Testa vår nya webbplats och uppdaterade nyhetsrum för att ta del av aktuella nyheter, rapporter och mycket mer.

Delårsrapport för perioden januari - juni 2022

Perioden januari - juni 2022

  • Rörelseresultatet uppgick till -558 (-123) TSEK
  • Resultatet efter skatt uppgick för perioden uppgick till -384 (-196) TSEK
  • Resultat per aktie uppgick till -0,001 (0,000) SEK
  • Eget kapital per aktie uppgick till 0,001 (0,001) SEK
  • Förberedelser och förhandlingar för försäljning till Indien 

VD har ordet

Efterfrågan på sandmaterial, såväl fyllnadssand som byggmaterialsand, bedöms som god såväl inom Filippinerna som för export i Asien, exempelvis Indien.

Affärsaktiviteterna kom i gång stegvis efter det att pandemin lättat i början på 2022.

En tredjepartsanläggning är klar för att leverera sand till viktiga exportmarknader.  Bolaget har grunderna för ett kontrakt och är därmed långt kommet i säljprocessen vad avser Indien.

Leveranserna till Indien är något försenade pga omfattande förhandlingar med delstatsregeringar. Vi planerar för de första leveranserna till Indien före utgången av 2022.

Bolaget förhandlar även med parter avseende den inhemska filippinska marknaden.

Håkan Gustafsson
Verkställande Direktör

Stockholm den 27 september 2022                       

Håkan Gustafsson
VD, styrelseledamot    

Christian Bönnelyche
Styrelseordförande       

Habeebur Rahman Kudraikar
Styrelseledamot

Kalender
H2 2022 den 28 februari 2023

Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

För ytterligare information kontakta

Håkan Gustafsson, VD, [email protected],
mobil +46-70 268 00 35.


Bokslutskommuniké 2021


Delårsrapport Q2 2021


Bokslutskommuniké 2020


Delårsrapport Q2 2020


Bokslutskommuniké år 2019


Halvårsrapport 2019


Bokslutskommuniké 2018


Delårsrapport Q2 2018


Bokslutskommuniké 2017


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted