Testa vår nya webbplats och uppdaterade nyhetsrum för att ta del av aktuella nyheter, rapporter och mycket mer.

Bokslutskommuniké 2020

Delårsrapport för perioden juli - december 2020

  • Rörelseresultatet uppgick till -360 (-643) TSEK
  • Resultatet efter skatt uppgick till -750 (-42) TSEK
  • Resultat per aktie var 0,000 (0,000) SEK
  • Eget kapital per aktie är 0,000 (0,001) SEK
  • Förhandlingar och förberedelser pågår avseende försäljning av sand från en tredjepartsleverantör. Första kund tros komma från Indien.

VD har ordet

Efterfrågan på sandmaterial, såväl för fyllnads- som byggmaterialändamål, synes vara god såväl inom Filippinerna som för export till asiatiska länder, främst Indien och Kina.

En tredjepartsanläggning i Filippinerna är i slutskedet av att kontrakteras för leverans till i första hand Indien och troligen senare också Kina. Vi förhandlar även med kunder för den inhemska marknaden i Filippinerna.

Som ett bolag i uppstartsstadiet har Delta dessvärre drabbats hårt av pandemin och alla restriktioner som den har medfört.

Då Delta inte har kunnat ha personal på plats har uppstarten förhindrats. Vår tro är att en första leverans av sand kan ske så snart reserestriktioner och tillhörande karantänsbestämmelser har lyfts. Vi planerar således för att genomföra leveranser i närtid.

Håkan Gustafsson
Verkställande Direktör

Kalender

Årsstämma den 24 juni 2021

Rapporten i sin helhelt bifogas.

För ytterligare information kontakta

Håkan Gustafsson, VD, [email protected], mobil +46-70 268 00 35.


Bokslutskommuniké 2021


Delårsrapport Q2 2021


Bokslutskommuniké 2020


Delårsrapport Q2 2020


Bokslutskommuniké år 2019


Halvårsrapport 2019


Bokslutskommuniké 2018


Delårsrapport Q2 2018


Bokslutskommuniké 2017


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted