Avtal om ägarspridning med Hoi Förlag AB

Dividend Sweden har ingått ett avtal med Hoi Förlag AB, att genom utdelning ägarsprida aktier för ca 3 MSEK i bolaget.

Hoi Förlag AB grundades 2010 med devisen "För författare, av författare", ett modernt bokförlag som sätter författarens intressen i första rummet. Hois unika affärsmodell har vunnit stort gehör i svensk förlagsbransch och inte minst bland författarna. Hoi är idag Sveriges främsta hybridförlag med en alldeles egen affärsmodell. I Hoi Förlagsgrupp ingår specialiserade verksamheter och imprints såsom Lilla Hoi, Kunskapshuset Förlag, Lusthuset Förlag, Hoi Audio, Hoi Agency och dess danska dotterbolag Hoi Forlag ApS. Idag ger Hoi Förlagsgrupp ut ungefär 150 titlar om året och har en kraftig tillväxt inom digitala format, inklusive audio. Det senaste året har dessutom fackbokssidan vuxit kraftigt, en utveckling som ser ut att fortsätta med många spännande utgivningar framöver. Hoi Förlag planerar att notera bolaget under 2022. För mer information besök www.hoi.se.

"Hoi Förlag har målsättningen att växa till en stark internationell förlagsgrupp de kommande åren i nära samarbete med alla våra författare. Vi har redan påbörjat denna resa med etablering i Danmark och bokförsäljning i internationella kanaler. En notering av bolagets aktier kommer synliggöra bolagets verksamhet, stärka våra varumärken och skapa större möjligheter för snabb tillväxt. Genom vårt samarbete med Dividend Sweden kommer vi nå en stor ägarkrets. Möjligheten att investera i ett förlag som vårt tror vi kommer intressera många framöver", säger Lars Rambe, VD för Hoi Förlag.

"Vi är mycket nöjda med att kunna ägarsprida aktier i Hoi Förlag, som vi tror står för en vinnande modell i förlagsbranschen. En marknadsnotering av bolagets aktier för att förstärka den positiva utvecklingen som förlaget befinner sig i tilltalar oss, samtidigt som en ägarspridning till Dividends aktieägare kommer gynna likviditeten i Hoi Förlags aktie vid listningen", säger Bo Lindén, VD Dividend Sweden.

Detta är sådan information som Dividend Sweden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 oktober 2021, kl 15:00 CEST.

För ytterligare information kontakta:

Bo Lindén, VD, [email protected]

Dividend Sweden AB är ett svenskt publikt aktiebolag, som investerar och genomför finansieringslösningar till mindre bolag, noterade eller på väg att bli det, för att därigenom skapa såväl kortsiktig som långsiktig hög och stabil avkastning till sina aktieägare via utdelningar.

Nerladdningsbara filer

Skatteverkets beslut om utdelningsvärde i Transfer Group och DS SPAC 1

Skatteverket har beslutat om det skattepliktiga värdet för de genomförda utdelningarna av aktier i Transfer Group AB och DS SPAC 1 AB.


Emission i DS SPAC 1 påbörjad

DS SPAC 1 AB är Dividend Swedens första särskilda förvärvsbolag, som tecknat en avsiktsförklaring om förvärv av samtliga utestående aktier i BellPal AB (publ). För att möjliggöra detta förvärv har DS SPAC 1 beslutat om att genomföra en företrädesemission som idag inleds.


Avtal om ägarspridning med Malma Logistik AB.

Dividend Sweden har ingått ett avtal med Malma Logistik AB, att genom utdelning ägarsprida aktier för ca 4 MSEK i bolaget.


Samarbetsavtal med WilLak

Dividend Sweden har ingått ett avtal med WilLak AB, i syfte att bistå WilLak vid bolagets omstrukturering av verksamheten. Dividend Sweden erhåller ett arvode för uppdraget om 1,5 MSEK.


DS SPAC 1 har genomfört extra bolagsstämma

DS SPAC 1 AB är Dividend Swedens första särskilda förvärvsbolag, som idag genomfört en extra bolagsstämma.


Avtal om ägarspridning med Hoi Förlag AB

Dividend Sweden har ingått ett avtal med Hoi Förlag AB, att genom utdelning ägarsprida aktier för ca 3 MSEK i bolaget.


Utdelning av aktier i Shortcut Media

En extra bolagsstämman beslutade den 14 oktober 2021 om utdelning av aktier i Shortcut Media AB, samt bemyndigade styrelsen att sätta avstämningsdag för denna utdelning. Styrelsen för Dividend Sweden har idag beslutat att avstämningsdagen för utdelningen skall vara den 3 november 2021.Kommuniké från extra bolagsstämma 14 oktober 2021

Dividend Sweden höll extra bolagsstämma i Stockholm den 14 oktober 2021. Bolagsstämman genomfördes genom förhandspoströstning varvid aktieägarna, i enlighet med kallelsens förslag, i huvudsak fattade följande beslut.


DS SPAC 1 kallar till extra bolagsstämma

DS SPAC 1 AB är Dividend Swedens första särskilda förvärvsbolag, som nyligen kommunicerat en avsiktsförklaring om förvärv av samtliga utestående aktier i BellPal AB (publ). För att möjliggöra detta förvärv har DS SPAC 1 kallat till en extra bolagsstämma.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted