Utdelning av aktier i Dividend Sweden och notering på NGM

DS Plattformens årsstämma beslutade den 31 mars 2022 om utdelning av aktier och teckningsoptioner i Dividend Sweden AB samt bemyndigade styrelsen att sätta avstämningsdag för denna utdelning. Styrelsen för DS Plattformen har beslutat att avstämningsdagen för utdelningen skall vara den 8 juli 2022. Dividend Sweden kommer att upptas till handel på NGM Nordic SME den 12 juli 2022 med tickerkod DIV.

Den 31 mars 2022 beslutade årsstämman i DS Plattformen om vinstutdelning av Dividend Sweden:

-373 332 A-aktier
-44 718 526 B-aktier
-373 332 teckningsoptioner av serie TO1A
-44 718 526 teckningsoptioner av serie TO1B
-373 332 teckningsoptioner av serie TO2A
-44 718 526 teckningsoptioner av serie TO2B

Detta är samtliga aktier och teckningsoptioner i Dividend Sweden som DS Plattformen innehar.

Utdelningen innebär att
-A-aktieägarna är berättigade att erhålla 1 A-aktie i Dividend Sweden, 1 teckningsoption TO1A samt 1 teckningsoption TO2A för varje 1 A-aktie i DS Plattformen som de innehar på avstämningsdagen.
-B-aktieägarna är berättigade att erhålla 1 B-aktie i Dividend Sweden, 1 teckningsoption TO1B samt 1 teckningsoption TO2B för varje 1 B-aktie i DS Plattformen som de innehar på avstämningsdagen.

Stämman bemyndigade styrelsen att sätta avstämningsdag för utdelningen. I enlighet med detta bemyndigande har styrelsen beslutat att avstämningsdagen för utdelningen av aktier och teckningsoptioner i Dividend Sweden skall vara den 8 juli 2022. Det innebär att sista dag för handel inklusive rätten till utdelning av aktier och teckningsoptioner i Dividend Sweden är den 6 juli 2022. Den 7 juli 2022 handlas DS Plattformens aktie utan rätt till utdelning av aktier och teckningsoptioner i Dividend Sweden.

Dividend Sweden kommer att upptas till handel på NGM Nordic SME den 12 juli 2022 med tickerkod DIV.

I Dividend Sweden bedrivs gruppens operativa verksamhet och innehåller gruppens portfölj. Dividend Sweden kommer bedriva samma verksamhet samt fortsätta med samma affärsidé och mål. Att vara ett investeringsbolag med fokus på ägarspridningar och finansieringslösningar mot listade småbolag, eller bolag på väg mot en listning. Avsikten är att genom investeringar och utdelningar skapa en hög och stabil avkastning till sina aktieägare. 

För ytterligare information kontakta
Bo Lindén, VD, [email protected].

Dividend Sweden

Dividend Sweden AB är ett svenskt publikt aktiebolag, som investerar och genomför finansieringslösningar till mindre bolag, noterade eller på väg att bli det, för att därigenom skapa såväl kortsiktig som långsiktig hög och stabil avkastning till sina aktieägare via utdelningar.

Dividend Sweden tecknar i Green Apps företrädesemission

Green Apps Technologies International AB (publ) som nyligen genomfört en ägarspridning via DS Plattformen AB genomför en företrädesemission mellan 21 november och 9 december.


Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Dividend Sweden AB kallas härmed till årsstämma torsdagen den 15 december 2022 kl 11.00 i bolagets lokal på Kungsgatan 29, 9 tr i Stockholm.  
Avtal om ägarspridning med Zoomability

Dividend Sweden har ingått ett avtal med Zoomability Int Ab, att genom utdelning ägarsprida aktier för ca 2,125 MSEK i bolaget.


Bokslutskommuniké publiceras den 15 november

Dividend Sweden publicerar sin bokslutskommuniké den 15 november med tanke på förkortat räkenskapsår och därmed släpps ingen kvartalsrapport för det tredje kvartalet.Skatteverkets beslut om utdelningsvärde i Dividend Sweden

Skatteverket har beslutat om det skattepliktiga värdet för de genomförda utdelningarna av aktier och teckningsoptioner i Dividend Sweden.  


Utfall av nyttjande av teckningsoptioner TO1A och TO1B i Dividend Sweden AB

Dividend Sweden AB meddelar idag utfall av utnyttjandet av teckningsoptioner TO1A och TO1B, Den 2 september avslutades nyttjandeperioden för teckningsoptionerna, totalt nyttjades 21 712 480 optioner, vilket motsvarar cirka 48,1 % av det totala antalet optioner, vilket tillför bolaget cirka 4,0 MSEK.Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted