Styrelse och ledning tecknar units i den pågående nyemissionen

6 september 2019, Uppsala, Sweden - Dicot AB (publ) ("Dicot") meddelar att samtliga i styrelsen och delar av ledningen kommer att teckna units för sammanlagt 695 600 SEK i den pågående företrädesemissionen ("Företrädesemissionen").

Grundaren och styrelseledamot i Dicot, Jarl Wikberg, avser att teckna units motsvarande 500 000 SEK. Utöver detta kommer övriga styrelseledamöter och delar av ledningen i Dicot att teckna units motsvarande 195 600 SEK. Sammanlagt kommer Dicots styrelse och ledning att teckna för ett belopp om 695 600 SEK, motsvarande 3,4 procent av den pågående Företrädesemissionen.

Sammanfattning av villkor för Företrädesemissionen

  •  Befintliga aktieägare erhåller en (1) uniträtt för varje aktie ägd på avstämningsdagen den 30 augusti, 2019. En (1) uniträtt ger innehavaren rätt att teckna en (1) unit. En (1) unit består en (1) aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption. Teckningskursen uppgår till 2,60 SEK per unit.
  •  Teckningsperioden för teckning av units pågår från den 3 september, 2019 till den 17 september, 2019.
  •  Teckningsperioden för teckning av aktier vid användning av teckningsoptioner pågår från den 1 oktober, 2020 till den 15 oktober, 2020.
  •  Teckningsperioden för teckning av aktier vid användning av teckningsoptioner kommer motsvara 70 procent av volymviktat medelpris av Bolagets aktie enligt Spotlight Stock Markets officiella lista under perioden 14 september, 2020 till och med den 25 september, 2020. Teckningsperioden ska dock inte vara lägre än 2,60 SEK eller högre än 5,20 SEK.

Dicot har erhållit teckningsåtaganden motsvarande 21,2 procent av Företrädesemissionen och garantiåtaganden motsvarande 48,8 procent av Företrädesemissionen. Således uppgår teckningsförbindelser och garantiåtaganden till 70 procent av Företrädesemissionen.

Tidplan för Företrädesemissionen

17 september, 2019: Sista dag för teckning i Företrädesemissionen

20 september, 2019: Indikativt datum för offentliggörande av utfall

För mer information, vänligen kontakta:

Julie Silber, CFO och Director of Investor Relations, Dicot
Tel: +46 79 348 62 77
E-mail: julie.silber@dicot.se
www.dicot.se  

Om Dicot AB

Dicots affärsidé är att utveckla produkten Libiguin®som läkemedel för behandling av sexuella dysfunktioner. Utvecklingen sker i egen regi upp till kliniska faser. Det är bolagets intention att därefter vid lämpliga tidpunkter ingå strategiska allianser, alternativt genomföra en trade sale, med etablerat större läkemedelsföretag för att kunna introducera Libiguin® på världsmarknaden. Dicots aktie handlas på Spotlight Stock Market och har ca 700 aktieägare. För mer information, se www.dicot.se.

Nerladdningsbara filer


Dicot tecknar utvecklingsavtal med ledande leverantörer inom formulering

Pressmeddelande: Uppsala, 8 juni 2021. Dicot förbereder sig för de inledande kliniska studierna på människa. Sättet som företagets läkemedelskandidat tillförs försökspersonerna, dvs dess formulering, är av största betydelse för de här studierna. Därför har avtal tecknats med två ledande bolag inom formuleringsutveckling.


Dicot signs development agreements with leading suppliers in formulation

Press release: Uppsala, June 8, 2021. Dicot is preparing for the initial human clinical trials. The way in which the company's drug candidate is administered to the subjects, so-called formulation, is of the greatest importance for the studies. Therefore, agreements have been signed with two leading companies in formulation development.Dicot rekryterar Chief Operating Officer

Pressmeddelande: Uppsala, 2 juni 2021. Dicot meddelar idag att företaget anställt Elin Trampe som Chief Operating Officer tillika vice VD. Hon tillträder sin tjänst 1 september och kommer ingå i Dicots ledningsgrupp.


Erfaren läkemedelsutvecklare till Dicots styrelse

Pressmeddelande: Uppsala, 27 maj 2021. På Dicots årsstämma 25 maj valdes Per-Göran Gillberg, med 35 års erfarenhet från farmakologi, in som ordinarie styrelsemedlem.Dicot AB delårsrapport januari - mars 2021

Pressmeddelande: Uppsala, 17 maj 2021. Dicot ABs (publ) delårsrapport för januari - mars 2021 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida www.dicot.se.


Summary of Interim Report January - March 2021, Dicot AB

Press release: Uppsala, May 17, 2021. A summary of the Interim report January - March 2021, for Dicot AB (publ) is now avalible on the company webbsite www.dicot.se 


Dicot AB årsredovisning för 2020

Pressmeddelande: Uppsala, 4 maj 2021. Dicot AB (publ) meddelar idag att bolagets årsredovisning för 2020 nu finns tillgänglig på bolagets hemsida, www.dicot.se


Kallelse till årsstämma i Dicot AB (publ)

Aktieägarna i Dicot AB (publ), org.nr 559006-3490 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma tisdagen den 25 maj 2021. Mot bakgrund av risken för spridning av Covid-19 och myndigheternas föreskrifter/råd om undvikande av sammankomster har styrelsen beslutat att bolagsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro genom att aktieägare utövar sin rösträtt endast genom poströstning. Någon fysisk sammankomst kommer således inte att hållas.


Dicot tillförs 17,4 MSEK genom utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO2

Pressmeddelande: Uppsala, 6 april 2021. Dicot AB (publ) ("Dicot" eller "Bolaget") meddelar utfallet från utnyttjandet av teckningsoptioner av serie TO2. Innehavare av teckningsoptioner av serie TO2 utnyttjade 21 163 347 teckningsoptioner, motsvarande cirka 97,02 procent av antalet utestående teckningsoptioner av serie TO2, för teckning av 21 163 347 aktier till teckningskursen 0,82 SEK per aktie. Genom utnyttjandet av teckningsoptionerna tillförs Dicot cirka 17,4 MSEK före emissionskostnader.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
SE-102 45 Stockholm, Sweden

08-692 21 90

Om beQuoted