Cyxone meddelar lovande prekliniska resultat till stöd för en kombinationsbehandling med T20K vid multipel skleros

Cyxone (publ) meddelar idag att företaget, tillsammans med sin akademiska partner Medical University of Vienna, har fortsatt att undersöka läkemedelskandidaten T20K i kombination med en kappaopioidreceptoragonist. En kombination som i prekliniska experiment visar lovande synergistiska terapeutiska effekter och potentiellt sjukdomsmodifierande egenskaper vid multipel skleros. Resultaten bygger vidare på den data som ligger till grund för en patentansökan till Europeiska patentverket som nyligen offentliggjordes.

Multipel skleros (MS) är en kronisk autoimmun sjukdom som uppstår när immunsystemet felaktigt angriper och bryter ner myelin, det skyddande hölje som omger nerverna i det centrala nervsystemet (CNS). Dagens tillgängliga farmakologiska behandlingar används främst under de aktiva perioderna av sjukdomen och medför ofta problem med tolerabilitet och säkerhet vilket leder till biverkningar. Det finns dessutom inga behandlingar som i nuläget kan stimulera remyelinering i sena stadier av MS.

Cyxone utvecklar T20K - en nästa generations läkemedelskandidat mot MS. Nya lovande prekliniska resultat som bygger på forskning från Cyxones akademiska partner Medical University of Vienna (MedUni Vienna) stärker bevisen för att T20K fungerar som en potent ligand till kappaopioidreceptorn (kOR). Receptorn har nyligen visats spela en viktig roll i remyelinering av neuroner och är även involverad i immundämpande och antiinflammatoriska aktiviteter, vilket gör den till en lämplig måltavla för behandling i såväl tidiga som sena stadier av MS.

"Vi är mycket nöjda med att vårt samarbete med forskare vid Medical University of Vienna har genererat data som i en laboratoriemodell ytterligare stödjer fördelarna med T20K/kOR kombinationsbehandling. Resultaten öppnar för möjligheten att behandla en mer omfattande grupp MS-patienter i framtiden och adressera ett bredare spektrum av komplikationer och symtom som uppstår i samband med sjukdomen. Dessa möjligheter kan väsentligt öka värdet för både patienter och sjukvårdssystem, säger Tara Heitner, vd, Cyxone.

De nya uppgifterna stöder företagets patentansökan som lämnades in i mars 2020 och offentliggjordes den 23 september 2021, med titeln "Cyclotides in combination with kappa opioid receptor ligands for MS therapy". Patentet berör kombinationen av T20K och kOR-agonister som en möjlig behandling vid MS. Samarbetet med MedUni Vienna är planerat att fortsätta.

"Dessa nya data är mycket spännande. Vårt fokus fortsätter att ligga på T20K som en monoterapi inom MS. Framöver kommer vi dock också försöka utnyttja T20K i kombination med kända opioidläkemedel för att nyttja dess immundämpande effekter. Detta kan vara fördelaktigt för att minska skov och progression av MS och vi ser också möjlighet till remyelinering", säger Dr Gruber, professor vid Medical University of Vienna och en av uppfinnarna av tekniken.

Kontakt

Tara Heitner, VD
Tel: 070 781 88 08
E-post: [email protected]

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden, som utgör subjektiva uppskattningar och prognoser inför framtiden. Framtidsbedömningarna gäller endast per det datum de görs och är till sin natur, liksom forsknings- och utvecklingsverksamheten inom bioteknikområdet, förenade med risker och osäkerhet. Med tanke på detta kan verkligt utfall komma att avvika betydligt från det som beskrivs i detta pressmeddelande.

Om Cyxone

Cyxone AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: CYXO) utvecklar sjukdomsmodifierande behandlingar för sjukdomar i immunsystemet såsom reumatoid artrit och multipel skleros såväl som för akuta respiratoriska sjukdomstillstånd som orsakats av virus. Rabeximod är en läkemedelskandidat i Fas 2 och utvärderas som behandling för reumatoid artrit och måttlig covid-19. T20K är en läkemedelskandidat i Fas 1 för behandling av multipel skleros. Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, 08 503 015 50, [email protected] För mer information besök www.cyxone.com.

Nerladdningsbara filer

Cyxone presenterar top line-resultat från en fas 2-studie av Rabeximod i patienter med covid-19

Cyxone (publ) presenterar idag top line-resultaten från en fas 2-studie av Rabeximod i covid-19-patienter med måttlig sjukdom. Det primära effektmålet, som slutligen föreslogs av FDA, var att dokumentera en skillnad av andelen försökspersoner som lever och är fria från andningssvikt vid dag 28 mellan placebo (standardbehandling) och Rabeximod plus standardbehandling. Analysen av top line-data visade att nästan alla patienter levde och var fria från andningssvikt vid dag 28. Ingen statistisk skillnad mellan behandlingsarmarna kunde observeras vid dag 28, således påvisade inte detta effektmål huruvida Rabeximod har ytterligare fördelar jämfört med standardbehandling. Sekundära och explorativa studieparametrar kommer att analyseras för att utvärdera fördelar av Rabeximod i covid-19. Noterbart är att inga allvarliga biverkningar kopplade till behandling med Rabeximod kunde observeras och att läkemedelskandidaten tolererades väl hos infekterade patienter. Cyxone fortsätter nu förberedelserna av fas 2b-studien av Rabeximod för behandling av reumatoid artrit.Delårsrapport 2021-01-01 till 2021-09-30

Finansiell sammanfattning för koncernenFinansiell sammanfattning för koncernen

KSEK

2021-07-01
2021-09-30

2020-07-01
2020-09-30

2021-01-01
2021-09-30

2020-01-01
2020-09-30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat efter finansiella poster

-10 974

-12 620

-31 043

-37 014

Balansomslutning

58 567

61 797

58 567

61 797

Resultat per aktie före och efter utspädning (SEK)

-0,17

-0,26

-0,51

-0,75

Likvida medel vid periodens slut

42 963

45 562

42 963

45 562

Soliditet vid periodens slut

90,8%

91,0%

90,8%

91,0%


Cyxone meddelar lovande prekliniska resultat till stöd för en kombinationsbehandling med T20K vid multipel skleros

Cyxone (publ) meddelar idag att företaget, tillsammans med sin akademiska partner Medical University of Vienna, har fortsatt att undersöka läkemedelskandidaten T20K i kombination med en kappaopioidreceptoragonist. En kombination som i prekliniska experiment visar lovande synergistiska terapeutiska effekter och potentiellt sjukdomsmodifierande egenskaper vid multipel skleros. Resultaten bygger vidare på den data som ligger till grund för en patentansökan till Europeiska patentverket som nyligen offentliggjordes.


Rättelse: Cyxone nyttjar bolagets IND-ansökan och erbjudande från FDA att förhandsgranska fas 2-studie i covid-19

Tidigare version angav felaktigt i rubriken att FDA ska förhandsgranska top line-data, dessa data är ännu inte tillgängliga och felet är nu korrigerat.

Cyxone AB (publ) meddelar idag att bolaget förväntas kunna kommunicera top line-resultat från en nyligen slutförd klinisk fas 2-studie av läkemedelskandidaten Rabeximod i covid-19-patienter under det fjärde kvartalet. Resultaten var tidigare förväntade under tredje kvartalet. Senareläggningen orsakas av bolagets beslut om att nyttja det amerikanska läkemedelsverkets (FDA) initiativ om en förhandsgranskning av den kliniska studiens statistiska analysplan, där den exakta timingen för resultaten är beroende av processen och diskussionerna som krävs med FDA. Myndighetens erbjudande är ett avsteg från det normala och syftar till att påskynda utvecklingen av säkra och effektiva behandlingar mot covid-19.


Cyxone nyttjar bolagets IND-ansökan och erbjudande från FDA att förhandsgranska top line-data från fas 2-studie i covid-19

Cyxone AB (publ) meddelar idag att bolaget förväntas kunna kommunicera top line-resultat från en nyligen slutförd klinisk fas 2-studie av läkemedelskandidaten Rabeximod i covid-19-patienter under det fjärde kvartalet. Resultaten var tidigare förväntade under tredje kvartalet. Senareläggningen orsakas av bolagets beslut om att nyttja det amerikanska läkemedelsverkets (FDA) initiativ om en förhandsgranskning av den kliniska studiens statistiska analysplan, där den exakta timingen för resultaten är beroende av processen och diskussionerna som krävs med FDA. Myndighetens erbjudande är ett avsteg från det normala och syftar till att påskynda utvecklingen av säkra och effektiva behandlingar mot covid-19.


Cyxone will leverage IND and use FDA pre-review for Covid-19 phase 2 trial

Cyxone AB (publ) announces today that the company is expecting to communicate top-line results from a recently concluded Phase 2 trial of its drug candidate Rabeximod in Covid-19 patients during the fourth quarter. The results were previously slated for the third quarter. The postponement is due to the company's decision to leverage the U.S. Food and Drug Administration (FDA) initiative to pre-review the statistical analysis plan for the clinical trial, whereby the exact timing of the results will depend on the process and discussion required with the FDA. This is an extraordinary opportunity provided by the authority to expedite the development of safe and efficacious Covid-19 treatments.


Cyxone utser Cornel Pater till Chief Medical Officer

Cyxone meddelar idag att Cornel Pater har rekyterats till positionen som Chief Medical Officer (CMO). Han kommer närmast från Novartis Pharma i rollen Global Medical Director of Clinical Development. Som CMO ingår Cornel Pater i Cyxones ledning och kommer att spela en avgörande roll i den fortsatta kliniska utvecklingen av bolagets läkemedelsprojekt. Han tillträdde den 31 augusti, 2021.Cyxone rekryterar nyckelpersoner till sitt kliniska utvecklingsteam

Cyxone meddelar idag att företaget har rekryterat Anna Polak och Levente Dajka till bolagets kliniska utvecklingsteam. Båda kommer att bidra med stor kunskap inom ledning av kliniska prövningar. Deras initiala fokus kommer att ligga på förberedelserna av den planerade fas 2-studien som ska undersöka den kliniska effekten av Rabeximod vid reumatoid artrit, vilken är planerad att starta under 2021.


Cyxone meddelar avslut av Rabeximod i Covid-19 Fas 2-studie, data kommer rapporteras i kvartal tre

Cyxone meddelar idag att den kliniska studie med Rabeximod i Covid-19 som bedrivits i Östeuropa under första och andra kvartalet 2021 kommer att avslutas då det visat sig att studien har tillräckligt många registrerade patienter.


Cyxone announces Rabeximod in Covid-19 Phase 2 trial closed, data to be reported in Q3

Cyxone today announced that the Rabeximod in Covid-19 trial that has been conducted in Eastern Europe during Q1-Q2 2021 will be closed as the trial has been shown to have a sufficient number of patients enrolled to allow for statistical analysis.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted