Testa vår nya webbplats och uppdaterade nyhetsrum för att ta del av aktuella nyheter, rapporter och mycket mer.

Delårsrapport oktober - december 2022

1 oktober - 31 december 2022

  • Nettoomsättningen uppgick till 2,3 (0,0) MSEK
  • Resultatet efter skatt uppgick för perioden till -3,0 (-0,1) MSEK
  • Resultatet per aktie uppgick till -0,051 (-0,002) SEK
  • Soliditeten uppgick till 92% (87)
  • Substansvärdet per aktie uppgick till 0,97 (0,01) SEK

 Väsentliga händelser under rapportperioden

  • I och med det förkortade räkenskapsåret publicerades bokslutskommunikén den 11 november och årsredovisningen offentliggjordes den 15 november.
  • En nyemission 5,75 MSEK genomfördes, samtidigt med ett förvärv av en noterad aktieportfölj samt en kontant investering.
  • Årsstämman den 15 december 2022 beslutade om vinstutdelning av Zoomability Int AB genom ägarspridning av aktier till ett värde av ca 2,125 MSEK

Väsentliga händelser efter rapportperioden

  • Ett avtal med KruSwiss Agro AB tecknades, att genom utdelning ägarsprida ca 3,75 MSEK till aktieägarna.

 

Detta är sådan information som Dividend Sweden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 januari 2023, kl 08.30 CET.

För ytterligare information kontakta:

Bo Lindén, VD Dividend Sweden, [email protected]

Dividend Sweden AB är ett svenskt publikt aktiebolag, som investerar och genomför finansieringslösningar till mindre bolag, noterade eller på väg att bli det, för att därigenom skapa såväl kortsiktig som långsiktig hög och stabil avkastning till sina aktieägare via utdelningar.

Nerladdningsbara filer


Årsredovisning 2022


Bokslutskommuniké 2022


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted