Verksamhetsuppdatering

Dividend Sweden kommunicerade den 3 maj 2021 om att omstrukturera verksamheten och har den 6 juni genom en verksamhetsuppdatering presenterat status i processen. Avsikten är att löpande kommunicera utvecklingen fram till dess omstruktureringen är helt slutförd, vilket beräknas vara första kvartalet 2022.

Omstruktureringen av verksamheten innebär att hela den nuvarande verksamheten och samtliga aktieinnehav överförs i dotterbolaget DS SPAC 2 AB, som därefter delas ut till aktieägarna. Avsikten är att DS SPAC 2 AB ska byta namn till Dividend Invest AB och ansöka om notering.

Dividend Sweden AB, som efter ovanstående utdelning kommer vara tomt och avsikten är att förvärva annat intressant bolag som övertar börsplatsen. Syftet med omstruktureringen är att tillföra värde till aktieägarna som behåller hela nuvarande verksamheten och dessutom blir ägare till ett nytt bolag.

Den extra bolagsstämma som genomfördes den 30 juli 2021, beslutade enligt lagda förslag om förändringar i bolagsordningen och nedsättning av aktiekapitalet, i syfte att möjliggöra omstruktureringen som beskrivits. Därutöver beslutades om vinstutdelning av DS SPAC 1 AB, som avses användas till förvärv av annat bolag. Avstämningsdag för utdelningen är 20 augusti 2021.

De två helägda dotterbolagen DS SPAC 1 AB och DS SPAC 2 AB har startats av Dividend Sweden AB och är publika aktiebolag med 0,5 MSEK vardera i aktiekapital.

Utdelningarna som genomförts så långt under 2021 uppgår till totalt 46,1 MSEK, varav 24,8 MSEK kontant och 21,3 MSEK i aktier. Därutöver har Dividend Sweden under tredje kvartalet tecknat avtal med två finska bolag, Yepzon och Medicortex, om ägarspridningar om totalt ca 9 MSEK. Dessa utdelningar sker innan respektive bolag noteras och detaljer kommer presenteras i kallelse till en extra bolagsstämma senare i höst.

Verksamheten i Dividend Sweden fortgår som tidigare och utvecklas väl, första halvåret slutade med en vinst om 33,4 MSEK. Även det tredje kvartalet har börjat bra med två avtal om ägarspridningar samtidigt som portföljen utvecklats väl. Samtidigt har ett antal onoterade innehav utvecklats bra, där Transfer och Kiliaro är på väg mot listning under tidig höst.

Sammantaget går omstruktureringen av verksamheten enligt plan och vi ser positivt på resten av året då såväl portföljen som ägarspridningarna kommer generera vinster och tillföra aktieägarvärde.

För ytterligare information kontakta:

Bo Lindén, VD, [email protected]

Dividend Sweden AB är ett svenskt publikt aktiebolag, som investerar och genomför finansieringslösningar till mindre bolag, noterade eller på väg att bli det, för att därigenom skapa såväl kortsiktig som långsiktig hög och stabil avkastning till sina aktieägare via utdelningar.

Nerladdningsbara filer

DS SPAC 2 rekryterar ny CFO

Dividend Sweden har, som tidigare kommunicerats, beslutat att omstrukturera verksamheten och till aktieägarna utdela dotterbolaget DS SPAC 2 AB, där nuvarande verksamhet kommer finnas. I samband med detta har den nuvarande styrelseledamoten Tobias Berglund kontrakterats som CFO i DS SPAC 2.


Skatteverkets beslut om utdelningsvärde i Transfer Group och DS SPAC 1

Skatteverket har beslutat om det skattepliktiga värdet för de genomförda utdelningarna av aktier i Transfer Group AB och DS SPAC 1 AB.


Emission i DS SPAC 1 påbörjad

DS SPAC 1 AB är Dividend Swedens första särskilda förvärvsbolag, som tecknat en avsiktsförklaring om förvärv av samtliga utestående aktier i BellPal AB (publ). För att möjliggöra detta förvärv har DS SPAC 1 beslutat om att genomföra en företrädesemission som idag inleds.


Avtal om ägarspridning med Malma Logistik AB.

Dividend Sweden har ingått ett avtal med Malma Logistik AB, att genom utdelning ägarsprida aktier för ca 4 MSEK i bolaget.


Samarbetsavtal med WilLak

Dividend Sweden har ingått ett avtal med WilLak AB, i syfte att bistå WilLak vid bolagets omstrukturering av verksamheten. Dividend Sweden erhåller ett arvode för uppdraget om 1,5 MSEK.


DS SPAC 1 har genomfört extra bolagsstämma

DS SPAC 1 AB är Dividend Swedens första särskilda förvärvsbolag, som idag genomfört en extra bolagsstämma.


Avtal om ägarspridning med Hoi Förlag AB

Dividend Sweden har ingått ett avtal med Hoi Förlag AB, att genom utdelning ägarsprida aktier för ca 3 MSEK i bolaget.


Utdelning av aktier i Shortcut Media

En extra bolagsstämman beslutade den 14 oktober 2021 om utdelning av aktier i Shortcut Media AB, samt bemyndigade styrelsen att sätta avstämningsdag för denna utdelning. Styrelsen för Dividend Sweden har idag beslutat att avstämningsdagen för utdelningen skall vara den 3 november 2021.Kommuniké från extra bolagsstämma 14 oktober 2021

Dividend Sweden höll extra bolagsstämma i Stockholm den 14 oktober 2021. Bolagsstämman genomfördes genom förhandspoströstning varvid aktieägarna, i enlighet med kallelsens förslag, i huvudsak fattade följande beslut.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted