Affärsidé

Cyxone är ett biomedicinskt bolag som utvecklar läkemedel baserat på en typ av naturliga växtproteiner, s.k. cyclotider. Cyclotidteknologin har förutsättningar att kunna ge nya läkemedel med fördelaktiga farmakologiska effekter på sjukdomar som idag saknar effektiva och säkra behandlingar.

Verksamhet

Vision
Cyxones vision är att effektivt och utan begränsande biverkningar kunna bromsa utvecklingen av svåra immunologiskt orsakade sjukdomar som t.ex. multipel skleros, ledgångsreumatism och inflammatorisk tarmsjukdom.

Affärsmodell
Cyxones affärsmodell är att utveckla T20K och andra cyclotider för MS och andra immunologiska sjukdomar och sälja rättigheterna till kommersiell användning av dessa läkemedelskandidater till läkemedelsbolag etablerade i relevanta marknadssegment.

Affärsstrategi
Cyxones affärsstrategi är att fokusera på att bevisa att T20K är potentiellt överlägsen dagens läkemedel för multipel skleros. Försäljning/licensiering av T20K skulle ge Cyxone en mycket god intäkt över flera år samt öka sannolikheten för att Bolaget skulle kunna leverera fler cyclotiddroger med högt potentiellt marknadsvärde. Cyxone kommer att hålla potentiella licenstagare/partners kontinuerligt informerade om utvecklingen av T20K för behandling av MS. Cyxone strävar efter att finna en optimal väg för att, helst med en kommersiell partner, utveckla T20K i kliniska studier och därmed öka Bolagets marknadsvärde.

Bolagsordning


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted