Cyxone avslutar IBD-pilotstudie med cyklotid

Cyxone AB (publ) meddelade idag att den andra och sista fasen av bolagets pilotstudie mot inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) med sin cyklotidteknologi har avslutats. Resultaten från studien bidrar till den ökande bevisningen kring cyklotidteknologin och fördjupar förståelsen för detta naturliga växtprotein. 

Pilotstudien bestod av två följande faser där cyklotiden testades i två olika djurmodeller med syftet att undersöka cyklotiders effekt mot inflammatorisk tarmsjukdom (IBD). Även om den kliniskt inducerade inflammationen i tjocktarmens inre foder inte reducerades så visade data från studien indikativa resultat på antiinflammatorisk effekt genom en minskad storlek på de lymfkörtlar som är associerade med tjocktarmen, reduktion av CD3-positiva T-celler och minskade Lipokalin-2 nivåer.

"Det är, som alltid, en besvikelse att inte bara få positiva resultat. Men även om denna pilotstudie inte lyckades visa önskad effekt i tjocktarmen så är resultaten som stöder cyklotidens antiinflammatoriska effekt lovande och i linje med de effekter som setts i multipel skleros (MS) modeller", sa Kjell G. Stenberg, VD för Cyxone. "Baserat på dessa resultat har vi kommit fram till att vårt cyklotidteknologiprogram kommer, just nu, att bibehålla sitt fokus på att driva utvecklingen av T20K för behandling av MS."

Denna pilotstudie föranleddes av den tidigare upptäckten av cyklotidens förmåga att hämna en nyckelfaktor i inflammationssjukdomar, IL-2, och dess ackumulering i tarm och mjälte, vilka är organen som anses vara involverade i IBD. Ursprungligen inleddes forskning på sjukdomen efter en förfrågan från ett läkemedelsbolag som hade observerat Cyxones forskning kring sin T20K för MS. 

Kontakt

Cyxone AB (publ)
Kjell G. Stenberg, VD
Tel: 0723-816168
E-post: kjell.g.stenberg@cyxone.com
Adelgatan 21
221 22 Malmö
www.cyxone.com

Om Cyxone

Cyxone AB är ett kliniskt biomedicinskt bolag med en portfölj av immunomodulerande läkemedel för behandling av autoimmuna sjukdomar som t.ex. multipel skleros (MS) och ledgångsreumatism (reumatoid artrit; RA). Bolagets läkemedelsportfölj bygger på två tekniska pelare i form av orala molekyler och cykolotidbaserade läkemedel som hämmar nyckelprocesser i kroppens celler som är typiska för olika immunsjukdomar. Cyxones teknologier har potentialen att adressera ett ouppfyllt behov genom att ta fram nya effektiva och säkra läkemedel som kan förbättra livskvalitén för de som är drabbade av autoimmuna sjukdomar. Bolaget har två läkemedelskandidater, T20K mot MS i pre-kliniskt program samt Rabeximod för RA i klinisk fas 2 program. Cyxones Certified Adviser på Nasdaq First North är Erik Penser Bank som nås på telefon 08-4638000.
www.cyxone.com

Nerladdningsbara filer

Rättelse i pressmeddelande 2018-09-13 "Cyxone genomför företrädesemission om cirka 49,3 MSEK och kallar till extra bolagsstämma"

Rättelsen avser tiden för teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner. I pressmeddelandet som offentliggjordes den 13 september 2018 är detta datum tyvärr felaktigt beskrivet. Nedan återges det korrekta datumet. Det korrekta datumet är 2-18 september 2019.


Kallelse till extra bolagsstämma i Cyxone AB (publ)

Aktieägarna i Cyxone AB (publ), org.nr 559020-5471, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 1 oktober 2018 klockan 12:00 på Advokatfirman Delphi, Stora Nygatan 64, 211 37 Malmö. Inregistrering till stämman påbörjas klockan 11:30.


Cyxone genomför företrädesemission om cirka 49,3 MSEK och kallar till extra bolagsstämma

Styrelsen i Cyxone AB (publ) ("Cyxone" eller "Bolaget") har den 13 september 2018 beslutat om en emission av aktier och teckningsoptioner, så kallade units, med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen"). Företrädesemissionen förutsätter efterföljande godkännande från extra bolagsstämma den 1 oktober 2018. Kallelse till bolagsstämman offentliggörs idag genom särskilt pressmeddelande.

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG.  


Cyxone byter Certified Adviser till Mangold Fondkommission AB

Cyxone AB (publ) meddelade idag att bolaget byter Certified Adviser.


Cyxones delårsrapport för januari-juni 2018

Sammanfattning av delårsrapport
Halvåret (2018-01-01-2018-06-30)

  • Rörelsens intäkter uppgick till 0 (0) KSEK
  • Resultat efter finansiella poster -6 503 (-4 075) KSEK
  • Resultat per aktie -0,37 (-0,27)
  • Likvida medel uppgick per 2018-06-30 till 17 817 (28 114) KSEK
  • Soliditeten uppgick per 2018-03-31 till 92,8 (95,2) %

Kvartalet (2018-04-01-2018-06-30)

  • Rörelsens intäkter uppgick till 0 (0) KSEK
  • Resultat efter finansiella poster -3 755 (-2 588) KSEK
  • Resultat per aktie -0,21 (-0,17)

Cyxone tidigarelägger halvårsrapport till den 17 augusti 2018

Cyxone AB (publ) meddelade idag att bolaget har beslutat att tidigarelägga offentliggörandet av halvårsrapporten för perioden januari-juni 2018.


Cyxone avslutar IBD-pilotstudie med cyklotid

Cyxone AB (publ) meddelade idag att den andra och sista fasen av bolagets pilotstudie mot inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) med sin cyklotidteknologi har avslutats. Resultaten från studien bidrar till den ökande bevisningen kring cyklotidteknologin och fördjupar förståelsen för detta naturliga växtprotein. 


Kommuniké från årsstämma den 5 juni 2018 i Cyxone

Idag, den 5 juni 2018, hölls årsstämma i Cyxone AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.


Cyxone slutför förvärvet av läkemedelskandidaten Rabeximod

Cyxone AB (publ) meddelade idag att bolaget har beslutat att slutföra förvärvet av läkemedelskandidaten Rabeximod samt att emittera ca 1,9 miljoner aktier för att slutföra betalningen till OxyPharma AB. Cyxone ingick ett förvärvsavtal med OxyPharma i juni 2017 för läkemedelskandidaten Rabeximod och väljer nu att slutföra transaktionen. Affären har stärkt Cyxones utvecklingsportfölj med en kandidat i klinisk fas II program samt breddat bolagets portfölj inom autoimmuna sjukdomar.


Cyxone erhåller meddelande om patentgodkännande avseende immunhämmandebehandling med cyklotiden T20K

Cyxone meddelade idag att det europeiska patentverket, European Patent Office (EPO), har utfärdat sin formella avsikt att godkänna bolagets patentansökan avseende bolagets tillämpning av cyklotider som immunhämmande läkemedel. Godkännandet kommer att stärka bolagets patentportfölj och säkerställer skyddet för kandidaten T20K som visat fördelaktig farmakologisk effekt i prekliniska studier mot autoimmuna sjukdomar, så som multipel skleros (MS).


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: