Cyxone utser Cornel Pater till Chief Medical Officer

Cyxone meddelar idag att Cornel Pater har rekyterats till positionen som Chief Medical Officer (CMO). Han kommer närmast från Novartis Pharma i rollen Global Medical Director of Clinical Development. Som CMO ingår Cornel Pater i Cyxones ledning och kommer att spela en avgörande roll i den fortsatta kliniska utvecklingen av bolagets läkemedelsprojekt. Han tillträdde den 31 augusti, 2021.

"Jag är glad över att kunna välkomna Cornel Pater till Cyxone. Som Chief Medical Officer kommer hans breda kompetens och erfarenhet av klinisk läkemedelsutveckling och genomförande av globala kliniska studier inom bland annat ledgångsreumatism och multipel skleros att vara av mycket stort värde för den fortsatta utvecklingen av våra läkemedelsprojekt," kommenterar Tara Heitner, vd, Cyxone.

Cornel Pater är läkare och specialist inom internmedicin och kardiologi och har en dubbel masterexamen i klinisk epidemiologi och folkhälsa från University of Rotterdam respektive National School for Public Health i Utrecht. Han har drygt 20 års erfarenhet från en rad nyckelbefattningar inom global klinisk läkemedelsutveckling vid bland andra Affibody, Takeda och Sandoz. Närmast kommer han från en position som Global Medical Director Clinical Development på Novartis Pharma och konsult för ett flertal bolag rörande utveckling av covid-19-relaterade läkemedelsprojekt i Sverige och Schweiz. Han har en gedigen bakgrund som projektledare inom utveckling av läkemedel och medicintekniska produkter från design av prekliniska och kliniska studier och inlämnande av regulatoriska ansökningar till avrapportering av studiedata och marknadslansering. Han tillträdde den 31 augusti, 2021.

"Jag ser fram emot att ansluta till Cyxone i det händelserika skede som bolaget befinner sig och bidra till utformningen av de kliniska prövningarna av såväl Rabeximod som T20K, två innovativa läkemedelskandidater som adresserar stora medicinska behov inom breda indikationsområden," säger Cornel Pater, ny Chief Medical Officer, Cyxone.

Kontakt

Tara Heitner, VD
Tel: 070 781 88 08
E-post: [email protected]

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden, som utgör subjektiva uppskattningar och prognoser inför framtiden. Framtidsbedömningarna gäller endast per det datum de görs och är till sin natur, liksom forsknings- och utvecklingsverksamheten inom bioteknikområdet, förenade med risker och osäkerhet. Med tanke på detta kan verkligt utfall komma att avvika betydligt från det som beskrivs i detta pressmeddelande.

Om Cyxone

Cyxone AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: CYXO) utvecklar sjukdomsmodifierande behandlingar för sjukdomar i immunsystemet såsom reumatoid artrit och multipel skleros såväl som för akuta respiratoriska sjukdomstillstånd som orsakats av virus. Rabeximod är en läkemedelskandidat i Fas 2 och utvärderas som behandling för reumatoid artrit och måttlig covid-19. T20K är en läkemedelskandidat i Fas 1 för behandling av multipel skleros. Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, 08 503 015 50, [email protected] För mer information besök www.cyxone.com.

Nerladdningsbara filerCyxone tar nästa steg i sitt program mot multipel skleros genom att anlita kontraktsutvecklings- och tillverkningsföretag för produktion av T20K

Cyxone (publ) meddelar idag att företaget har anlitat en välrenommerad europeisk CDMO (Contract Development & Manufacturing Organization) för uppskalning och produktion av den aktiva ingrediensen i läkemedelskandidaten T20K. Produktionen kommer att ske i enlighet med god tillverkningssed (GMP) och baseras på användningen av en helt ny tillverkningsmetod. Samarbetet kommer inledningsvis att täcka metodutveckling och senare leverans av material för användning i prekliniska och kliniska utvecklingsaktiviteter.
BioStock: Cyxone inför starten av fas IIb-studien

Bioteknikbolaget Cyxone står i begrepp att starta en fas IIb-studie i reumatoid artrit med läkemedelskandidaten Rabeximod. Nyligen ingick bolaget avtal med en internationell klinisk CRO som kommer att utföra tjänster som hanteringen av myndighetsgodkännanden och arbetet med att kontraktera och genomföra studien på forskningskliniker. Cyxone genomför nu även en företrädesemission om närmare 67 Mkr för att kunna finansiera studien. BioStock kontaktade vd Tara Heitner för få veta mer om kapitalrundan och den kommande studien.


BioStock: Cyxones CRO-avtal visar att Fas IIb-studien i RA går framåt enligt plan

I förberedelserna inför den kommande fas IIb-studien med Rabeximod i ledgångsreumatism har biotecknikbolaget Cyxone ingått ett s.k. Early Operations Agreement med en internationellt erkänd klinisk kontraktsforskningsorganisation. BioStock kontaktade vd Tara Heitner för att få veta mer.


BioStock: Cyxone CRO agreement signals Phase IIb RA trial moving forward as planned

In the preparation for the coming phase IIb trial with Rabeximod in rheumatoid arthritis, biotech company Cyxone has entered an Early Operations Agreement with an internationally renowned clinical contract research organisation. BioStock contacted CEO Tara Heitner to learn more.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted