Kommuniké från extra bolagsstämma 25 januari 2022

Dividend Sweden höll extra bolagsstämma i Stockholm den 25 januari 2022. Nedan följer besluten i sammandrag.

Beslut om vinstutdelning av aktier i Innowearable AB

Stämman beslutade om vinstutdelning till aktieägarna i bolaget bestående av 500 000 aktier i Innowearable AB

Utdelningen innebär att aktieägarna är berättigade att erhålla 1 aktie i Innowearable AB för varje 91 aktier i Dividend Sweden (oavsett aktieslag) som de innehar på avstämningsdagen. Avrundning ska ske nedåt. Avstämningsdag för utdelningen beslutades vara den 2 februari 2022. Detta innebär att sista dagen för handel med rätt till utdelning av aktier i Innowearable kommer vara den 31 januari 2022. Den 1 februari 2022 kommer Dividend Swedens aktie handlas utan rätt till utdelning av Innowearable.

Beslut om vinstutdelning av aktier i INBooks AB

Stämman beslutade om vinstutdelning till aktieägarna i bolaget bestående av 8 000 000 aktier i INBooks AB.

Utdelningen innebär att aktieägarna är berättigade att erhålla 1 aktie i INBooks AB för varje 6 aktier i Dividend Sweden (oavsett aktieslag) som de innehar på avstämningsdagen. Avrundning ska ske nedåt. Avstämningsdag för utdelningen beslutades vara den 2 februari 2022. Detta innebär att sista dagen för handel med rätt till utdelning av aktier i INBooks kommer vara den 31 januari 2022. Den 1 februari 2022 kommer Dividend Swedens aktie handlas utan rätt till utdelning av INBooks.

Samtliga beslut fattades av stämman enhälligt.

För ytterligare information kontakta:

Bo Lindén, VD, [email protected]

Dividend Sweden AB är ett svenskt publikt aktiebolag, som investerar och genomför finansieringslösningar till mindre bolag, noterade eller på väg att bli det, för att därigenom skapa såväl kortsiktig som långsiktig hög och stabil avkastning till sina aktieägare via utdelningar.

Utdelning av aktier i Malma Logistik

Årsstämman beslutade den 11 maj 2022 om utdelning av aktier i Malma Logistik AB (publ), samt bemyndigade styrelsen att sätta avstämningsdag för denna utdelning. Styrelsen för DS Plattformen har beslutat att avstämningsdagen för utdelningen skall vara den 19 maj 2022.


Kommuniké från extra bolagsstämma 11 maj 2022

DS Plattformen höll extra bolagsstämma i Stockholm den 11 maj 2022. Nedan följer besluten i sammandrag.
Dividend Sweden AB har bytt namn till DS Plattformen AB

Bolagsverket har registrerat namnändringen från Dividend Sweden AB till DS Plattformen AB och bolaget byter därmed listningsnamn och kortnamn per den 13 april 2022.


INBooks genomför emission inför listning

Dividend Sweden har investerat i INBooks, bolaget som tagit fram ett modernt bokföringssystem som förenklar för företagare att hantera sin ekonomi.  I början av februari genomförde Dividend Sweden en ägarspridning av aktier i INBooks.


Korrigerad kommuniké från årsstämma 31 mars 2022

Dividend Sweden årsstämma hölls i Stockholm den 31 mars 2022. I det ursprungliga pressmeddelandet föll uppgiften om namnbyte bort. Nedan följer besluten i sammandrag.Skatteverkets beslut om utdelningsvärde i INBooks och Innowearable

Skatteverket har beslutat om det skattepliktiga värdet för de genomförda utdelningarna av aktier i INBooks och Innowearable


Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Dividend Sweden AB kallas härmed till årsstämma torsdagen den 31 mars 2022 kl 11.00 i bolagets lokal på Kungsgatan 29, 9 tr i Stockholm.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted