Delårsrapport CloudRepublic AB (publ) januari - mars 2020

Sammanfattning Q1 2020

(jämfört med samma period föregående år)

  • Nettoomsättningen i koncernen var 5 814 TSEK (5 080 TSEK)
  • EBITDA i koncernen var 985 (- 1 038)
  • Rörelseresultatet i koncernen uppgick till 536 TSEK (-1 298 TSEK)
  • Resultatet efter skatt uppgick i koncernen till 507 TSEK (-1 309 TSEK)
  • Resultat per aktie uppgick till 0,21 SEK (-0,63 SEK)

Sammanfattning ackumulerat 2020

(jämfört med samma period föregående år)

  • Nettoomsättningen i koncernen var 5 814 TSEK (5 080 TSEK)
  • EBITDA i koncernen var 985 (- 1 038)
  • Rörelseresultatet i koncernen uppgick till 536 TSEK (-1 298 TSEK)
  • Resultatet efter skatt uppgick i koncernen till 507 TSEK (-1 309 TSEK) 
  • Resultat per aktie uppgick till 0,21 SEK (-0,63 SEK)

VD har ordet

Årets första kvartal var marginalmässigt bolagets bästa kvartal hittills. Omsättningen växte med 14% från motsvarande kvartal förra året, trots att pandemin påverkat företagens investeringsvilja. Samtidigt uppnådde vi ett EBITDA resultat om nästan 1 MSEK vilket är i närheten av toppnotering det också. EBITDA marginalen landade på rekordhöga 17%.

Under första kvartalet har företagsgruppens erbjudande mot marknaden analyserats. Detta kommer under andra kvartalet gradvis att realiseras i en bättre och mer synkroniserad produktportfölj. Vi ser att det finns en öppning i marknaden för digitala benchmarkingprodukter. Därför planerar vi en ny lansering av en kombinerad produkt av de metoder som ingick i köpet av GRAB Analytics och bolagets plattform för digitaliseringsindexet. En global databas för jämförelsedata har redan etablerats och resulterat i några initiala affärer. Att öka exponeringen mot internationella kunder är målsättningen under Q2 och resten av året.

Tillväxt i antalet kunder är målsättningen även under pandemin, vilket vi bedömer skapar en långsiktig tillväxtpotential för bolaget. Även om vi nu under pandemi har identifierat en något mindre betalningsvilja inom vissa kundsegment. Detta innebär att även vi indirekt kan drabbas något kortsiktigt. Vår exponering mot de värst drabbade segmenten har varit relativt liten. Det verkar som att kunder som ligger i framkant beträffande digital marknadsföring har bättre förutsättningar att klara den uppkomna situationen. Vikten av digital närvaro är nu mer påtaglig än någonsin. Även om vi har några affärer som inte uppnått våra interna budgetmål ser vi att vi fortsatt kan vinna nya kunder trots den uppkomna situationen.  Med vår affärsmodell kan vi både sälja och leverera på distans.

Slutligen, resultatet per aktie var 0,21 under kvartalet vilket på årsbasis motsvarar ett PE-tal om 7,1 vid dagens slutkurs om 6 kr. Beaktar man att vi ser en mycket större potential när vi genomfört de program jag inlett så kan man ju dra sina egna slutsatser om ett PE tal som motsvarar 14% avkastning utan tillväxt är relevant.

Johan Gran, VD CloudRepublic AB (publ)

För ytterligare information kontakta:

Johan Gran, VD CloudRepublic AB (publ)
Tel: +46 765 25 67 33 E-post: [email protected]

Om CloudRepublic AB (publ)
CloudRepublic hjälper företag att realisera sin digitala potential. CloudRepublic tillhandahåller transformationstjänster som inkluderar allt från byggande av webbaserade system till ett komplett utbud av tjänster för digitala strategier och digital marknadsföring. För mer information se www.cloudrepublic.com

Avslag på dotterbolaget Ellas Assistans AB:s ansökan om företagsrekonstruktion

Efter att Stockholms tingsrätt avslagit Ellas Assistans AB:s ansökan om företagsrekonstruktion ingav dotterbolaget den 29 juli 2022 en ny ansökan om företagsrekonstruktion till Stockholms tingsrätt. Tingsrätten har idag meddelat beslut om avslag på bolagets ansökan.

Rättelse: I ingressen till pressmeddelandet som publicerades den 29 juli 2022 kl 15:45 angavs felaktigt begreppet "inhibition" där avsett var att skriva "företagsrekonstruktion".


Högsta förvaltningsdomstolen meddelade inte dotterbolagen prövningstillstånd i inhibitionsfrågan

Högsta förvaltningsdomstolen har idag meddelat beslutet att inte bevilja Lystra Personlig Assistans AB, Lystra Assistans Väst AB, Ellas Assistans AB och Melius Assistans AB prövningstillstånd. Kammarrättens beslut att upphäva förvaltningsrättens beslut om inhibition står därmed fast.


Rättelse: Beslut i fråga om dotterbolagens ansökningar om företagsrekonstruktion

I dagens pressmeddelande som publicerades kl 13:10 angavs felaktigt att tingsrätten beslutat om inhibition avseende Ellas Assistans AB. Korrekt är dock att Stockholms tingsrätt idag avslagit Ellas Assistans AB:s ansökan. Korrekt information lämnas nedan.  


Tingsrätten har beslutat om företagsrekonstruktion för dotterbolagen

Curira AB:s dotterbolag Lystra Personlig Assistans AB, Lystra Assistans Väst AB, Ellas Assistans AB och Melius Assistans AB har den 28 juli 2022 ansökt om företagsrekonstruktion. Tingsrätten har idag beslutat om företagsrekonstruktion avseende dotterbolagen.  


Dotterbolag ansöker om företagsrekonstruktion

Curira AB:s dotterbolag Lystra Personlig Assistans AB, Lystra Assistans Väst AB, Ellas Assistans AB och Melius Assistans AB ansöker om rekonstruktion.


Kammarrätten har upphävt förvaltningsrättens inhibitionsbeslut. Domen kommer skyndsamt att överklagas.

Kammarrätten har meddelat dom i vilken förvaltningsrättens inhibitionsbeslut har upphävts. Domen kommer skyndsamt att överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen. 


Inhibition beviljat

Förvaltningsrätten i Stockholm har idag beslutat att inhibera IVO:s beslut.


Curira AB:s dotterbolags tillstånd att bedriva verksamhet med personlig assistans har återkallats. Besluten kommer att överklagas och yrkande om inhibition kommer att framställas.

Curira AB:s dotterbolags tillstånd att bedriva verksamhet med personlig assistans har återkallats av Inspektionen för vård- och omsorg (IVO). Besluten kommer att överklagas och yrkande om inhibition kommer att framställas.


Delårsrapport Q1 2022


CURIRA AB TILLSÄTTER NY KONCERNCHEF

Curira AB meddelade 25 januari 2022 att Mathias Blomberg tillsätts som ny tillförordnad koncernchef under tiden att processen att rekrytera en ny stadigvarande koncernchef fortlöper. Curira AB meddelar idag att processen avslutats och att Adam Grabavac, av styrelsen, utsetts till att ta över rollen som koncernchef. 


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted