Testa vår nya webbplats och uppdaterade nyhetsrum för att ta del av aktuella nyheter, rapporter och mycket mer.

Delta ajournerar årsstämman den 24 juni 2021

Delta Environmental Projects AB beslöt att ajournera föredragning av årsredovisning och revisionsberättelse samt fastställande av dessa, då fullständiga underlag inte kunnat tillhandahållas revisorerna i sådan tid att granskningen kunnat slutföras före årsstämman.

Likaledes ajournerades frågan om dispositioner av bolagets vinst; ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och VD; fastställande av styrelse- och revisionsarvode samt även val av styrelse och revisorer.

Årsstämman beslöt att återuppta de punkter som ajournerats den 30 juni 2021 på en fortsatt årsstämma enligt nedan:

Kallar härmed till fortsatt årsstämma, klockan 10.00 onsdagen den 30 juni 2021 på Birger Jarl Conference, Birger Jarlsgatan 61A, Stockholm.

För ytterligare information kontakta

Håkan Gustafsson, VD, [email protected], mobil +46-70 268 00 35.

Adress

Delta Environmental Projects AB (publ)
Postadress: c/o RSM Stockholm
Birger Jarlsgatan 57B 3tr. 113 56 Stockholm

E-post: [email protected]
Org nr: 556935-5711

www.deltaminerals.se

Kontaktpersoner
Håkan Gustafsson, VD

Delårsrapport för perioden januari - juni 2022

Perioden januari - juni 2022

  • Rörelseresultatet uppgick till -558 (-123) TSEK
  • Resultatet efter skatt uppgick för perioden uppgick till -384 (-196) TSEK
  • Resultat per aktie uppgick till -0,001 (0,000) SEK
  • Eget kapital per aktie uppgick till 0,001 (0,001) SEK
  • Förberedelser och förhandlingar för försäljning till Indien 


Bolagsstämmokommuniké från årsstämma 23 juni 2022

DELTA ENVIRONMENTAL PROJECTS AB HAR HAFT ÅRSSTÄMMA DEN 23 JUNI 2022 PÅ BIRGER JARL CONFERENCE, BIRGER JARLSGATAN 61A, STOCKHOLM
Delårsrapport för perioden januari - juni 2021

Perioden januari - juni 2021

  • Rörelseresultatet uppgick till -123 (206) TSEK
  • Resultatet efter skatt uppgick uppgick till -196 (-157) TSEK
  • Resultat per aktie uppgick till 0,00 (0,00) SEK
  • Eget kapital per aktie uppgick till 0,001 (0,001) SEK
  • Förberedelser och förhandlingar för försäljning till Bombay pågår


Stockholm 1 juli 2021 - Bolagsstämmokommuniké från årsstämma 30 juni 2021

DELTA ENVIRONMENTAL PROJETCTS AB HAR HAFT FORTSATT ÅRSSTÄMMA DEN 30 JUNI 2021 OCH FRÅN DEN 24 JUNI DÅ ÅRSSTÄMMAN AJOURNERADES BÅDA PÅ BIRGER JARL CONFERENCE, BIRGER JARLSGATAN 61A, STOCKHOLM
Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted