Testa vår nya webbplats och uppdaterade nyhetsrum för att ta del av aktuella nyheter, rapporter och mycket mer.

Delårsrapport januari - juni 2022

1 april - 30 juni 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 32,1 (44,1) MSEK
 • Resultat efter finansnetto uppgick till 4,2 (12,5) MSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick för perioden till 3,3 (9,9) MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till 0,07 (0,22) SEK
 • Substansvärde per aktie 1,31 kr (1,92)

 1 januari - 30 juni 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 43,2 (88,5) MSEK
 • Resultat efter finansnetto uppgick till 4,8 (33,4) MSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick för perioden till 2,8 (29,2) MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till 0,06 (0,65) SEK
 • Utdelningar under perioden uppgick till 7 MSEK

 Väsentliga händelser under andra kvartalet

 • Dividend Sweden bytte namn till DS Plattformen AB.
 • Dotterbolaget DS SPAC 2 bytte namn till Dividend Sweden AB.
 • Aktier i Hoi Publishing AB delades ut, värde ca 3 MSEK.
 • Aktier i Malma Logistik AB (publ) delades ut, värde ca 4 MSEK.

 Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

 • Dividend Sweden delades ut i sin helhet till DS Plattformens aktieägare och noterades på NGM Nordic SME

 

Detta är sådan information som DS Plattformen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 juli 2022, kl 12.00 CEST.

För ytterligare information kontakta:

Bo Lindén, VD, [email protected]

DS Plattformen AB är ett svenskt publikt aktiebolag, som investerar och genomför finansieringslösningar till mindre bolag, noterade eller på väg att bli det, för att därigenom skapa såväl kortsiktig som långsiktig hög och stabil avkastning till sina aktieägare via utdelningar.

Nerladdningsbara filer

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted