Testa vår nya webbplats och uppdaterade nyhetsrum för att ta del av aktuella nyheter, rapporter och mycket mer.

Verksamhetsuppdatering

Dividend Sweden kommunicerade i maj 2021 om att omstrukturera verksamheten och i juni och augusti lämnat ytterligare information om utvecklingen i processen. Omstruktureringen går vid årsskiftet in i slutfasen och i samband med årsstämman, vilken beräknas hållas i mars 2022, slutförs verksamhetsskiftet.

Omstruktureringen av verksamheten innebär att hela den nuvarande verksamheten och samtliga aktieinnehav överförs i dotterbolaget DS SPAC 2 AB, som därefter delas ut till aktieägarna.

DS SPAC 2 är ett helägt dotterbolag till Dividend Sweden och från och med 1 januari 2021 kommer samtliga affärer i koncernen att genomföras i dotterbolaget DS SPAC 2, som konsolideras helt fram till dess utdelningen av DS SPAC 2 skett till aktieägarna, vilket beräknas ske efter årsstämman i mars 2022.

Dividend Sweden AB, som efter utdelning av verksamheten kommer vara tomt och avsikten är att förvärva ett annat intressant bolag som övertar börsplatsen. Syftet med omstruktureringen är att tillföra värde till aktieägarna som behåller hela nuvarande verksamheten och dessutom blir ägare till ett nytt spännande bolag.

Verksamheten i Dividend Sweden fortgår som tidigare och utvecklas väl, årets första nio månader slutade med en vinst om 52,7 MSEK efter finansnetto. Även avslutningen av året har varit bra och ett antal avtal om ägarspridningar har tecknats, dessa kommer generera intäkter även under första kvartalet 2022.

DS SPAC 1 har en överenskommelse om samgående med techbolaget BellPal, vars fokusverksamhet är ett trygghetssystem för seniorer. Bolaget genomförde i december 2021 en företrädesemission som fulltecknades och avser ansöka om notering inom kort. Planer finns på att starta fler SPAC för notering och därigenom skapa ytterligare värde för aktieägarna.

Sammantaget går omstruktureringen av verksamheten enligt plan och vi ser positivt på resten av året likväl som inledningen av 2022.

För ytterligare information kontakta:

Bo Lindén, VD, [email protected]

Dividend Sweden AB är ett svenskt publikt aktiebolag, som investerar och genomför finansieringslösningar till mindre bolag, noterade eller på väg att bli det, för att därigenom skapa såväl kortsiktig som långsiktig hög och stabil avkastning till sina aktieägare via utdelningar.

Nerladdningsbara filer

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted