Delårsrapport januari - september 2021

1 juli - 30 september 2021

· Nettoomsättningen uppgick till 30,9 (28,6) MSEK

· Resultat efter finansnetto uppgick till 19,3 (3,4) MSEK

· Resultatet efter skatt uppgick för perioden till 15,3 (3,4) MSEK

· Resultat per aktie uppgick till 0,34 (0,085) SEK

· Substansvärde per aktie 1,70 (1,79) SEK

1 januari - 30 september 2021

· Nettoomsättningen uppgick till 119,4 (76,7) MSEK

· Resultat efter finansnetto uppgick till 52,7 (3,7) MSEK

· Resultatet efter skatt uppgick för perioden till 44,4 (3,7) MSEK

· Resultat per aktie uppgick till 0,985 (0,092) SEK

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

· Extra bolagsstämma beslutade om ändring av bolagsordning i linje med beslutad omstrukturering av verksamheten och utdelning av aktier i DS SPAC 1 AB

· Avtal med Medicortex om ägarspridning av aktier för ca 4,1 MSEK

· Avtal med Innowearable om ägarspridning av aktier för ca 2,5 MSEK

· Avtal med Aprendere Skolor om ägarspridning av aktier för ca 6,6 MSEK

· Avtal med Shortcut Media om ägarspridning av aktier för ca 3,2 MSEK

· DS SPAC 1 AB tecknar avsiktsförklaring med BellPal om förvärv

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

· En extra bolagsstämma beslutade den 14 oktober om vinstutdelning av aktier i Medicortex, Shortcut Media och Aprendere Skolor.

Detta är sådan information som Dividend Sweden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 oktober 2021, kl 08.15 CEST.

För ytterligare information kontakta:

Bo Lindén, VD, [email protected]

Dividend Sweden AB är ett svenskt publikt aktiebolag, som investerar och genomför finansieringslösningar till mindre bolag, noterade eller på väg att bli det, för att därigenom skapa såväl kortsiktig som långsiktig hög och stabil avkastning till sina aktieägare via utdelningar.

Nerladdningsbara filer

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted