Cyxone har beslutat att ansöka om notering av bolagets aktie på Nasdaq Stockholms huvudlista

Cyxone (publ.) meddelar idag att styrelsen har beslutat att ansöka om en notering av bolagets aktie på Nasdaq Stockholms huvudlista. Bolaget avser att lämna in en noteringsansökan under första kvartalet 2022. Cyxone är för närvarande noterat på Nasdaq First North Growth Market.

Cyxone utvecklar sjukdomsmodifierande behandlingar mot reumatoid artrit, multipel skleros och akuta respiratoriska sjukdomstillstånd som orsakats av virus. Bolagets längst framskridna läkemedelskandidat, Rabeximod, är ett Fas 2-projekt som utvecklas för behandling av reumatoid artrit och måttlig covid-19. I Cyxones projektportfölj återfinns även T20K, en läkemedelskandidat i Fas 1 för behandling av multipel skleros. Cyxones aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market sedan juni 2016. En notering på Nasdaq Stockholms huvudlista förväntas ge ökad synlighet för Cyxone såväl nationellt som internationellt.

"Det är med stor entusiasm vi nu inleder förberedelserna inför en notering av Cyxones aktie på Nasdaq Stockholms huvudlista, ett initiativ som utgör ett naturligt steg i företagets utveckling. Ett listbyte ökar våra möjligheter att bygga en ännu bredare och starkare aktieägarbas", kommenterar Cyxones vd, Tara Heitner.

Cyxone has utsett KMPG som rådgivare i samband med det planerade listbytet.

Kontakt
Tara Heitner, vd
Tel: 070 781 88 08
Email: [email protected]
Adelgatan 21
211 22 Malmö

Om Cyxone
Cyxone AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: CYXO) utvecklar sjukdomsmodifierande behandlingar för sjukdomar i immunsystemet såsom reumatoid artrit och multipel skleros såväl som för akuta respiratoriska sjukdomstillstånd som orsakats av virus. Rabeximod är en läkemedelskandidat i Fas 2 och utvärderas som behandling för reumatoid artrit och måttlig covid-19. T20K är en läkemedelskandidat i Fas 1 för behandling av multipel skleros. Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, 08 503 015 50, [email protected]. För mer information besök www.cyxone.com.

Nerladdningsbara filer

Cyxone presenterar top line-resultat från en fas 2-studie av Rabeximod i patienter med covid-19

Cyxone (publ) presenterar idag top line-resultaten från en fas 2-studie av Rabeximod i covid-19-patienter med måttlig sjukdom. Det primära effektmålet, som slutligen föreslogs av FDA, var att dokumentera en skillnad av andelen försökspersoner som lever och är fria från andningssvikt vid dag 28 mellan placebo (standardbehandling) och Rabeximod plus standardbehandling. Analysen av top line-data visade att nästan alla patienter levde och var fria från andningssvikt vid dag 28. Ingen statistisk skillnad mellan behandlingsarmarna kunde observeras vid dag 28, således påvisade inte detta effektmål huruvida Rabeximod har ytterligare fördelar jämfört med standardbehandling. Sekundära och explorativa studieparametrar kommer att analyseras för att utvärdera fördelar av Rabeximod i covid-19. Noterbart är att inga allvarliga biverkningar kopplade till behandling med Rabeximod kunde observeras och att läkemedelskandidaten tolererades väl hos infekterade patienter. Cyxone fortsätter nu förberedelserna av fas 2b-studien av Rabeximod för behandling av reumatoid artrit.Delårsrapport 2021-01-01 till 2021-09-30

Finansiell sammanfattning för koncernenFinansiell sammanfattning för koncernen

KSEK

2021-07-01
2021-09-30

2020-07-01
2020-09-30

2021-01-01
2021-09-30

2020-01-01
2020-09-30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat efter finansiella poster

-10 974

-12 620

-31 043

-37 014

Balansomslutning

58 567

61 797

58 567

61 797

Resultat per aktie före och efter utspädning (SEK)

-0,17

-0,26

-0,51

-0,75

Likvida medel vid periodens slut

42 963

45 562

42 963

45 562

Soliditet vid periodens slut

90,8%

91,0%

90,8%

91,0%


Cyxone meddelar lovande prekliniska resultat till stöd för en kombinationsbehandling med T20K vid multipel skleros

Cyxone (publ) meddelar idag att företaget, tillsammans med sin akademiska partner Medical University of Vienna, har fortsatt att undersöka läkemedelskandidaten T20K i kombination med en kappaopioidreceptoragonist. En kombination som i prekliniska experiment visar lovande synergistiska terapeutiska effekter och potentiellt sjukdomsmodifierande egenskaper vid multipel skleros. Resultaten bygger vidare på den data som ligger till grund för en patentansökan till Europeiska patentverket som nyligen offentliggjordes.


Rättelse: Cyxone nyttjar bolagets IND-ansökan och erbjudande från FDA att förhandsgranska fas 2-studie i covid-19

Tidigare version angav felaktigt i rubriken att FDA ska förhandsgranska top line-data, dessa data är ännu inte tillgängliga och felet är nu korrigerat.

Cyxone AB (publ) meddelar idag att bolaget förväntas kunna kommunicera top line-resultat från en nyligen slutförd klinisk fas 2-studie av läkemedelskandidaten Rabeximod i covid-19-patienter under det fjärde kvartalet. Resultaten var tidigare förväntade under tredje kvartalet. Senareläggningen orsakas av bolagets beslut om att nyttja det amerikanska läkemedelsverkets (FDA) initiativ om en förhandsgranskning av den kliniska studiens statistiska analysplan, där den exakta timingen för resultaten är beroende av processen och diskussionerna som krävs med FDA. Myndighetens erbjudande är ett avsteg från det normala och syftar till att påskynda utvecklingen av säkra och effektiva behandlingar mot covid-19.


Cyxone nyttjar bolagets IND-ansökan och erbjudande från FDA att förhandsgranska top line-data från fas 2-studie i covid-19

Cyxone AB (publ) meddelar idag att bolaget förväntas kunna kommunicera top line-resultat från en nyligen slutförd klinisk fas 2-studie av läkemedelskandidaten Rabeximod i covid-19-patienter under det fjärde kvartalet. Resultaten var tidigare förväntade under tredje kvartalet. Senareläggningen orsakas av bolagets beslut om att nyttja det amerikanska läkemedelsverkets (FDA) initiativ om en förhandsgranskning av den kliniska studiens statistiska analysplan, där den exakta timingen för resultaten är beroende av processen och diskussionerna som krävs med FDA. Myndighetens erbjudande är ett avsteg från det normala och syftar till att påskynda utvecklingen av säkra och effektiva behandlingar mot covid-19.


Cyxone will leverage IND and use FDA pre-review for Covid-19 phase 2 trial

Cyxone AB (publ) announces today that the company is expecting to communicate top-line results from a recently concluded Phase 2 trial of its drug candidate Rabeximod in Covid-19 patients during the fourth quarter. The results were previously slated for the third quarter. The postponement is due to the company's decision to leverage the U.S. Food and Drug Administration (FDA) initiative to pre-review the statistical analysis plan for the clinical trial, whereby the exact timing of the results will depend on the process and discussion required with the FDA. This is an extraordinary opportunity provided by the authority to expedite the development of safe and efficacious Covid-19 treatments.


Cyxone utser Cornel Pater till Chief Medical Officer

Cyxone meddelar idag att Cornel Pater har rekyterats till positionen som Chief Medical Officer (CMO). Han kommer närmast från Novartis Pharma i rollen Global Medical Director of Clinical Development. Som CMO ingår Cornel Pater i Cyxones ledning och kommer att spela en avgörande roll i den fortsatta kliniska utvecklingen av bolagets läkemedelsprojekt. Han tillträdde den 31 augusti, 2021.Cyxone rekryterar nyckelpersoner till sitt kliniska utvecklingsteam

Cyxone meddelar idag att företaget har rekryterat Anna Polak och Levente Dajka till bolagets kliniska utvecklingsteam. Båda kommer att bidra med stor kunskap inom ledning av kliniska prövningar. Deras initiala fokus kommer att ligga på förberedelserna av den planerade fas 2-studien som ska undersöka den kliniska effekten av Rabeximod vid reumatoid artrit, vilken är planerad att starta under 2021.


Cyxone meddelar avslut av Rabeximod i Covid-19 Fas 2-studie, data kommer rapporteras i kvartal tre

Cyxone meddelar idag att den kliniska studie med Rabeximod i Covid-19 som bedrivits i Östeuropa under första och andra kvartalet 2021 kommer att avslutas då det visat sig att studien har tillräckligt många registrerade patienter.


Cyxone announces Rabeximod in Covid-19 Phase 2 trial closed, data to be reported in Q3

Cyxone today announced that the Rabeximod in Covid-19 trial that has been conducted in Eastern Europe during Q1-Q2 2021 will be closed as the trial has been shown to have a sufficient number of patients enrolled to allow for statistical analysis.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted