Testa vår nya webbplats och uppdaterade nyhetsrum för att ta del av aktuella nyheter, rapporter och mycket mer.

Delårsrapport januari - september 2022

1 juli - 30 september 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 0,3 (30,9) MSEK
 • Resultat efter finansnetto uppgick till -0,2 (19,3) MSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick för perioden till -0,2 (15,3) MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -0,004 (0,34) SEK
 • Substansvärde per aktie 0,11 (1,70) SEK

1 januari - 30 september 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 22,8 (119,4) MSEK
 • Resultat efter finansnetto uppgick till -4,9 (52,7) MSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick för perioden till -4,9 (44,4) MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -0,109 (0,985) SEK

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

 • Dividend Sweden delades i sin helhet ut till DS Plattformens aktieägare och noterades på NGM Nordic SME
 • Avtal med Green Apps Technologies International AB (publ) om ägarspridning av ca 2,7 MSEK.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

 • En extra bolagsstämma är kallad till den 24 oktober för att besluta om vinstutdelning av aktier i Green Apps Technologies International AB (publ).

 

Detta är sådan information som DS Plattformen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 oktober 2022, kl 08.15 CEST.

För ytterligare information kontakta:

Bo Lindén, VD, [email protected]

DS Plattformen AB är ett svenskt publikt aktiebolag, som investerar och genomför finansieringslösningar till mindre bolag, noterade eller på väg att bli det, för att därigenom skapa såväl kortsiktig som långsiktig hög och stabil avkastning till sina aktieägare via utdelningar.

Nerladdningsbara filer

DS Plattformen ingår avtal om förvärv av Whitepearl Holdings Limited (s.k. omvänt förvärv)

DS Plattformen AB ("DS Plattformen") har ingått avtal om förvärv av samtliga aktier i Whitepearl Holdings Limited ("Whitepearl"). 


DS Plattformen enters agreement regarding acquisition of Whitepearl Holdings Limited (so-called reverse takeover)

DS Plattformen AB ("DS Plattformen") has entered an agreement regarding the acquisition of all shares in Whitepearl Holdings Limited ("Whitepearl").


Skatteverkets beslut om utdelningsvärde i Green Apps Technologies International

Skatteverket har beslutat om det skattepliktiga värdet för den genomförda utdelningen av aktier i Green Apps Technologies International.


Kommuniké från extra bolagsstämma 24 oktober 2022

DS Plattformen höll extra bolagsstämma i Stockholm den 24 oktober 2022. Nedan följer besluten i sammandrag.
Avtal om ägarspridning med Green Apps Technologies

DS Plattformen har ingått ett avtal med Green Apps Technologies international AB (publ), att genom utdelning ägarsprida aktier för ca 3 MSEK i bolaget.


Skatteverkets beslut om utdelningsvärde i Dividend Sweden

Skatteverket har beslutat om det skattepliktiga värdet för de genomförda utdelningarna av aktier och teckningsoptioner i Dividend Sweden.  


Skatteverkets beslut om utdelningsvärde i Malma Logistik och Hoi Publishing

Skatteverket har beslutat om det skattepliktiga värdet för de genomförda utdelningarna av aktier i Malma Logistik och Hoi Publishing.  Utdelning av Dividend Sweden

DS Plattformen beslutade den 31 mars 2022 om att dela ut samtliga aktier och teckningsoptioner i Dividend Sweden AB till sina aktieägare. Idag, den 6 juli 2022, är sista dag för handel inklusive rätten till utdelning i Dividend Sweden. Avstämningsdagen för utdelningen är den 8 juli 2022. Dividend Sweden kommer att upptas till handel på NGM Nordic SME den 12 juli 2022 med tickerkod DIV.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted