Cyxone utser Henrik Hang till CFO

Cyxone AB (publ) ("Cyxone eller Bolaget") har utsett Henrik Hang till ny CFO från och med den 1 augusti 2021. Henrik är utbildad civilekonom och har en gedigen bakgrund med mångårig erfarenhet som CFO i internationella bolag listade på First North Growth Market, men har även erfarenhet från olistade bolag och arbete med IFRS-redovisning. Tillsättningen av ny CFO är en del av Cyxones ambition att stärka och utveckla bolaget.

Henrik kommer att efterträda Ola Skanung som har varit bolagets CFO sedan 2015. Ola går härmed in i rollen som senior rådgivare i Cyxone, och kommer att fortsätta att arbeta i bolagets ledning.

"Jag är väldigt glad över att välkomna Henrik Hang som ny CFO för Cyxone. Henriks breda erfarenhet från finansierings- och ekonomistyrningsroller inom internationella verksamheter i listade miljöer kommer vara av stort värde för oss. Jag vill också passa på att rikta ett stort tack till Ola Skanung som har gjort ett fantastiskt arbete under de senaste åren och som kommer arbeta vidare med oss i sin nya roll som senior rådgivare", säger Tara Heitner, VD Cyxone AB.

"Det ska bli spännande att arbeta med Cyxone som just nu befinner sig i en väldigt expansiv och intressant fas, dels i utvecklingsprojekten, men framför allt med det planerade listbytet. Jag ser fram emot att få arbeta tillsammans med det övriga teamet för att utveckla Cyxone vidare", säger Henrik Hang.

Kontakt
Tara Heitner, VD
Tel: 070 781 88 08
E-post: tara.heitner@cyxone.com

Om Cyxone
Cyxone AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: CYXO) utvecklar sjukdomsmodifierande behandlingar för sjukdomar i immunsystemet såsom reumatoid artrit och multipel skleros såväl som för akuta respiratoriska sjukdomstillstånd som orsakats av virus. Rabeximod är en läkemedelskandidat i Fas 2 och utvärderas som behandling för reumatoid artrit och måttlig covid-19. T20K är en läkemedelskandidat i Fas 1 för behandling av multipel skleros. Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, 08 503 015 50, ca@mangold.se. För mer information besök www.cyxone.com.

Nerladdningsbara filer

Cyxone har fått godkänt patent på sin cyclotidteknologi i USA

Det amerikanska patentverket har meddelat att Cyxones ansökan om patent på cyclotideteknologin godkänts.


Cyxone has received approval for cyclotide technology patent in the US

The US Patent Office has announced its approval of Cyxone's patent on the cyclotide technology.


Hög säkerhetsmarginal för Cyxones utvecklingssubstans T20K

Cyxone har genom företaget LPT Laboratory of Pharmacology and Toxicology GmbH i Tyskland genomfört sin första toxcitietsundersökning av utvecklingssubstansen T20K för multipel skleros (MS).


Cyxone's Drug candidate T20K demonstrates good safety margin

Cyxone has completed its first toxicity study of drug candidate T20K for the treatment of Multiple Sclerosis (MS) through the LPT Laboratory of Pharmacology and Toxicology GmbH in Germany.


Halvårsrapport 2016-01-01 till 2016-06-30

Sammanfattning av halvårsrapport

Halvåret (2016-01-01 - 2016-06-30) 

  • Rörelsens intäkter uppgick till 0 KSEK
  • Resultat efter finansiella poster -1 464 KSEK 
  • Resultat per aktie - 0,11 SEK
  • Likvida medel uppgick per 2016-06-30 till 24 636 KSEK
  • Soliditeten uppgick per 2016-06-30 till 87,9 %

Kvartalet (2016-04-01 - 2016-06-30)

  • Rörelsens intäkter uppgick till 0 (0) KSEK
  • Resultat efter finansiella poster -1 157 KSEK 
  • Resultat per aktie -0,09 SEK

Cyxone tillför medicinsk expertis inom fas I-studier och multipel skleros

Cyxone AB (publ) har utökat sitt vetenskapliga råd med Dr. Tony Verco. Dr. Verco är läkare och har en gedigen erfarenhet av att leda utveckling av nya läkemedelssubstanser fram till och genom fas I-studier i människa. Han har bl a varit chef vid AstraZenecas fas I-enhet i Storbritannien. Dr. Verco har även varit medicinsk chef vid BioMS Medical i Kanada där han ansvarat för internationella fas III-studier av en ny läkemedelskandidat för multipel skleros (MS).Första handelsdagen för Cyxone på Nasdaq First North den 7 juni 2016

Cyxone ABs (publ) ansökan om listning av bolagets aktier och teckningsoptioner av serie TO 1 och TO 2 för upptagande av handel på Nasdaq First North har godkänts av Nasdaq First North. Första handelsdag är den 7 juni 2016. Kortnamn för bolagets aktie på First North är CYXO, kortnamnet för teckningsoption TO 1 är CYXO TO 1 och kortnamnet för teckningsoption TO 2 är CYXO TO 2.


Cyxones noteringsemission kraftigt övertecknad

Den 29 april 2016 avslutades teckningstiden i Cyxones nyemission av units inför den planerade noteringen vid Nasdaq First North. Emissionen om 25 MSEK tecknades till cirka 135 MSEK inklusive teckningsåtagande, vilket motsvarar en teckningsgrad om ca 540 %. Totalt inkom 4 173 teckningar. Cyxone tillförs därmed totalt cirka 25 MSEK före noterings- och emissionskostnader om cirka 2,8 MSEK. Avräkningsnotor skickas ut den 6 maj 2016.


Cyxone inleder teckningsperiod för nyemission om 25 MSEK inför notering på Nasdaq First North

Idag den 13 april 2016 inleds teckningsperioden för Cyxones nyemission av units. Vid fulltecknad nyemission tillförs Cyxone initialt 25 MSEK och vid fullt nyttjande av vidhängande teckningsoptioner tillförs Bolaget ytterligare 25 MSEK före emissionskostnader. Emissionsperioden löper till och med den 29 april, och om Bolaget godkänns av First North beräknas första handelsdag för aktien och teckningsoptionerna till den 7 juni 2016. Cyxone har erhållit teckningsåtaganden om totalt 15 MSEK, motsvarande 60 procent av den initiala emissionslikviden. Bolagets värdering uppgår till cirka 40 MSEK innan nyemissionen.


Cyxone offentliggör prospekt avseende nyemission om 25 MSEK inför notering på Nasdaq First North

Styrelsen i Cyxone AB (publ) ("Cyxone" eller "Bolaget") har beslutat att genomföra en nyemission av units riktad till allmänheten i Sverige och institutionella investerare. Cyxone har upprättat ett prospekt avseende nyemission av units inför planerad notering av Bolagets aktier och teckningsoptioner på Nasdaq First North. Beräknad första handelsdag på First North är den 7 juni 2016. Prospektet har i dag, den 12 april 2016, godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument och prospektet finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.cyxone.com, och kommer att finnas tillgängligt på Finansinspektionens webbplats. Cyxone har erhållit teckningsåtaganden om totalt 15 MSEK, motsvarande 60 procent av den initiala emissionslikviden.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
SE-102 45 Stockholm, Sweden

08-692 21 90

Om beQuoted