Delårsrapport CloudRepublic AB (publ) januari - mars 2020

Sammanfattning Q1 2020

(jämfört med samma period föregående år)

 • Nettoomsättningen i koncernen var 5 814 TSEK (5 080 TSEK)
 • EBITDA i koncernen var 985 (- 1 038)
 • Rörelseresultatet i koncernen uppgick till 536 TSEK (-1 298 TSEK)
 • Resultatet efter skatt uppgick i koncernen till 507 TSEK (-1 309 TSEK)
 • Resultat per aktie uppgick till 0,21 SEK (-0,63 SEK)

Sammanfattning ackumulerat 2020

(jämfört med samma period föregående år)

 • Nettoomsättningen i koncernen var 5 814 TSEK (5 080 TSEK)
 • EBITDA i koncernen var 985 (- 1 038)
 • Rörelseresultatet i koncernen uppgick till 536 TSEK (-1 298 TSEK)
 • Resultatet efter skatt uppgick i koncernen till 507 TSEK (-1 309 TSEK) 
 • Resultat per aktie uppgick till 0,21 SEK (-0,63 SEK)

VD har ordet

Årets första kvartal var marginalmässigt bolagets bästa kvartal hittills. Omsättningen växte med 14% från motsvarande kvartal förra året, trots att pandemin påverkat företagens investeringsvilja. Samtidigt uppnådde vi ett EBITDA resultat om nästan 1 MSEK vilket är i närheten av toppnotering det också. EBITDA marginalen landade på rekordhöga 17%.

Under första kvartalet har företagsgruppens erbjudande mot marknaden analyserats. Detta kommer under andra kvartalet gradvis att realiseras i en bättre och mer synkroniserad produktportfölj. Vi ser att det finns en öppning i marknaden för digitala benchmarkingprodukter. Därför planerar vi en ny lansering av en kombinerad produkt av de metoder som ingick i köpet av GRAB Analytics och bolagets plattform för digitaliseringsindexet. En global databas för jämförelsedata har redan etablerats och resulterat i några initiala affärer. Att öka exponeringen mot internationella kunder är målsättningen under Q2 och resten av året.

Tillväxt i antalet kunder är målsättningen även under pandemin, vilket vi bedömer skapar en långsiktig tillväxtpotential för bolaget. Även om vi nu under pandemi har identifierat en något mindre betalningsvilja inom vissa kundsegment. Detta innebär att även vi indirekt kan drabbas något kortsiktigt. Vår exponering mot de värst drabbade segmenten har varit relativt liten. Det verkar som att kunder som ligger i framkant beträffande digital marknadsföring har bättre förutsättningar att klara den uppkomna situationen. Vikten av digital närvaro är nu mer påtaglig än någonsin. Även om vi har några affärer som inte uppnått våra interna budgetmål ser vi att vi fortsatt kan vinna nya kunder trots den uppkomna situationen.  Med vår affärsmodell kan vi både sälja och leverera på distans.

Slutligen, resultatet per aktie var 0,21 under kvartalet vilket på årsbasis motsvarar ett PE-tal om 7,1 vid dagens slutkurs om 6 kr. Beaktar man att vi ser en mycket större potential när vi genomfört de program jag inlett så kan man ju dra sina egna slutsatser om ett PE tal som motsvarar 14% avkastning utan tillväxt är relevant.

Johan Gran, VD CloudRepublic AB (publ)

För ytterligare information kontakta:

Johan Gran, VD CloudRepublic AB (publ)
Tel: +46 765 25 67 33 E-post: [email protected]

Om CloudRepublic AB (publ)
CloudRepublic hjälper företag att realisera sin digitala potential. CloudRepublic tillhandahåller transformationstjänster som inkluderar allt från byggande av webbaserade system till ett komplett utbud av tjänster för digitala strategier och digital marknadsföring. För mer information se www.cloudrepublic.com

CR VENTURES GENOMFÖR FÖRVÄRV AV CURIRA GROUP AB

Enligt vad som redogjorts i pressmeddelande den 17 november 2021 har CR Ventures AB (publ) ("Bolaget"), i egenskap av köpare, ingått ett aktieöverlåtelseavtal med aktieägarna i Curira Group AB, enligt vilket Bolaget ska förvärva samtliga aktier i Curira Group AB ("Curira-transaktionen").


KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA I CR VENTURES

CR Ventures höll idag, den 27 december 2021, en extra bolagsstämma. Stämman beslutade enhälligt i samtliga punkter i enlighet med framlagda beslutsförslag, vilka framgår av kallelsen till extra bolagsstämman vilken finns tillgänglig på bolagets webbplats, investor.crventures.se.


Flaggningsmeddelande


KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Uppdaterad kallelse till extra bolagsstämma, i kallelsen som publicerades den 23 november 2021 fattades "Punkt 13 - Fastställande av arvode åt styrelsen". I övrigt är dagordningen densamma.

Aktieagarna i CR Ventures AB (publ) kallas till extra bolagsstämma måndagen den 27 december 2021 kl. 10.00 i CR Ventures AB:s lokaler, Karlavägen 58, Stockholm.


KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Aktieagarna i CR Ventures AB (publ) kallas till extra bolagsstämma måndagen den 27 december 2021 kl. 10.00 i CR Ventures AB:s lokaler, Karlavägen 58, Stockholm.


CR VENTURES GENOMFÖR FÖRVÄRV AV CURIRA GROUP

CR Ventures AB informerade i pressmeddelande den 11 oktober 2021 att Bolaget och majoritetsägarna till Curira Group AB ingått en avsiktsförklaring gällande CR Ventures förvärv av samtliga aktier i Curira genom ett s.k. omvänt förvärv.


CR VENTURES AVBRYTER FÖRVÄRVET AV LIV IHOP

CR Ventures avbryter den avsiktsförklaring som ingicks den 29 oktober med huvudaktieägarna i Liv ihop AB avseende förvärv av aktiemajoriteten i bolaget.


CR VENTURES FÖRVÄRVAR AKTIEMAJORITET I ASSISTANSBOLAGET LIV IHOP

CR Ventures fortsätter växa inom personlig assistans och har i dag ingått en avsiktsförklaring med huvudägarna i Liv ihop AB om att förvärva 4 509 051 aktier motsvarande 51,9 % av röster och kapital.


Kvartalsrapport tredje kvartalet 2021

Delårsrapport CR Ventures AB (publ)

Sammanfattning kvartal tre 2021
(jämfört med samma period föregående år)

 • Nettoomsättningen i bolaget var 31 TSEK (0 TSEK)
 • EBITDA i bolaget var -1 608 TSEK (-365 TSEK)
 • Rörelseresultatet i bolaget uppgick till -1 615 TSEK (-499 TSEK)
 • Resultatet efter skatt uppgick i bolaget till -3 644 TSEK (-531 TSEK)
 • Resultat per aktie uppgick till -1,25 SEK (-0,21 SEK)

CR VENTURES GÖR YTTERLIGGARE FÖRVÄRV INOM ASSISTANSBRANSCHEN

CR Ventures ingår LOI om förvärv av samtliga aktier i Omsorgshuset i Stockholm AB. CR Ventures fortsätter sin strategi om att förvärva bolag inom Assistansbranschen och har därför träffat en avsiktsförklaring med majoritetsägarna till Omsorgshuset i Stockholm AB ("Omsorgshuset").


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted