Cyxone rekryterar nyckelpersoner till sitt kliniska utvecklingsteam

Cyxone meddelar idag att företaget har rekryterat Anna Polak och Levente Dajka till bolagets kliniska utvecklingsteam. Båda kommer att bidra med stor kunskap inom ledning av kliniska prövningar. Deras initiala fokus kommer att ligga på förberedelserna av den planerade fas 2-studien som ska undersöka den kliniska effekten av Rabeximod vid reumatoid artrit, vilken är planerad att starta under 2021.

Anna Polak har en examen i farmaci från Medical University i Warszawa och över 15 års erfarenhet av att leda globala kliniska prövningar från kontraktforskningsbolag (CRO), hela vägen från protokolldesign till avrapportering av studieresultaten. Hon har omfattande erfarenhet av att organisera globala multicenterstudier - den mest omfattande utfördes i 24 länder vid 200 studiecenter. Anna Polak har koordinerat elva kliniska fas 2-studier inom sällsynta sjukdomar och immunologiska indikationer såsom reumatoid artrit.

Levente Dajka har över 20 års erfarenhet från preklinisk och klinisk läkemedelsutveckling samt uppföljningsstudier av läkemedel som erhållit marknadsgodkännande. Han har en examen i biologi från University of Pécs i Ungern. Levente Dajka har tidigare arbetat med projekt för utveckling av läkemedelsbehandlingar inom såväl läkemedelsindustrin som på kontraktsforskningsbolag och han har lett globala team för kliniska prövningar i USA, EU och Asien med inriktning på multipel skleros, reumatoid artrit och andra immunologiska indikationer, samt inom onkologi och mag-tarmsjukdomar.

"Jag är glad att välkomna Anna Polak och Levente Dajka till Cyxones utvecklingsteam. De har båda stor erfarenhet från alla steg i klinisk läkemedelsutveckling på global nivå. Deras bakgrund inom immunologiska sjukdomar i allmänhet, och inom multipel skleros och reumatoid artrit i synnerhet, kommer att vara av stort värde när vi nu ökar våra aktiviteter för att förbereda en regulatorisk ansökan inför den planerade kliniska fas 2-studien av Rabeximod i reumatoid artrit", säger Tara Heitner, VD på Cyxone.

26 augusti 2021

Kontakt

Tara Heitner, VD
Tel: 070 781 88 08
E-post: [email protected]

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden, som utgör subjektiva uppskattningar och prognoser inför framtiden. Framtidsbedömningarna gäller endast per det datum de görs och är till sin natur, liksom forsknings- och utvecklingsverksamheten inom bioteknikområdet, förenade med risker och osäkerhet. Med tanke på detta kan verkligt utfall komma att avvika betydligt från det som beskrivs i detta pressmeddelande.

Om Cyxone

Cyxone AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: CYXO) utvecklar sjukdomsmodifierande behandlingar för sjukdomar i immunsystemet såsom reumatoid artrit och multipel skleros såväl som för akuta respiratoriska sjukdomstillstånd som orsakats av virus. Rabeximod är en läkemedelskandidat i Fas 2 och utvärderas som behandling för reumatoid artrit och måttlig covid-19. T20K är en läkemedelskandidat i Fas 1 för behandling av multipel skleros. Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, 08 503 015 50, [email protected] För mer information besök www.cyxone.com.

Nerladdningsbara filerCyxone tar nästa steg i sitt program mot multipel skleros genom att anlita kontraktsutvecklings- och tillverkningsföretag för produktion av T20K

Cyxone (publ) meddelar idag att företaget har anlitat en välrenommerad europeisk CDMO (Contract Development & Manufacturing Organization) för uppskalning och produktion av den aktiva ingrediensen i läkemedelskandidaten T20K. Produktionen kommer att ske i enlighet med god tillverkningssed (GMP) och baseras på användningen av en helt ny tillverkningsmetod. Samarbetet kommer inledningsvis att täcka metodutveckling och senare leverans av material för användning i prekliniska och kliniska utvecklingsaktiviteter.
BioStock: Cyxone inför starten av fas IIb-studien

Bioteknikbolaget Cyxone står i begrepp att starta en fas IIb-studie i reumatoid artrit med läkemedelskandidaten Rabeximod. Nyligen ingick bolaget avtal med en internationell klinisk CRO som kommer att utföra tjänster som hanteringen av myndighetsgodkännanden och arbetet med att kontraktera och genomföra studien på forskningskliniker. Cyxone genomför nu även en företrädesemission om närmare 67 Mkr för att kunna finansiera studien. BioStock kontaktade vd Tara Heitner för få veta mer om kapitalrundan och den kommande studien.


BioStock: Cyxones CRO-avtal visar att Fas IIb-studien i RA går framåt enligt plan

I förberedelserna inför den kommande fas IIb-studien med Rabeximod i ledgångsreumatism har biotecknikbolaget Cyxone ingått ett s.k. Early Operations Agreement med en internationellt erkänd klinisk kontraktsforskningsorganisation. BioStock kontaktade vd Tara Heitner för att få veta mer.


BioStock: Cyxone CRO agreement signals Phase IIb RA trial moving forward as planned

In the preparation for the coming phase IIb trial with Rabeximod in rheumatoid arthritis, biotech company Cyxone has entered an Early Operations Agreement with an internationally renowned clinical contract research organisation. BioStock contacted CEO Tara Heitner to learn more.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted