Utdelning av aktier i Onoterat och Liv ihop

Den extra bolagsstämman den 23 maj 2019 beslutade om utdelning av aktier i Onoterat AB och Liv ihop AB, samt beslutade att avstämningsdagarna skulle vara 31 maj respektive 4 juni 2019.

Den extra bolagsstämman beslutade den 23 maj 2019 om vinstutdelning av 800 000 aktier i Onoterat AB i enlighet med styrelsens förslag. Utdelningen innebär att aktieägarna är berättigade att erhålla 1 aktie i Onoterat för varje 44 aktier i Dividend (avser aktieslag A och B samt interimsaktier) som de innehar på avstämningsdagen. Avrundning ska ske nedåt. Avstämningsdagen för utdelningen av aktier i Onoterat beslutades vara den 31 maj 2019. Det innebär att sista dag för handel inklusive rätten till utdelning av aktier i Onoterat är den 28 maj 2019. Den 29 maj 2019 handlas Dividends aktie utan rätt till utdelning av aktier i Onoterat.

Den extra bolagsstämman beslutade den 23 maj 2019 om vinstutdelning av 800 000 aktier i Liv ihop AB i enlighet med styrelsens förslag. Utdelningen innebär att aktieägarna är berättigade att erhålla 1 aktie i Liv ihop för varje 44 aktier i Dividend (avser aktieslag A och B samt interimsaktier) som de innehar på avstämningsdagen. Avrundning ska ske nedåt. Avstämningsdagen för utdelningen av aktier i Liv ihop beslutades vara den 4 juni 2019. Det innebär att sista dag för handel inklusive rätten till utdelning av aktier i Liv ihop är den 31 maj 2019. Den 3 juni 2019 handlas Dividends aktie utan rätt till utdelning av aktier i Liv ihop.

Stockholm 2019-05-27

För ytterligare information kontakta

Bo Lindén, VD, [email protected], 0738-320022

Dividend Sweden
Dividend Sweden AB (publ) är ett svenskt publikt aktiebolag, som investerar i kortfristiga finansieringslösningar till mindre listade bolag för att därigenom skapa såväl kortsiktig som långsiktig hög och stabil avkastning till sina aktieägare via utdelningar.

Utdelning av aktier i Malma Logistik

Årsstämman beslutade den 11 maj 2022 om utdelning av aktier i Malma Logistik AB (publ), samt bemyndigade styrelsen att sätta avstämningsdag för denna utdelning. Styrelsen för DS Plattformen har beslutat att avstämningsdagen för utdelningen skall vara den 19 maj 2022.


Kommuniké från extra bolagsstämma 11 maj 2022

DS Plattformen höll extra bolagsstämma i Stockholm den 11 maj 2022. Nedan följer besluten i sammandrag.
Dividend Sweden AB har bytt namn till DS Plattformen AB

Bolagsverket har registrerat namnändringen från Dividend Sweden AB till DS Plattformen AB och bolaget byter därmed listningsnamn och kortnamn per den 13 april 2022.


INBooks genomför emission inför listning

Dividend Sweden har investerat i INBooks, bolaget som tagit fram ett modernt bokföringssystem som förenklar för företagare att hantera sin ekonomi.  I början av februari genomförde Dividend Sweden en ägarspridning av aktier i INBooks.


Korrigerad kommuniké från årsstämma 31 mars 2022

Dividend Sweden årsstämma hölls i Stockholm den 31 mars 2022. I det ursprungliga pressmeddelandet föll uppgiften om namnbyte bort. Nedan följer besluten i sammandrag.Skatteverkets beslut om utdelningsvärde i INBooks och Innowearable

Skatteverket har beslutat om det skattepliktiga värdet för de genomförda utdelningarna av aktier i INBooks och Innowearable


Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Dividend Sweden AB kallas härmed till årsstämma torsdagen den 31 mars 2022 kl 11.00 i bolagets lokal på Kungsgatan 29, 9 tr i Stockholm.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted