Cyxone meddelar byte av Certified Adviser till FNCA

Cyxone AB (publ), org.nr 559020-5471 ("Bolaget"), meddelar härmed att Bolaget har ingått avtal med FNCA Sweden AB ("FNCA") avseende tjänsten som Certified Adviser. FNCA tillträder som Certified Adviser (CA) den 1 december 2021. Fram till dess kommer Mangold Fondkommission AB att fortsatt agera Certified Adviser åt Bolaget.

Kontakt

Tara Heitner, VD
Tel: 070 781 88 08
E-post: [email protected]
 

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-11-30, kl 14.15.

Om Cyxone

Cyxone AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: CYXO) utvecklar sjukdomsmodifierande behandlingar för sjukdomar i immunsystemet såsom reumatoid artrit och multipel skleros såväl som för akuta respiratoriska sjukdomstillstånd som orsakats av virus. Rabeximod är en läkemedelskandidat i Fas 2 och utvärderas som behandling för reumatoid artrit och måttlig covid-19. T20K är en läkemedelskandidat i Fas 1 för behandling av multipel skleros. Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, 08 503 015 50, [email protected] För mer information besök www.cyxone.com

Nerladdningsbara filer

Cyxone tar nästa steg i sitt program mot multipel skleros genom att anlita kontraktsutvecklings- och tillverkningsföretag för produktion av T20K

Cyxone (publ) meddelar idag att företaget har anlitat en välrenommerad europeisk CDMO (Contract Development & Manufacturing Organization) för uppskalning och produktion av den aktiva ingrediensen i läkemedelskandidaten T20K. Produktionen kommer att ske i enlighet med god tillverkningssed (GMP) och baseras på användningen av en helt ny tillverkningsmetod. Samarbetet kommer inledningsvis att täcka metodutveckling och senare leverans av material för användning i prekliniska och kliniska utvecklingsaktiviteter.
BioStock: Cyxone inför starten av fas IIb-studien

Bioteknikbolaget Cyxone står i begrepp att starta en fas IIb-studie i reumatoid artrit med läkemedelskandidaten Rabeximod. Nyligen ingick bolaget avtal med en internationell klinisk CRO som kommer att utföra tjänster som hanteringen av myndighetsgodkännanden och arbetet med att kontraktera och genomföra studien på forskningskliniker. Cyxone genomför nu även en företrädesemission om närmare 67 Mkr för att kunna finansiera studien. BioStock kontaktade vd Tara Heitner för få veta mer om kapitalrundan och den kommande studien.


BioStock: Cyxones CRO-avtal visar att Fas IIb-studien i RA går framåt enligt plan

I förberedelserna inför den kommande fas IIb-studien med Rabeximod i ledgångsreumatism har biotecknikbolaget Cyxone ingått ett s.k. Early Operations Agreement med en internationellt erkänd klinisk kontraktsforskningsorganisation. BioStock kontaktade vd Tara Heitner för att få veta mer.


BioStock: Cyxone CRO agreement signals Phase IIb RA trial moving forward as planned

In the preparation for the coming phase IIb trial with Rabeximod in rheumatoid arthritis, biotech company Cyxone has entered an Early Operations Agreement with an internationally renowned clinical contract research organisation. BioStock contacted CEO Tara Heitner to learn more.


BioStock Studio: Cyxone kommenterar resultatet i covid-19-studien

Bioteknikbolaget Cyxone har presenterat resultat från sin fas II-studie med Rabeximod i patienter med moderat till svår covid-19. Av datan kunde man inte fastslå läkemedelskandidatens effekt jämfört med standardbehandling och Cyxone kommer nu att analysera resultatet närmare. Parallellt förbereder bolaget Rabeximod för en kommande fas II-studie i ledgångsreumatism, vilket är kandidatens huvudindikation och Cyxones ledande projekt. Tara Heitner, vd, och Carl-Magnus Högerkorp, COO, besökte BioStocks studio för att berätta mer.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted