Dignitana AB Announces Change of Publication Date for Third Quarter 2018 Interim Report

Dignitana AB announced today that the Third Quarter 2018 Interim Report will be published the 16th of November instead of the previously posted date of 27 November 2018.

Financial Calendar
16 November 2018   -- Q3 Interim Report through 30 September 2018
26 February 2019   -- 2018 Year End Report  
Past Annual Reports and Interim Reports are available at www.dignitana.se

FRI, OCT 19, 2018

Company Contact
William Cronin, CEO, Dignitana AB  bill.cronin@dignitana.com +1 469 917 5555
Mikael Wahlgren, Vice VD, Dignitana AB  mikael.wahlgren@dignitana.com   +46 709 33 72 20

About Dignitana AB (publ)
Dignitana AB is the world leader in clinically superior scalp cooling technology. The company produces The DigniCap® Cooling System, a patented medical cooling device that offers cancer patients the ability to minimize hair loss during chemotherapy. FDA cleared since 2015, DigniCap provides continuous cooling with high efficacy, safety and acceptable patient comfort. Dignitana AB is listed on Nasdaq First North Stockholm in Sweden with headquarters in Lund, Sweden and operations based in Dallas, Texas in the United States.  Company subsidiaries are Dignitana, Inc. in the United States and Dignitana S.r.l. in Italy. Erik Penser Bank is Certified Adviser.  Learn more at www.dignitana.se and www.dignicap.com.

Dignitana CEO William Cronin to Speak at Aktiedagen Stockholm

Dignitana AB announces that Chief Executive Officer William Cronin will speak at Aktiedagen Stockholm on 19 March 2019 at 15:00 CET.Dignitana AB Taps oneservice as Service Provider in Europe

Dignitana AB, manufacturer of The DigniCap® Scalp Cooling System, announces today that it has partnered with oneservice, a global provider of specialty technical services, to provide service and maintenance to facilities offering DigniCap in Europe.


Dignitana AB Publishes Year End Report for 2018

Results and financial position

Significant events during the period

  • Sales for the period amounted to 8,772 TSEK, $971 KUSD, an increase of 34 percent compared to the same period in 2017.
  • EBITDA amounted to (2,996) TSEK, ($335) KUSD, a 72 percent improvement compared to the same period in 2017.
  • U.S. annual revenue increased 52 percent over 2017.
  • Contracts for 8 units were placed globally.
  • Contracts were signed for 13 U.S. locations.
  • U.S. fourth quarter revenue increased 18 percent over fourth quarter 2017.
  • On 8 October Dignitana announced that Mr. Greg Dingizian, via his Adma Förvaltnings AB investment vehicle, had accumulated 10.4 percent of the outstanding common shares of the company.
  • On 14 November Dignitana announced the establishment of a clinical trial at Beijing University Cancer Hospital in conjunction with Konica Minolta.
  • In December the company completed rights and directed equity issues providing the Company with approximately SEK 33.8M before issue costs.

Rättelse - sista dag för handel med BTA i Dignitana AB (publ) är idag den 29 januari 2019

Sista dag för handel i Dignitanas betalda tecknade aktier, DIGN BTA, är tisdagen den 29 januari 2019. De nya aktierna beräknas att synas på VP-konton och depåer måndagen den 4 februari 2019.


Amendment - Last day of trading of paid-up shares in Dignitana AB (publ) is today, the 29 of January 2019

The last day of trading in Dignitana's paid-up shares, DIGN BTA, is Tuesday 29 January 2019. The new shares are estimated to be available in VP-accounts and depots Monday 4 February 2019.


Sista dag för handel med BTA i Dignitana AB (publ)

Sista dag för handel i Dignitanas betalda tecknade aktier, DIGN BTA, är onsdagen den 30 januari 2019. De nya aktierna beräknas att synas på VP-konton och depåer måndagen den 4 februari 2019.


Last day of trading of paid-up shares in Dignitana AB (publ)

The last day of trading in Dignitana's paid-up shares, DIGN BTA, is Wednesday 30 January 2019. The new shares are estimated to be available in VP-accounts and depots Monday 4 February 2019.


Dignitana offentliggör utfallet för företrädesemissionen och de riktade emissionerna

Teckningsperioden för Dignitana ABs ("Dignitana" eller "Bolaget") nyemission med företrädesrätt för Bolagets aktieägare löpte ut den 18 december 2018. Företrädesemissionen omfattades av teckningsförbindelser och garantiåtaganden upp till 100 procent av det totala emissionsbeloppet, som högst kunde uppgå till ca 24,3 MSEK. Utfallet visar att 5 383 686 aktier, motsvarande cirka 93 procent av Företrädesemissionen, tecknades med stöd av teckningsrätter och att 408 917 aktier, motsvarande cirka 7 procent av Företrädesemissionen, tecknades utan stöd av teckningsrätter. Totalt tecknades 1 517 201 aktier utan företrädesrätt innebärande att företrädesemissionen tecknades till ca 119 procent.   Genom företrädesemissionen tillförs Bolaget ca 24,3 MSEK före emissionskostnader. Emissionsgarantin har inte tagits i anspråk.


Dignitana Announces the Outcome of the Rights Issue and the Directed Issues

The subscription period for Dignitana AB's ("Dignitana" or "the Company") rights issue with preferential right for the Company's shareholders ended on 18 December 2018. The rights issue was covered by subscription commitments and guarantees up to 100 percent of the total amount in the Issue, corresponding to approximately SEK 24.3M. 5,383,686 shares, corresponding to 93 percent of the rights issue, was subscribed for with subscription rights and 408,917 shares, corresponding to approximately 7 percent of the rights issue, was subscribed for without subscription rights. In total, 1,517,201 shares were subscribed for without subscription right, implying that the rights issue was subscribed for to approximately 119 percent and the Company will receive approximately SEK 24.3M before issue costs. There will be no need to utilize the guarantee obligations that have been provided. 


Dignitana och ThermoTek har slutit avtal om kontraktsutveckling och produktion av nästa generations skalpkylningssystem

DigniCap Delta bygger på en avancerad kylteknik som minimerar håravfall vid kemoterapi

Dignitana AB, som tillverkar DigniCap® skalpkylningssystem, inleder ett samarbete med ThermoTek, Inc. för att utveckla DigniCap Delta, en avancerad modell av det FDA-godkända skalpkylningssystemet DigniCap från 2015. Den nya versionen är en mindre och smidigare enhet för behandling av en patient åt gången med en nydesignad, engångskylmössa.
FDA-godkännande för den nya enheten väntas komma under våren 2019.


Dignitana Partners with ThermoTek to Develop Next Generation in Scalp Cooling

DigniCap Delta brings advanced cooling technology to minimize hair loss from chemotherapy 

Dignitana AB, manufacturer of The DigniCap® Scalp Cooling System, has partnered with ThermoTek, Inc. to develop the DigniCap Delta, an advanced model of the 2015 FDA-cleared DigniCap Scalp Cooling System, featuring a new single-patient use cap design and a smaller, more streamlined single-patient machine. U.S. Food and Drug Adminstration clearance for the new device is anticipated in spring 2019.


Dignitana kompletterar den tidigare aviserade riktade emissionen med ytterligare en riktad emission

Styrelsen i Dignitana AB (publ) har idag beslutat, pga stort intresse, komplettera den tidigare aviserade riktade emissionen, genom att emittera ytterligare 540 000 aktier till ett belopp om 2,3 MSEK. Sammantaget innebär detta att de riktade emissionerna omfattar totalt 9,5 MSEK.


Dignitana complements the previously announced directed rights issue - decides on an additional directed rights issue

The Board of Directors of Dignitana AB (publ) has decided today, as a result of a large investor interest, to complement the previously announced directed rights issue by emitting 540,000 additional shares to an amount of approximately SEK 2.3M. In total this implies that the directed rights issues comprise a total of SEK 9.5M.


Dignitana offentliggör Informations-Memorandum

Styrelsen i Dignitana AB (publ) offentliggör härmed ett Informations-Memorandum med anledning av förestående företrädesemission. Memorandumet finns nu tillgängligt på bolagets hemsida, www.dignitana.se.


Dignitana AB Publishes Information Memorandum

The Board of Directors of Dignitana AB (publ) hereby publishes an Information Memorandum on the announced rights issue. The Information Memorandum is attached here and is published today on the Company's webpage,www.dignitana.com.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: