Elin Trampe tillträder som VD på Dicot AB

Pressmeddelande: Uppsala, 1 april 2022. Elin Trampe tillträder idag som VD för läkemedelsföretaget Dicot. Elin tar med sig viktig erfarenhet från bl.a. affärsutveckling, internationella partnerskap och operationell excellens in i VD-rollen, ett uppdrag med fokus på att ta bolaget in i nästa fas. Elin Trampe ersätter Göran Beijer som kvarstår som konsult i bolaget.


Elin Trampe takes over as CEO of Dicot AB

Press release: Uppsala, April 1, 2022. Elin Trampe is the new CEO of the pharmaceutical company Dicot starting today. Elin brings important experiences from e.g. business development, international partnerships and operational excellence. Elin's focus as new CEO will be to focus on taking the company into the next phase. Elin Trampe succeeds Göran Beijer, who remains in the company as a consultant.


Dicot adresserar stort behov av nya behandlingar mot erektil dysfunktion

Pressmeddelande: Uppsala, 17 mars 2022. Efterfrågan på potensläkemedel har ökat med 41 % de senaste tre åren, enligt statistik från IQVIA. Trots detta finns det brister med dagens läkemedel, till exempel svarar upp till 30-40% av män med erektionssvikt inte fullt ut på behandlingarna. Det svenska läkemedelsföretaget Dicot utvecklar en ny typ av potensläkemedel för att möta detta behov.


Dicot addresses great need for new treatments of erectile dysfunction

The demand for potency drugs has increased by 41% in the last three years, according to statistics from IQVIA. Despite this, drugs available today do not manage to treat everyone in need. For example, up to 30-40% do not respond properly. The Swedish pharmaceutical company Dicot is developing a new type of potency drug to address this need.


Dicots studieresultat presenterades på European Society for Sexual Medicine

Pressmeddelande: Uppsala, 11 mars 2022. Läkemedelsföretaget Dicot meddelar att resultaten som visar långtidseffekten av läkemedelskandidaten LIB-01 presenterades på European Society for Sexual Medicines (ESSM) årliga kongress.


Dicot's study results were presented at European Society for Sexual Medicine

Press release: Uppsala, March 11, 2022. The pharmaceutical company Dicot announces that the results showing the long-term effect of the drug candidate LIB-01 were presented at the European Society for Sexual Medicine's (ESSM) annual congress.


Björn Petersson har tillträtt som CFO i läkemedelsbolaget Dicot

Pressmeddelande: Uppsala, 8 mars 2022. Den erfarne Björn Petersson har tillträtt rollen som CFO för läkemedelsbolaget Dicot. Bland uppdrag som Björn arbetat med finns börsnoteringen av investmentbolaget Flat Capital 


Björn Petersson has taken over as CFO of Dicot

Press release: Uppsala, March 8, 2022. The experienced Björn Petersson has taken the role of CFO for the pharmaceutical company Dicot. Among the assignments that Björn worked on is the IPO of the investment company Flat Capital.


Dicot presenterar på Stockholm Corporate Finance kapitalmarknadsdag 8 mars

Dicot deltar på Stockholm Corporate Finance 14e Life Science Kapitalmarknadsdagar den 8-9 mars. COO och tillträdande VD Elin Trampe presenterar den 8 mars kl 9.00 den senaste utvecklingen och framtiden för bolaget.


Efterfrågan på potensläkemedel ökar kraftigt

Efterfrågan på potensläkemedel har ökat med 41% de senaste tre åren, enligt statistik över flertalet marknader från amerikanska IQVIA. Uppsalabaserade Dicot, som utvecklar läkemedel för att behandla sexuella dysfunktioner, erfar att det finns ett antal orsaker bakom.


The demand for potency drugs increases rapidly

Demand for potency drugs has increased by 41% in the last three years, according to market statistics from several markets from the American company IQVIA. Swedish-based Dicot, developing a drug to treat sexual dysfunctions, explains that there are several reasons for this.


Dicot AB bokslutskommuniké 2021

Pressmeddelande: Uppsala, 28 februari 2022. Dicot ABs (publ) bokslutskommuniké för 2021 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida www.dicot.se


Summary of Year-End Report 2021 Dicot AB

Press release: Uppsala, February 28, 2022. A summary of the Year-End report 2021, for Dicot AB (publ) is now avalible on the company webbsite www.dicot.se .


Dicot har identifierat flera nya patentmöjligheter

Pressmeddelande: Uppsala, 21 februari 2022. Dicot meddelar att bolaget stärker sin IP-portfölj genom identifiering och dokumentation av tio nya möjliga patenterbara tillgångar som ett resultat av bolagets arbete med att skapa långsiktigt aktieägarvärde.


Dicot has identified several new patent opportunities

Press release: Uppsala, February 21, 2022. Dicot announces that the company is strengthening its IP assets by identification and documentation of ten new patent opportunities as a result of the company's work to maximize shareholder value.


Läkemedelsföretaget Dicot växlar upp inför nästa fas

Läkemedelsföretaget Dicot förstärker ledningen inför nästa fas i bolagets utveckling. Nuvarande vVD och COO Elin Trampe tillträder som VD och efterträder nuvarande VD Göran Beijer från 1 april 2022. Björn Petersson tillträder som ny CFO från 7 mars 2022.


The pharmaceutical company Dicot is gearing up for next phase

The pharmaceutical company Dicot strengthens its management ahead of next phase in the company's development. Current VP and COO Elin Trampe is appointed CEO and will succeed current CEO Göran Beijer from April 1, 2022. Björn Petersson takes over as new CFO from March 7, 2022.


European Association of Urology har valt ut Dicots studieresultat för presentation

Uppsala, 21 december 2021. Läkemedelsföretaget Dicot meddelar att resultaten som visar effekt av Dicots läkemedelskandidat i en sjukdomsmodell kommer att presenteras på European Association of Urology's (EAU) årliga kongress 2022, i Amsterdam.


European Association of Urology has selected Dicot's study result to be presented

Uppsala, December 21, 2021. The pharmaceutical company Dicot announces that the results showing effect of Dicot's drug candidate in a disease animal model will be presented at the European Association of Urology's (EAU) annual congress 2022 in Amsterdam.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted