Testa vår nya webbplats och uppdaterade nyhetsrum för att ta del av aktuella nyheter, rapporter och mycket mer.

Bokslutskommuniké september 2022

Denna rapport är tidigarelagd, annonserat datum var 15 november 2022.

1 juli - 30 september 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 0,2 (0,0) MSEK
 • Resultat efter finansnetto uppgick till -2,6 (0,0) MSEK
 • Resultatet efter skatt för perioden uppgick till -2,6 (0,0) MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -0,05 (0,00) SEK
 • Substansvärdet per aktie uppgick till 1,11 (0,01) SEK

 1 januari - 30 september 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 27,2 (0,0) MSEK
 • Resultat efter finansnetto uppgick till 6,9 (0,0) MSEK
 • Resultatet efter skatt för perioden uppgick till 5,5 (0,0) MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till 0,11 (0,00) SEK

 Väsentliga händelser under tredje kvartalet

 • Dividend Sweden delades ut till DS Plattformens aktieägare och noterades på NGM Nordic SME i början av juli.
 • En bolagsstämma den 27 september röstade igenom att räkenskapsåret ändrades till 1 oktober - 30 september.
 • Genom att aktieägare i Dividend Sweden nyttjande teckningsoptioner TO1 tillfördes bolaget 93 333 A-aktier och 5 334 787 B-aktier.

 Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

 • Ett avtal med Zoomability Int AB har ingåtts om att genom utdelning ägarsprida aktier till ett värde av ca 2,125 MSEK.

 

Detta är sådan information som Dividend Sweden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 november 2022, kl 08.40 CET.

För ytterligare information kontakta:

Bo Lindén, VD Dividend Sweden, [email protected]

Dividend Sweden AB är ett svenskt publikt aktiebolag, som investerar i kortfristiga finansieringslösningar till listade mindre bolag för att därigenom skapa såväl kortsiktig som långsiktig hög och stabil avkastning till sina aktieägare via utdelningar.

Nerladdningsbara filer


Utdelning av aktier i Zoomability

Årsstämman beslutade den 15 december 2022 om utdelning av aktier i Zoomability Int AB samt bemyndigade styrelsen att sätta avstämningsdag för denna utdelning. Styrelsen för Dividend Sweden AB har beslutat att avstämningsdagen för utdelningen skall vara den 10 februari 2023.


Avtal om ägarspridning med KruSwiss Agro AB

Dividend Sweden har ingått ett avtal med KruSwiss Agro AB, att genom utdelning ägarsprida aktier för ca 3,75 MSEK i bolaget.


Agreement on distribution of shares in KruSwiss Agro AB

Dividend Sweden has entered into an agreement with KruSwiss Agro AB, to distribute shares for approximately SEK 3.75 million in the company through a dividend.Dividend Sweden genomför förvärv av aktieportfölj

Dividend Swedens styrelse har fattat beslut om att göra ett förvärv av en noterad aktieportfölj om 4,75 MSEK, samt att erhålla en kontant investering. Detta genom att genomföra en nyemission om 5,75 MSEK till kursen 0,60 SEK/aktie.


Dividend Sweden tecknar i Green Apps företrädesemission

Green Apps Technologies International AB (publ) som nyligen genomfört en ägarspridning via DS Plattformen AB genomför en företrädesemission mellan 21 november och 9 december.


Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Dividend Sweden AB kallas härmed till årsstämma torsdagen den 15 december 2022 kl 11.00 i bolagets lokal på Kungsgatan 29, 9 tr i Stockholm.  
Avtal om ägarspridning med Zoomability

Dividend Sweden har ingått ett avtal med Zoomability Int Ab, att genom utdelning ägarsprida aktier för ca 2,125 MSEK i bolaget.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted