Summary of Interim Report January - September 2020, Dicot AB

Press release: Uppsala, November 23, 2020. A summary of the Interim report January - September 2020, for Dicot AB (publ) is now avalible on the company webbsite www.dicot.se .

Third Quarter 2020

 • Net sales amounts to KSEK 0 (75)
 • Earnings for the period amounts to KSEK -3 629 (-3 183).
 • Earnings per share -0.10 (-0.41) SEK

January - September 2020

 • Net sales amounts to KSEK 0 (75)
 • Earnings for the period amounts to KSEK -13 353 (-9 866).
 • Earnings per share -0.57 (-1.27) SEK

Statement from the CEO

We continue the work of further developing our drug candidate. In September, the report from the first study together with Pelvipharm was presented. The results show that our drug candidate Libiguin® gives a significant and dose-dependent effect on erection compared to placebo at all measured parameters in Pelvipharm's established animal model. In other words, very promising results. The work is now continuing, and several studies will be carried out during the year.

The French company Pelvipharm has since the 90s worked with 170 different projects in the field of sexual dysfunction. They have several animal models with which we can jointly build a preclinical platform to establish treatment times and doses for our drug candidate. Dicot's primary indication is erectile dysfunction, and our second indication is premature ejaculation. The mapping of the mechanism of action is ongoing in parallel via the various studies that are being carried out and results will come in different stages in the future.

During the autumn, another collaboration with Dicot's partner in South Africa, Parceval Ltd, was initiated. The Bio-Innovation Africa * project aims to ensure sustainable and long-term delivery of raw materials for Dicot's drug candidate. Bio-Innovation Africa, funded by the German Federal Ministry of Economic Cooperation and Development, will promote sustainable and mutually beneficial business contacts between Europe and Africa. This is done by following high ethical, social, and environmental standards in the use of African natural resources.

Dicot uses plant parts from trees as a raw material in the drug candidate Libiguin®. In collaboration with Bio-Innovation Africa, Dicot will be assisted in mapping the distribution area of trees in South Africa. The collaboration also provides an opportunity to evaluate a relocation of the extraction process for the raw material to South Africa to get closer to the source of the raw material. All this will promote the possibility of conserving biodiversity, ensuring a sustainable supply of raw materials, and creating new jobs in South Africa in accordance with the objectives of Agenda 2030. The project will run until mid-2022.

I want to thank our shareholders for their trust and patience. Together with Pelvipharm, we are now building the foundation for the preclinical studies and ensuring our supply of material throughout the chain - from raw material to pharmaceutical substance. The goal is to reach clinical studies with a solid foundation and a successful development.

*within Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)

For further information, please contact:
Göran Beijer, CEO
Tel: +46 (0) 706 63 60 09
E-mail: goran.beijer@dicot.se

Jessica Roxhed, CFO
Tel: +46 70-394 94 98
Email: jessica.roxhed@dicot.se

About Dicot AB                                                                     

Dicot is a pharmaceutical company focused on drug discovery and the development of novel lifestyle drugs to enrich patients' lives. The Company develops and manufactures medicines for the treatment of erectile dysfunction and premature ejaculation. The company's lead product, Libiguin®, for the treatment of sexual dysfunctions, is in a stage of pre-clinical development. Dicot is listed on the Spotlight Stock Market and has approximately 1,800 shareholders. For more information see www.dicot.se.

Dicot startar produktion av LIB-01 inför studien på människa

Pressmeddelande: Uppsala, 4 mars 2021. Potensläkemedelsutvecklaren Dicot har påbörjat en ny produktion av läkemedelskandidaten LIB-01. Batchen ska användas till de kliniska fas 1-studierna på människa som inleds under 2022.


Dicot starts production of LIB-01 for human trials

Press release: Uppsala, March 4th, 2021. The potency drug developer Dicot has started a new production of the drug candidate LIB-01. The batch will be used for the phase 1 human clinical trials starting in 2022.


Summary of Year-End Report January - December 2020, Dicot AB

Translation of Swedish press release

Uppsala, February 25, 2021. A summary of the Interim report January - December 2020, for Dicot AB (publ) is now avalible on the company webbsite www.dicot.se .

Fourth Quarter 2020

 • Net sales amounts to KSEK 0 (556)
 • Earnings for the period amounts to KSEK -4,188 (-3,530).
 • Earnings per share -0.10 (-0.22) SEK

January - December 2020

 • Net sales amounts to KSEK 0 (631)
 • Earnings for the period amounts to KSEK -17,541 (-13,396).
 • Earnings per share -0.61 (-1.35) SEK

Dicot AB bokslutskommuniké 2020

Pressmeddelande: Uppsala, 24 februari 2021. Dicot ABs (publ) delårsrapport för januari - december 2020 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida www.dicot.se.


Styrelseproffset Eva Sjökvist Saers tar över ordförandeposten i Dicot

Pressmeddelande: Uppsala 9 februari 2021. Vid en extra bolagsstämma 9 februari valdes Dr Eva Sjökvist Saers till ny styrelseordförande i Dicot som utvecklar ett potensläkemedel för erektionssvikt och för tidig utlösning. Eva arbetar som styrelseledamot i ett antal life science-bolag, är ordförande i Vinnovas strategiska innovationsprogram Swelife och har en industriell bakgrund från AstraZeneca och som vd för APL.


Board professional Eva Sjökvist Saers new chairman of Dicot

Press release: Uppsala, February 9, 2021. At an Extraordinary General Meeting on February 9, Dr Eva Sjökvist Saers was elected new Chairman of the Board of Dicot, which is developing a potency drug for erectile dysfunction and premature ejaculation. Eva acts as a board member in several life science companies, she is chairman of Vinnova's strategic innovation program Swelife and has an industrial background from AstraZeneca and as CEO of APL.


Kommuniké från extra bolagsstämma i Dicot AB (publ)

Pressmeddelande: Uppsala 9 februari 2021. Extra bolagsstämma i Dicot AB (publ) hölls den 9 februari 2021. Mot bakgrund av risken för spridning av Covid-19 och myndigheternas föreskrifter och råd genomfördes extra bolagsstämman genom enbart förhandsröstning (s.k. poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler, varvid aktieägarna fattade följande beslut.


Dicot breddar testningen av läkemedelskandidaten LIB-01: genomför studier av för tidig utlösning

Pressmeddelande: Uppsala 5 februari 2021. Huvudfokus för potensläkemedel-utvecklaren Dicot har hittills legat på att studera effekten på erektionssvikt hos sin läkemedelskandidat LIB-01. I enlighet med företagets övergripande strategi breddas nu testningen. Därför har studier av för tidig utlösning startat ihop med Pelvipharm SAS, ett världsledande kontraktslaboratorium som har deltagit i preklinisk testning av flera välkända läkemedelskandidater inom detta område.


Dicot initiates toxicology studies before applying for clinical trials

Press release: Uppsala, January 29, 2021. Potency agent drug developer Dicot launches a toxicology program for the drug candidate LIB-01. The program runs until the autumn and will form the basis for an application for clinical trials on humans.


Dicot inleder toxikologistudier inför ansökan om kliniska försök

Pressmeddelande: Uppsala, 28 januari 2021. Potensmedelsutvecklaren Dicot sjösätter ett toxikologiskt program för läkemedelskandidaten LIB-01. Det pågår fram till hösten och ska ligga till grund för ansökan om kliniska försök på människa.Korrigerad Version: Dicot AB (publ) kallar till extra bolagsstämma

(Föregående pressmeddelande som skickades ut kl 08.45 har uppdaterats, MAR-etikett är borttagen då ärendet inte är av insiderkaraktär. Inget annat skiljer sig från föregående pressmeddelande.)

Styrelsen för Dicot AB (publ), org.nr 559006-3490 ("Bolaget") har beslutat att kalla till extra bolagsstämma tisdagen den 9 februari 2021.

Bolagets valberedning föreslår inför bolagsstämman att adjungerande styrelseledamoten Eva Sjökvist Saers väljs till ny styrelseledamot och styrelseordförande samt att arvodet för styrelseordföranden justeras. Närmare detaljer beträffande förslagen till extra bolagsstämma framgår av kallelsen som redovisas nedan.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted