Testa vår nya webbplats och uppdaterade nyhetsrum för att ta del av aktuella nyheter, rapporter och mycket mer.

Bokslutskommuniké 2021

VD har ordet

Efterfrågan på sandmaterial, såväl fyllnadssand som byggmaterialsand, bedöms som god såväl inom Filippinerna som för export i Asien, exempelvis Indien.

En tredjepartsanläggning är klar för att leverera sand till viktiga exportmarknader. Bolaget har grunderna för ett kontrakt och är därmed långt kommet i säljprocessen vad avser Indien.

Bolaget förhandlar även med parter avseende den inhemska filippinska marknaden.

Pandemin omöjliggjorde den planerade uppstarten under såväl 2020 som 2021.

Bolaget planerar för att de första leveranserna skall ske till Indien under första halvåret 2022.

Håkan Gustafsson
Verkställande Direktör

Stockholm den 30 mars 2022

Kalender

Årsstämma den 23 juni 2022

Rapporten i sin helhelt bifogas.

För ytterligare information kontakta
Håkan Gustafsson, VD, [email protected], mobil +46-70 268 00 35.

Delårsrapport Q3 2017


Delårsrapport Q2 2017


Delårsrapport Q1 2017


Bokslutskommuniké 2016


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted