Cyxone erhåller myndighetsgodkännande för start av klinisk fas 2-studie med Rabeximod i covid-19-patienter

Cyxone AB (publ.) meddelade idag att bolaget erhållit godkännande från den regulatoriska myndigheten och etiska kommittén i Polen att inleda den planerade fas 2-studien med Rabeximod i patienter som lider av måttlig covid-19. Behandlingens syfte är att reducera risken för utveckling av försämrad lungfunktion orsakad av virusinducerad överaktivitet i immunförsvaret. Cyxone väntas kunna presentera preliminära studieresultat under det tredje kvartalet 2021.

De flesta som utvecklar covid-19 upplever enbart milda symtom. Hos vissa patienter förekommer dock en risk att immunförsvaret överreagerar, vilket orsakar en oproportionerligt hög frisättning av cytokiner och kemokiner. Denna frisättning resulterar i ett hyperinflammatoriskt tillstånd som i sin tur orsakar kraftigt försämrad lungfunktion (Acute Respiratory Disease Syndrome, ARDS). Det akuta behovet av säkra, effektiva och patientvänliga behandlingar i syfte att motverka utvecklingen från ett milt till ett allvarligt sjukdomstillstånd underströks i en nyligen publicerad artikel i JAMA (Journal of American Medical Association) författad av dr Anthony S. Fauci och ytterligare två representanter för US National Institutes of Health1.

Cyxone kontrakterar nu ett antal kliniker för läkemedelsprövning i Polen och förberedelser pågår för att så snart som möjligt påbörja inklusionen av patienter till studien. Parallellt med detta har Cyxone lämnat in en ansökan till den regulatoriska myndigheten i Slovakien samt förbereder ansökningar i ytterligare länder. Totalt kommer 300 patienter med måttlig covid-19, i behov av syrgasbehandling men inte av respiratorbehandling, att genomgå en oral behandling med Rabeximod. Cyxone förväntas kunna presentera preliminära resultat från den kliniska studien under tredje kvartalet 2021.

Till följd av Cyxones senaste kapitalanskaffningar är den förestående studien fullt finansierad. Givet ett positivt studieutfall ämnar bolaget initiera ett strategiskt samarbete med ett globalt läkemedelsföretag i syfte att driva vidare den kliniska utvecklingen av Rabeximod inom covid-19 och andra respiratoriska sjukdomstillstånd som orsakats av virusinfektioner.

"Vi är mycket glada över att snart kunna inleda den kliniska fas 2-studien med målet att utveckla en effektiv oral behandling av covid-19 som motverkar ett förvärrat sjukdomstillstånd och minskar behovet av intensivvård. Givet ett positivt utfall ser vi möjligheter att utveckla Rabeximod som en behandling inte enbart mot covid-19 utan även mot andra sjukdomar som drabbar immunförsvaret och riskerar att leda till bland annat akuta andningssvårigheter", säger Tara Heitner, vd, Cyxone.

1Kim PS, Read SW, Fauci AS. Therapy for Early COVID-19: A Critical Need. JAMA. 2020;324(21):2149-2150. doi:10.1001/jama.2020.22813. Read the article: https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2773058

Tara Heitner, VD
Tel: +46 (0) 707 81 88 08
Email: [email protected]

Cyxone AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: CYXO) utvecklar sjukdomsmodifierande behandlingar för sjukdomar i immunsystemet såsom reumatoid artrit och multipel skleros såväl som för akuta respiratoriska sjukdomstillstånd som orsakats av virus. Rabeximod är en läkemedelskandidat i Fas 2 och utvärderas som behandling för reumatoid artrit och måttlig covid-19. T20K är en läkemedelskandidat i Fas 1 för behandling av multipel skleros. Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, 08 503 015 50, [email protected]. För mer information besök www.cyxone.com.

Nerladdningsbara filer

Valberedning utsedd inför Cyxone årsstämma 2023

Cyxone AB (publ) meddelar härmed att valberednings ledamöter nu har utsetts inför årsstämma 2023. Valberedningen har utsetts i enlighet med riktlinjer fastlagda på årsstämman 2022.Cyxone presenterar T20K-programmet på ECTRIMS-konferensen

Cyxone presenterar de senaste resultaten av T20K-projektet vid Congress of the European Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis (ECTRIMS) i Amsterdam.


BioStock Investor Meeting: Intervju med Cyxone

Cyxones tillförordnade vd Carl-Magnus Högerkorp intervjuades av BioStock efter sin presentation vid BioStock Investor Meeting. I intervjun berättar Högerkorp mer om den kommande fas II-studien med bolagets huvudkandidat Rabeximod och svarar på frågan om var bolaget räknar med att vara om ett år.


Cyxone erhåller regulatoriskt godkännande för start av klinisk fas 2b-studie i RA

Cyxone (publ), ett bioteknikföretag inom autoimmuna sjukdomar, har fått godkännande från läkemedelsmyndigheten (Office for Registration of Medicinal Products, Medical devices and Biocides) och den centrala etiska kommittén i Polen för att starta en klinisk fas 2b-studie med sin läkemedelskandidat Rabeximod, som är under utveckling som en behandling av reumatoid artrit (RA).


Cyxone utser Erika Samuelsson till Chief Development Officer

Cyxone (publ), ett bioteknikföretag inom autoimmuna sjukdomar, meddelar idag att Erika Samuelsson tillträder som ny utvecklingschef (CDO) i bolaget från den 1 september 2022. Med bred erfarenhet från arbete inom projektledning av läkemedelsutveckling i biotech-branschen blir Erika en viktig del i Cyxones fortsatta ambition att förstärka och utveckla bolaget.


Ola Skanung ny CFO på Cyxone, ersätter Henrik Hang

Cyxone (publ), ett bioteknikföretag inom autoimmuna sjukdomar, meddelar i dag att CFO Henrik Hang lämnar bolaget på egen begäran. Ola Skanung, tidigare CFO i Cyxone, efterträder Henrik.BioStock: Cyxone kommenterar vetenskaplig T20K-artikel

I veckan publicerade den vetenskapliga tidskriften Biomedicine & Pharmacotherapy en artikel rörande T20K, Cyxones läkemedelskandidat inom multipel skleros. Bakom artikeln står Christian Gruber och forskare vid Medical University of Vienna. Författarna redovisar fynd som indikerar att T20K kan ha effekt i anaplastiskt storcelligt lymfom. BioStock kontaktade Cyxones tf vd Carl-Magnus Högerkorp för att få veta mer.


Cyxone ansöker om att få inleda klinisk fas 2b-studie i Polen och Georgien

Cyxone (publ), ett bioteknikföretag inom autoimmuna sjukdomar, har nu lämnat in ansökningar till läkemedelsmyndigheten (Office for Registration of Medicinal Products, Medical devices and Biocides) och den centrala etiska kommittén i Polen samt till lokala etiska kommittéer i Georgien om tillstånd att starta en klinisk fas 2b-studie med sin läkemedelskandidat Rabeximod, som är under utveckling som en behandling av reumatoid artrit (RA).


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted