CR Ventures tillförs 1,3 miljoner

Styrelsen i CR Ventures (f.d CloudRepublic) beslutade och registrerade den 14 juni 2019 en emission av totalt 100 000 teckningsoptioner (i serie B) till ledande befattningshavare benämnda 2019:1 med lösenpris 13 kr per aktie. Vid beslutstillfället sattes utnyttjandeperioden för optionsprogrammet till 1 maj 2022 respektive 31 maj 2022. Vid den extra bolagsstämma i CR Ventures den 18 juni 2021 beslöts det att möjliggöra förtida inlösen från 21 juni 2021 av ovan nämnda teckningsoptioner.

Totalt fanns det 100 000 teckningsoptioner i program 2019:1 Innehavarna har valt att lösa in samtliga teckningsoptioner vilket innebär att CR Ventures tillförts 1 300 000 kr.

Emissionen har registrerats hos Bolagsverket och CR Ventures har därefter 133 333 aktier av serie-A och 2 792 692 aktier av serie-B, utspädningen av existerande aktieägare blev i och med emissionen 3,54 %.

Den här registreringen innebär att samtliga historiska optionsprogram från Cloudrepublic är inlösta.

För mer information, vänligen kontakta:
Jonas Litborn, VD
[email protected]
crventures.se

Om CR Ventures AB
CR Ventures affärsidé är att genom egna projekt och aktivt delägarskap driva projekt och bolag inom olika marknads vertikaler.

Flaggningsmeddelande


FlaggningsmeddelandeKvartalsrapport andra kvartalet 2021

Sammanfattning Q2 2021
(jämfört med samma period föregående år)

  • Nettoomsättningen i bolaget var 154 TSEK (336 TSEK)
  • EBITDA i bolaget var -1 536 TSEK (116 TSEK)
  • Rörelseresultatet i bolaget uppgick till -1 539 TSEK (250 TSEK)
  • Resultatet efter skatt uppgick i bolaget till 18 675 TSEK (-278 TSEK)
  • Resultat per aktie uppgick till 6,61 SEK (-0,10 SEK)
Flaggningsmeddelande


Kallelse till extra bolagstämma

Aktieägarna i CR Ventures AB (publ) kallas till extra bolagsstämma fredagen den 18 juni 2021, kl. 10.00 i CR Ventures AB:s lokaler, Karlavägen 58, Stockholm.


Kommuniké från bolagsstämma

Ordinarie årsstämma för CR Ventures AB hölls i bolagets lokaler i dag den 27 maj 2021. Totalt var 1 891 115 röster av 2 551 462 (74,12 %) närvarande.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted