Avtal om ägarspridning med Plexian inför notering

Dividend Sweden har ingått ett avtal med Plexian AB, att genom utdelning ägarsprida aktier för ca 3 MSEK i bolaget. I den kommande emissionen kommer även Dividend Sweden investera 3,1 MSEK.

Plexian är ett FinTech bolag som grundades i april 2017 med ett stort fokus på kunden baserat på affärsmöjligheter skapade genom open banking. Bolaget har utvecklat en transaktionsbaserad lojalitetsplattform - Edge - en forsaljningsdrivande lojalitetsplattform som genererar erbjudanden åt kunder som anvander det till plattformen hörande Visabetalkortet för sina betalningar. Den data som transaktionerna genererar anvands i Edge for att ge kunderna skraddarsydda erbjudanden som förbättrar den dagliga konsumtionen och ökar kundlojaliteten. För mer information besök www.plexian.se.

" Plexians plattform med betalkort löser problemen med att konsumenter har svårt att hitta relevanta erbjudanden, att säljare har ineffektiv kundanskaffning på grund av låg träffsäkerhet i marknadsföringen och att medlemsorganisationer har svårt att samla in, ta ägandeskap av och kapitalisera på sin kunddata samtidigt. Som exempel kan nämnas vår första kund Fitness24Seven där medlemskort för identifikation och inträde samtidigt kommer att kunna bli ett betalkort med erbjudanden för medlemmarna. För att utöka kännedomen om Plexian och vårt erbjudande kommer ansökan om marknadsnotering av bolagets aktier ske inom kort och inför detta vill vi bredda vår aktieägarkrets och ser då Dividend Sweden som en naturlig partner", säger Staffan Mattson, VD Plexian.

"Vi har under ganska lång tid följt Plexians utveckling och känt att man har en affärsidé som tillgodoser såväl kunder som konsumenters intresse i sitt erbjudande. Samtidigt ackumulerar man en kunddatabas som bidrar till att bolaget kommer åt flera olika intäktsströmmar. Eftersom Plexian är på väg till notering inom kort känns det naturligt att delta såväl som investerare och att ägarsprida aktier i Plexian", säger Bo Lindén, VD Dividend Sweden.

Dividend Sweden kommer inom kort kalla till en extra bolagsstämma för beslut om utdelning av aktier i Plexian. Målsättningen är att notering av aktierna i Plexian ska ske under andra kvartalet 2021.

Detta är sådan information som Dividend Sweden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 februari 2021, kl 08:20 CET.

För ytterligare information kontakta:

Bo Lindén, VD, bo.linden@dividendsweden.se

Dividend Sweden AB är ett svenskt publikt aktiebolag, som investerar och genomför finansieringslösningar till mindre bolag, noterade eller på väg att bli det, för att därigenom skapa såväl kortsiktig som långsiktig hög och stabil avkastning till sina aktieägare via utdelningar.

Nerladdningsbara filer

Delårsrapport januari - mars 2021

Denna rapport är tidigarelagd, annonserat datum var 23 april 2021.


Utdelning av aktier i Kiliaro

Årsstämman beslutade den 24 mars 2021 om utdelning av aktier i Kiliaro AB (publ), samt bemyndigade styrelsen att sätta avstämningsdag för denna utdelning. Styrelsen för Dividend Sweden har idag beslutat att avstämningsdagen för utdelningen skall vara den 15 april 2021.


Plexian mot notering på Nasdaq First North

Dividend Sweden har investerat i fintechbolaget Plexian AB, som just nu genomför en nyemission inför en notering på Nasdaq First North i mitten av april. Dividend Sweden kommer dessutom att dela ut aktier i Plexian till sina atktieägare, med avstämningsdag den 30 mars 2021.Utdelning av aktier i Plexian

En extra bolagsstämman beslutade den 26 februari 2021 om utdelning av aktier i Plexian AB (publ), samt bemyndigade styrelsen att sätta avstämningsdag för denna utdelning. Styrelsen för Dividend Sweden har idag beslutat att avstämningsdagen för utdelningen skall vara den 30 mars 2021.Kommuniké från extra bolagsstämma 26 februari 2021

Dividend Sweden höll extra bolagsstämma i Stockholm den 26 februari 2021. Nedan följer besluten i sammandrag.


Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Dividend Sweden AB kallas härmed till årsstämma onsdagen den 24 mars 2021.

Med anledning av coronaviruset har styrelsen beslutat att extra bolagsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att aktieägare ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast per post före stämman. Information om de av årsstämman fattade besluten offentliggörs den 24 mars 2021, eller så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt.


Insynspersoner köper aktier

Företrädare för Dividend Sweden har idag förvärvat 1,5 miljoner aktier i bolaget till kursen 1,10 kr/aktie.


Dividend Sweden säljer Arcane Crypto till Crafoord Capital Partners

Dividend Sweden har i en överenskommelse med styrelseledamoten Fredrik Crafoord sålt 21,7 miljoner aktier i Arcane Crypto AB för 8,2 MSEK.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted