Cyxone erhåller myndighetsgodkännande för start av klinisk fas 2-studie med Rabeximod i covid-19-patienter

Cyxone AB (publ.) meddelade idag att bolaget erhållit godkännande från den regulatoriska myndigheten och etiska kommittén i Polen att inleda den planerade fas 2-studien med Rabeximod i patienter som lider av måttlig covid-19. Behandlingens syfte är att reducera risken för utveckling av försämrad lungfunktion orsakad av virusinducerad överaktivitet i immunförsvaret. Cyxone väntas kunna presentera preliminära studieresultat under det tredje kvartalet 2021.

De flesta som utvecklar covid-19 upplever enbart milda symtom. Hos vissa patienter förekommer dock en risk att immunförsvaret överreagerar, vilket orsakar en oproportionerligt hög frisättning av cytokiner och kemokiner. Denna frisättning resulterar i ett hyperinflammatoriskt tillstånd som i sin tur orsakar kraftigt försämrad lungfunktion (Acute Respiratory Disease Syndrome, ARDS). Det akuta behovet av säkra, effektiva och patientvänliga behandlingar i syfte att motverka utvecklingen från ett milt till ett allvarligt sjukdomstillstånd underströks i en nyligen publicerad artikel i JAMA (Journal of American Medical Association) författad av dr Anthony S. Fauci och ytterligare två representanter för US National Institutes of Health1.

Cyxone kontrakterar nu ett antal kliniker för läkemedelsprövning i Polen och förberedelser pågår för att så snart som möjligt påbörja inklusionen av patienter till studien. Parallellt med detta har Cyxone lämnat in en ansökan till den regulatoriska myndigheten i Slovakien samt förbereder ansökningar i ytterligare länder. Totalt kommer 300 patienter med måttlig covid-19, i behov av syrgasbehandling men inte av respiratorbehandling, att genomgå en oral behandling med Rabeximod. Cyxone förväntas kunna presentera preliminära resultat från den kliniska studien under tredje kvartalet 2021.

Till följd av Cyxones senaste kapitalanskaffningar är den förestående studien fullt finansierad. Givet ett positivt studieutfall ämnar bolaget initiera ett strategiskt samarbete med ett globalt läkemedelsföretag i syfte att driva vidare den kliniska utvecklingen av Rabeximod inom covid-19 och andra respiratoriska sjukdomstillstånd som orsakats av virusinfektioner.

"Vi är mycket glada över att snart kunna inleda den kliniska fas 2-studien med målet att utveckla en effektiv oral behandling av covid-19 som motverkar ett förvärrat sjukdomstillstånd och minskar behovet av intensivvård. Givet ett positivt utfall ser vi möjligheter att utveckla Rabeximod som en behandling inte enbart mot covid-19 utan även mot andra sjukdomar som drabbar immunförsvaret och riskerar att leda till bland annat akuta andningssvårigheter", säger Tara Heitner, vd, Cyxone.

1Kim PS, Read SW, Fauci AS. Therapy for Early COVID-19: A Critical Need. JAMA. 2020;324(21):2149-2150. doi:10.1001/jama.2020.22813. Read the article: https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2773058

Tara Heitner, VD
Tel: +46 (0) 707 81 88 08
Email: tara.heitner@cyxone.com

Cyxone AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: CYXO) utvecklar sjukdomsmodifierande behandlingar för sjukdomar i immunsystemet såsom reumatoid artrit och multipel skleros såväl som för akuta respiratoriska sjukdomstillstånd som orsakats av virus. Rabeximod är en läkemedelskandidat i Fas 2 och utvärderas som behandling för reumatoid artrit och måttlig covid-19. T20K är en läkemedelskandidat i Fas 1 för behandling av multipel skleros. Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, 08 503 015 50, ca@mangold.se. För mer information besök www.cyxone.com.

Nerladdningsbara filer

Årsredovisning för Cyxone AB för perioden 2020-01-01--2020-12-31

Cyxone AB:s årsredovisning för räkenskapsåret 2020 finns nu tillgänglig på bolagets webbplats (www.cyxone.com).Cyxone - Trippelchans på succé - Mangold Insight analys

Mangold uppdaterar Cyxone


Kvartalsrapport 2020-10-01 till 2020-12-31

Finansiell sammanfattning för koncernen


Cyxones presentation från Aktiedagen 27 januari nu publicerad

Cyxones VD Tara Heitner presenterade bolaget på Aktiespararnas Aktiedagen den 27 januari 2021.

Presentationen, som sändes digitalt, kan ses här.Cyxone rapporterar att den första covid-19-patienten screenats i klinisk fas 2-studie av Rabeximod

Cyxone (publ.) meddelar idag att den första patienten har screenats i den kliniska fas 2-studien av Rabeximod vid covid-19. Studien kommer att utvärdera effekten och säkerheten av oral behandling med Rabeximod i syfte att förebygga sjukdomsprogression hos sjukhusvårdade covid-19-patienter och påskynda deras återhämtning. Studien kommer att inkludera 300 patienter vid kliniska center i Polen, Slovakien och upp till tre ytterligare europeiska länder. Cyxone förväntas kunna presentera preliminära studieresultat under det tredje kvartalet 2021.


Cyxone reports first Covid-19 patient screened in Phase 2 clinical trial of Rabeximod

Cyxone (publ.) announced today that the first patient has been screened in the Phase 2 clinical trial of Rabeximod in Covid-19. The trial will evaluate the efficacy and safety of oral treatment with Rabeximod to prevent disease progression in hospitalized Covid-19 patients and shorten the time to recovery. The study will include 300 patients at clinical centers in Poland, Slovakia and up to three additional countries in Europe. Cyxone expects to announce preliminary results in the third quarter of 2021.


First Berlin Equity Research publicerar oberoende analys av Cyxone

Cyxone (publ.) meddelar idag att analyshuset First Berlin har publicerat en oberoende analysrapport av bolaget.


Cyxone har lämnat in en IND-ansökan för Rabeximod i USA efter positiv feedback från ett rådgivande möte med FDA

Cyxone (publ.) meddelar idag att bolaget har lämnat in en IND-ansökan (Investigational New Drug) för sin läkemedelskandidat Rabeximod till den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA. Detta efter ett produktivt rådgivande möte (pre-IND-meeting) med myndigheten, där bolaget erhöll värdefulla råd rörande bland annat protokollet för den nära förestående europeiska kliniska fas 2-studien i patienter med covid-19. IND-ansökan omfattar utvecklingen av Rabeximod inom covid-19 och andra indikationer som till exempel ledgångsreumatism, och är dessutom en förutsättning för framtida valideringar av bolagets fem nyligen inlämnade patentansökningar i USA.


Cyxone har beslutat att ansöka om notering av bolagets aktie på Nasdaq Stockholms huvudlista

Cyxone (publ.) meddelar idag att styrelsen har beslutat att ansöka om en notering av bolagets aktie på Nasdaq Stockholms huvudlista. Bolaget avser att lämna in en noteringsansökan under första kvartalet 2022. Cyxone är för närvarande noterat på Nasdaq First North Growth Market.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted