Delårsrapport januari - mars 2021

Denna rapport är tidigarelagd, annonserat datum var 23 april 2021.

1 januari - 31 mars 2021

· Nettoomsättningen ökade till 44,4 (19,0) MSEK

· Resultatet efter skatt uppgick för perioden till 20,9 (-2,8) MSEK

· Resultat per aktie uppgick till 0,46 (-0,08) SEK

· Soliditeten uppgår till 100% efter avbetalning av samtliga utestående lån.

· Substansvärdet per aktie uppgick till 2,16 (1,81) SEK

· Styrelsen avser föreslå kontant extrautdelning om totalt 0,50 kr per aktie

Väsentliga händelser under rapportperioden

· En extra bolagsstämma den 24 februari beslutade om utdelning av aktier i Plexian AB inför bolagets notering.

· Årsstämman den 24 mars 2021 beslutade om kontant utdelning om 0,05 kr/aktie samt utdelning av aktier i Hästkällaren Rid & Trav Western AB samt Kiliaro AB.

Väsentliga händelser efter rapportperioden

· Avstämningsdagen för utdelning av aktier i Kiliaro beslutades till den 15 april 2021.

Detta är sådan information som Dividend Sweden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 april 2020, kl 08.10 CET.

För ytterligare information kontakta:

Bo Lindén, VD, [email protected]

Dividend Sweden AB är ett svenskt publikt aktiebolag, som investerar och genomför finansieringslösningar till mindre bolag, noterade eller på väg att bli det, för att därigenom skapa såväl kortsiktig som långsiktig hög och stabil avkastning till sina aktieägare via utdelningar.

Nerladdningsbara filer


Delårsrapport Q2 2019


Delårsrapport Q1 2019


Årsredovisning 2018


Bokslutskommuniké 2018


Delårsrapport Q3 2018


Delårsrapport Q2 2018


Delårsrapport Q1 2018


Årsredovisning 2017


Bokslutskommuniké 2017


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted