CR VENTURES GÖR YTTERLIGGARE FÖRVÄRV INOM ASSISTANSBRANSCHEN

CR Ventures ingår LOI om förvärv av samtliga aktier i Omsorgshuset i Stockholm AB. CR Ventures fortsätter sin strategi om att förvärva bolag inom Assistansbranschen och har därför träffat en avsiktsförklaring med majoritetsägarna till Omsorgshuset i Stockholm AB ("Omsorgshuset").

Transaktionen mellan CR Ventures och Omsorgshuset i korthet:

  • Transaktionen förutsätter ingående av ett aktieöverlåtelseavtal och kommer bland annat att vara villkorad av godkännande av bolagsstämma i såväl CR Ventures som i Omsorgshuset.
  • Köpeskillingen för Omsorgshuset uppgår indikativt till SEK 35 000 000 men är föremål för slutförhandling. Köpeskillingen kommer att erläggas genom nyemission av preliminärt 1 000 000 aktier i CR Ventures till en teckningskurs om SEK 35 kr per aktie. Köpeskillingen baseras på en värderingsmultipel om drygt 4x EBIT.
  • Avsikten är att genomföra transaktionen parallellt med det tidigare annonserade förvärvet av Curira Group. Efter de båda förvärvarens slutförande är avsikten att Omsorgshusets aktieägare ska inneha omkring 7,18 procent av kapitalet och 6,61 procent rösterna i det medan CR Ventures befintliga aktieägare ska inneha omkring 21,01 procent av kapitalet och 27,28 procent av rösterna i det Nya Bolaget.
  • Omsorgshuset omsatte ca 200 000 000 SEK under 2020 med en vinst på ca 8 miljoner kronor.
  • Ambitionen är att Transaktionen ska slutföras under fjärde kvartalet 2021.

"Genom förvärvet av Omsorgshuset tar CR Ventures nästa steg inom den konsolidering av Assistansbranschen som vi inledde med förvärvet av Curira Group.", säger Fredrik Crafoord, styrelseordförande i CR Ventures. "CR Ventures kommmer att fortsätta att på den inslagna vägen och leta ytterligare förvärv inom Assistansbranschen", fortsätter Fredrik Crafoord

" För Omsorgshuset är det här ett naturligt nästa steg, vi aktieägare ser långsiktigt på det kommande aktieinnehavet i CR Ventures och vill bidra med vår erfarenhet när CR Ventures tar nästa steg i konsolideringen av branschen ", säger Besim Akdogan, styrelseordförande i Omsorgshuset AB

För mer information, vänligen kontakta:

Jonas Litborn, VD
[email protected]
crventures.se

Denna information är sådan information som CR Ventures AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 22 oktober 2021 kl. 12:35 CET.

Om CR Ventures AB

CR Ventures affärsidé är att genom egna projekt och aktivt delägarskap driva projekt och bolag inom olika marknads vertikaler.

Om Curira Group

Curira Group är en av Sveriges största koncerner inom personlig assistans.

Curira Group bedriver verksamhet inom personlig assistans under varumärket Lystra Personlig Assistans (www.lystraassistans.se). Lystra Personlig Assistans är arbetsgivare till över 2 000 kompetenta medarbetare och har kontor från Luleå i norr till Malmö i söder och prognostiserar en omsättning om ca 700 000 000 SEK (750 MSEK rullande 12 månader) för år 2021.

Visionen är att vara Sveriges mest kvalitativa och professionella aktör inom personlig assistans. Detta uppnås genom att bygga nära och långsiktiga relationer till kunder och genom samverkan med offentliga instanser, kommuner och myndigheter. Lystra Personlig Assistans har kommit långt i sin digitaliseringsprocess för att säkerställa en trygg och garanterat korrekt rapporterad personlig assistans.

Om Omsorgshuset

Omsorgshuset är ett av de ledande bolagen inom personlig assistans. Omsorgshuset har kunder runt om i hela Sverige med kontor i Stockholm och i Visby, Gotland med totalt ca 500 anställda.

Omsorgshusets vision är: Alla kunder, anhöriga och samarbetspartners ska uppleva oss som det mest kvalitativa, trygga och tillgängliga alternativet inom vårt verksamhetsområde.

Flaggningsmeddelande


KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Uppdaterad kallelse till extra bolagsstämma, i kallelsen som publicerades den 23 november 2021 fattades "Punkt 13 - Fastställande av arvode åt styrelsen". I övrigt är dagordningen densamma.

Aktieagarna i CR Ventures AB (publ) kallas till extra bolagsstämma måndagen den 27 december 2021 kl. 10.00 i CR Ventures AB:s lokaler, Karlavägen 58, Stockholm.


KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Aktieagarna i CR Ventures AB (publ) kallas till extra bolagsstämma måndagen den 27 december 2021 kl. 10.00 i CR Ventures AB:s lokaler, Karlavägen 58, Stockholm.


CR VENTURES GENOMFÖR FÖRVÄRV AV CURIRA GROUP

CR Ventures AB informerade i pressmeddelande den 11 oktober 2021 att Bolaget och majoritetsägarna till Curira Group AB ingått en avsiktsförklaring gällande CR Ventures förvärv av samtliga aktier i Curira genom ett s.k. omvänt förvärv.


CR VENTURES AVBRYTER FÖRVÄRVET AV LIV IHOP

CR Ventures avbryter den avsiktsförklaring som ingicks den 29 oktober med huvudaktieägarna i Liv ihop AB avseende förvärv av aktiemajoriteten i bolaget.


CR VENTURES FÖRVÄRVAR AKTIEMAJORITET I ASSISTANSBOLAGET LIV IHOP

CR Ventures fortsätter växa inom personlig assistans och har i dag ingått en avsiktsförklaring med huvudägarna i Liv ihop AB om att förvärva 4 509 051 aktier motsvarande 51,9 % av röster och kapital.


Kvartalsrapport tredje kvartalet 2021

Delårsrapport CR Ventures AB (publ)

Sammanfattning kvartal tre 2021
(jämfört med samma period föregående år)

  • Nettoomsättningen i bolaget var 31 TSEK (0 TSEK)
  • EBITDA i bolaget var -1 608 TSEK (-365 TSEK)
  • Rörelseresultatet i bolaget uppgick till -1 615 TSEK (-499 TSEK)
  • Resultatet efter skatt uppgick i bolaget till -3 644 TSEK (-531 TSEK)
  • Resultat per aktie uppgick till -1,25 SEK (-0,21 SEK)

CR VENTURES GÖR YTTERLIGGARE FÖRVÄRV INOM ASSISTANSBRANSCHEN

CR Ventures ingår LOI om förvärv av samtliga aktier i Omsorgshuset i Stockholm AB. CR Ventures fortsätter sin strategi om att förvärva bolag inom Assistansbranschen och har därför träffat en avsiktsförklaring med majoritetsägarna till Omsorgshuset i Stockholm AB ("Omsorgshuset").


RÄTTELSE: CR VENTURES INGÅR LOI OM FÖRVÄRV AV CURIRA GROUP AB

CR Ventures har i tidigare kommunicerat förvärv av CURIRA GROUP angett felaktig uppdelning av antal procent vad gäller kapital och röster i det "Nya Bolaget". Rätt uppdelning framgår av punkt 2 nedan.


CR VENTURES INGÅR LOI OM FÖRVÄRV AV CURIRA GROUP AB

CR Ventures AB och majoritetsägarna ("Ägarna") till Curira Group AB ("CURIRA") har ingått en avsiktsförklaring gällande CR Ventures förvärv av samtliga aktier i Curira genom ett s.k. omvänt förvärv ("Transaktionen"). Om Transaktionen genomförs innebär detta bl.a. att CR Ventures verksamhet ändras till Curiras verksamhet (det "Nya Bolaget").


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted