Cyxone lämnar in patentansökan med potential att utöka läkemedelskandidaten Rabeximods marknadsexklusivitet

Cyxone (publ) meddelar idag att bolaget har lämnat in en patentansökan avseende Rabeximod till patentmyndigheterna på ett antal strategiska nyckelmarknader. Godkännanden av patentansökan på dessa marknader, tillsammans med ytterligare fyra patentansökningar som lämnats in under 2020-2021, kommer stärka Rabeximods patentportfölj och utöka perioden för marknadsexklusivitet till åtminstone 2043.

Rabeximod är en vältolererad, oral läkemedelskandidat i klinisk fas 2 med förmågan att selektivt interagera med inflammatoriska makrofager som spelar en nyckelroll i inflammatoriska processer. Rabeximod utvecklas som en potentiell behandling mot reumatoid artit och måttlig covid-19-sjukdom, två sjukdomar som huvudsakligen drivs av skadlig inflammatorisk aktivitet.

Rabeximod har en befintlig, bred patentportfölj på en rad nyckelmarknader. Den aktuella patentansökan avser ett substanspatent (composition of matter) vilket kan stärka skyddet för behandling med läkemedelskandidaten inom ett flertal indikationer samt möjliggör patentskydd till 2043 eller längre. Ansökan har lämnats in till patentmyndigheterna på Cyxones nyckelmarknader och kommer att göras tillgänglig för allmänheten 18 månader efter inlämningsdatumet.

"Cyxone har kontinuerligt ökat sina forskningsaktiviteter för att söka nya insikter kring den nydanande verkningsmekanismen och för att förbättra substansformuleringen. Vår längst framskridna läkemedelskandidats unika verkningsmekanism, beprövade säkerhetsprofil och potential att utvecklas inom flera indikationer gör det tydligt att det potentiella kommersiella värdet är mycket högt. Vår ambition att etablera ett starkt patentskydd är därför av yttersta vikt för att skydda våra tillgångar, men även för att attrahera möjliga samarbetspartners," säger Tara Heitner, vd, Cyxone.    

Kontakt

Tara Heitner, VD
Tel: 0707 81 88 08

Email: [email protected]

Om Cyxone

Cyxone AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: CYXO) utvecklar sjukdomsmodifierande behandlingar för sjukdomar i immunsystemet såsom reumatoid artrit och multipel skleros såväl som för akuta respiratoriska sjukdomstillstånd som orsakats av virus. Rabeximod är en läkemedelskandidat i Fas 2 och utvärderas som behandling för reumatoid artrit och måttlig covid-19. T20K är en läkemedelskandidat i Fas 1 för behandling av multipel skleros. Certified Adviser är FNCA Sweden AB, telefon: 08-528 00 399, e-post: [email protected] För mer information besök www.cyxone.com.

Nerladdningsbara filer

Cyxone lämnar in regulatorisk ansökan om att få inleda klinisk fas 2b-studie med Rabeximod

Cyxone (publ), ett bioteknikföretag inom autoimmuna sjukdomar, lämnade idag in en ansökan till National Institute of Pharmacy and Nutrition (OGYEI) - den ungerska läkemedelsmyndigheten - om tillstånd att starta en klinisk fas 2b-studie med sin läkemedelskandidat Rabeximod, som är under utveckling som en behandling av reumatoid artrit (RA).  Första ansökan kommer att följas av ansökningar till relevanta regulatoriska myndigheter i andra europeiska länder.


Cyxone börjar arbeta med kommunikationskonsult Carl Johan Sjöström

Cyxone (publ), ett bioteknikföretag inom autoimmuna sjukdomar, meddelar att företaget engagerar kommunikationskonsult Carl Johan Sjöström. Carl Johan kommer att bistå Cyxone med frågor rörande investor relations.


Tara Heitner avgår som VD för Cyxone

Cyxone (publ), ett bioteknikföretag inom autoimmuna sjukdomar, meddelar att styrelsen beslutat att entlediga Tara Heitner ifrån företaget med omedelbar verkan. Carl-Magnus Högerkorp, COO, kommer att agera som tillförordnad VD.


First Berlin Equity Research publicerar oberoende analys av Cyxone

Cyxone (publ), ett bioteknikföretag inom autoimmuna sjukdomar, meddelar idag att det internationellt renommerade analyshuset First Berlin har publicerat en oberoende analysrapport av bolaget.


Kommuniké från årsstämma i Cyxone AB den 16 maj 2022

Idag, den 16 maj 2022, hölls årsstämma i Cyxone AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.
Cyxone AB rapporterar lovande terapieffekt av T20K/KORa kombinationsbehandling i en terapeutisk preklinisk modell av MS

Cyxone AB (CYXO), ett företag i klinisk fas som utvecklar transformativa terapier inom det autoimmuna området för att förse patienter med förbättrade behandlingsalternativ, meddelade idag resultat från sitt pågående samarbete med Medical University of Vienna.Cyxone offentliggör framåtblickande strategi för läkemedelsutveckling med fokus på Rabeximod i studie på patienter med reumatoid artrit

Cyxone AB (CYXO), ett företag i klinisk fas som utvecklar transformativa behandlingar inom det autoimmuna området för att förbättra behandlingsresultatet för patienter, publicerade idag en framåtblickande strategi.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted