin av Covid-19 anpassar Doxa sin verksamhet, minskar kostnadsmassan och följer samtidigt de riktlinjer som utfärdas av behöriga myndigheter, både i Sverige och USA.

Valberedningens ledamöter har ändrats då Greg Dingizian och Sune Gellberg har utsett ersättare som representerar var och en av dem.

Årsredovisningen för Doxas verksamhet 2019 publiceras på Bolagets hemsida den 24 april.Doxa utökar sitt distributörsnätverk i USA

Doxa har tecknat ett distributörsavtal med Dental City, vilket ytterligare förstärker Doxas geografiska närvaro på den nordamerikanska marknaden.


BOKSLUTSKOMMUNIKÉ - 1 OKTOBER - 31 DECEMBER, 2019

"2019 avslutades framgångsrikt med ett historiskt försäljningsrekord i fjärde kvartalet. Nettoomsättningen uppgick till 7,1 MSEK (5,0) och är en ökning med 40 procent jämfört med föregående år. Det är framför allt försäljningen i december till våra egna distributörer som varit mycket hög tack vare genomförda marknadsföringsaktiviteter med distributörerna i USA. Det får till konsekvens att försäljningsutfallet för det första kvartalet förväntas påverkas. Det är oerhört glädjande att kunna konstatera att vårt aktiva och fokuserade arbete med våra distributörer har givit resultat. Under kvartalet anställde vi också en lokal försäljningschef för den nordamerikanska marknaden med placering i Chicago. Detta ger oss en direkt närvaro på vår huvudmarknad, vilket är av stor vikt för vår fortsatta expansion", säger Henrik Nedoh, VD Doxa.Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär