Affärsidé

Doxas AB:s affärsidé är att utveckla, tillverka och kommersialisera biokeramiska dentalprodukter.

Verksamhet

Den första produkten Ceramir® Crown & Bridge lanserades i Sverige under 2009 och i USA 2011.

Affärsmodellen bygger på:

  • Utveckling av biokeramiska dentalprodukter utifrån Ceramir® plattformen, där Ceramir® Crown & Bridge är den första produkten som är lanserad kommersiellt.
  • Skapa samarbeten, dels med dentala distributörer för Amerika, Europa och Asien, där samarbetet med Henry Schein i USA hittills är det mest utvecklade och framgångsrika; dels på senare tid med stora dentallaboratorier som Glidewell Laboratories, världens största tillverkare av tandkronor.
  • Marknadsbearbetning framför allt i USA med olika typer av utbildningsseminarier, något som varit mycket framgångsrikt det senaste året. Dessa genomförs tillsammans med välkända och välrenommerade föreläsare och opinionsbildare.
  • Utveckla och anpassa Ceramir® produktplattform för ytterligare dentala användningsområden såsom varianter på nuvarande cement, fyllnadsmaterial inklusive försegling, rotfyllnadsmaterial (hit räknas bland annat sealers, ortograda och retrograda rotfyllningar samt pulpaöverkappningar) och implantat.
  • Aktivt söka industriella samarbeten inom dentalområdet, dels för att uppnå en bredare marknadspenetration och dels också för att bidra till finansieringen av produktutveckling baserad på Ceramir-teknologin. Sådan samverkan kan komma att innefatta licensiering eller så kallade private brands

Bolagsordning


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted