Delårsrapport för perioden januari - juni 2021

Perioden januari - juni 2021

 • Rörelseresultatet uppgick till -123 (206) TSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick uppgick till -196 (-157) TSEK
 • Resultat per aktie uppgick till 0,00 (0,00) SEK
 • Eget kapital per aktie uppgick till 0,001 (0,001) SEK
 • Förberedelser och förhandlingar för försäljning till Bombay pågår

VD har ordet

Efterfrågan på sandmaterial, såväl fyllnadssand som byggmaterialsand, bedöms som god såväl inom Filippinerna som för export i Asien t.ex. Kina och Indien.

En tredjepartsanläggning för Delta i mellersta Filippinerna är klar för leverans av sand till viktiga exportmarknader såsom Indien. Bolaget förhandlar även med parter för den inhemska marknaden i Filippinerna.

Bolaget har grunderna för ett kontrakt och är därmed långt komna i säljprocessen vad avser Indien.

Pandemin omöjliggjorde den planerade uppstarten under såväl 2020 som första halvåret 2021.

Filippinerna och Indien drabbades av ytterligare en pandemivåg under våren 2021.

Bolaget planerar dock för att de första leveranserna skall ske till Bombay under andra halvåret 2021.

Håkan Gustafsson
Verkställande Direktör

Kalender
Bokslutskommuniké för 2021 den 25 februari 2022

För ytterligare information kontakta
Håkan Gustafsson, VD, [email protected], mobil +46-70 268 00 35.

Delårsrapport för perioden januari - juni 2022

Perioden januari - juni 2022

 • Rörelseresultatet uppgick till -558 (-123) TSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick för perioden uppgick till -384 (-196) TSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -0,001 (0,000) SEK
 • Eget kapital per aktie uppgick till 0,001 (0,001) SEK
 • Förberedelser och förhandlingar för försäljning till Indien 


Bolagsstämmokommuniké från årsstämma 23 juni 2022

DELTA ENVIRONMENTAL PROJECTS AB HAR HAFT ÅRSSTÄMMA DEN 23 JUNI 2022 PÅ BIRGER JARL CONFERENCE, BIRGER JARLSGATAN 61A, STOCKHOLM
Delårsrapport för perioden januari - juni 2021

Perioden januari - juni 2021

 • Rörelseresultatet uppgick till -123 (206) TSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick uppgick till -196 (-157) TSEK
 • Resultat per aktie uppgick till 0,00 (0,00) SEK
 • Eget kapital per aktie uppgick till 0,001 (0,001) SEK
 • Förberedelser och förhandlingar för försäljning till Bombay pågår


Stockholm 1 juli 2021 - Bolagsstämmokommuniké från årsstämma 30 juni 2021

DELTA ENVIRONMENTAL PROJETCTS AB HAR HAFT FORTSATT ÅRSSTÄMMA DEN 30 JUNI 2021 OCH FRÅN DEN 24 JUNI DÅ ÅRSSTÄMMAN AJOURNERADES BÅDA PÅ BIRGER JARL CONFERENCE, BIRGER JARLSGATAN 61A, STOCKHOLM
Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted