Cloudrepublics Styrelseordförande och en styrelseledamot har tillsammans sålt 1,24% av kapitalet och 12,46% av rösterna i det Nordic SME-listade bolaget CloudRepublic AB

BrandBee Holding AB (Publ), som är listat på Spotlight, har köpt Styrelseordförande Lars Bergkvists 31 182 A-aktier och
styrelseledamoten Tomas Wards 15 000 A-aktier till ett pris av 18 kronor per aktie.

Cloud Republics B-Aktie handlas på Nordic SME under ticket CLDR B.
 
Brandbee har identifierat Cloud Republic som ett intressant tech- och marknadsföringsbolag
med verksamhet inom Growth Marketing. Bolagets mål är att med deras unika och datadrivna
metoder hjälpa sina kunder att alltid ligga i framkant inom digital marknadsföring samt skapa
maximal mätbar tillväxt. CloudRepublic är idag verksamma inom fyra affärsområden: Analytics
& Data Science, Technology & Transformation, Digital Marketing and Automation & CRO.
 
Brandbee Holding ser att Cloudrepublics datadrivna metoder och verktyg kompletterar
Brandbee's produkter inom bland annat video, leadsgenerering och analys.

På sikt finns även möjligheter till synergier inom försäljning och marknadsföring och
samarbetet kan skapa förutsättningar för ett ökat inflöde av kunder till de båda bolagen.

- CloudRepublic får nu en ny, tydlig huvudägare som är verksam inom samma bransch.
Detta ger CloudRepublic stora, nya möjligheter att ytterligare stärka vårt arbete mot
marknaden i stort och mot Brandbees kunder. Vi ser fram emot att utveckla samarbetet
tillsammans och intensifiera arbetet mot marknaden, säger Lars Bergkvist,
Styrelseordförande CloudRepublic AB ( Publ).

Lars Bergkvist och Tomas Ward avser att behålla sina övriga B - aktier och optioner och
fortsätta arbeta i styrelsen som ordförande respektive ledamot.

I och med köpet av ovanstående aktier kommer Brandbee Holding inte över 30% av rösterna i
CloudRepublic AB, vilket innebär att Brandbee Holding AB inte passerar gränsen för budplikt
på hela bolaget.

Denna information är sådan information som CloudRepublic AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg,
för offentliggörande den 15 december 2020 kl 10.15.

 

För mer information, vänligen kontakta:
Lars Bergkvist

Styrelseordförande CloudRepublic AB
Telefon: +707 55 28 36
[email protected] 

Om CloudRepublic AB (publ)
CloudRepublic hjälper företag att realisera sin digitala potential. CloudRepublic tillhandahåller transformationstjänster som inkluderar allt från byggande av webbaserade system till ett komplett utbud av tjänster för digitala strategier och digital marknadsföring. För mer information se www.cloudrepublic.com 

VD-ord

Bästa aktieägare 


Avslag på dotterbolaget Ellas Assistans AB:s ansökan om företagsrekonstruktion

Efter att Stockholms tingsrätt avslagit Ellas Assistans AB:s ansökan om företagsrekonstruktion ingav dotterbolaget den 29 juli 2022 en ny ansökan om företagsrekonstruktion till Stockholms tingsrätt. Tingsrätten har idag meddelat beslut om avslag på bolagets ansökan.

Rättelse: I ingressen till pressmeddelandet som publicerades den 29 juli 2022 kl 15:45 angavs felaktigt begreppet "inhibition" där avsett var att skriva "företagsrekonstruktion".


Högsta förvaltningsdomstolen meddelade inte dotterbolagen prövningstillstånd i inhibitionsfrågan

Högsta förvaltningsdomstolen har idag meddelat beslutet att inte bevilja Lystra Personlig Assistans AB, Lystra Assistans Väst AB, Ellas Assistans AB och Melius Assistans AB prövningstillstånd. Kammarrättens beslut att upphäva förvaltningsrättens beslut om inhibition står därmed fast.


Rättelse: Beslut i fråga om dotterbolagens ansökningar om företagsrekonstruktion

I dagens pressmeddelande som publicerades kl 13:10 angavs felaktigt att tingsrätten beslutat om inhibition avseende Ellas Assistans AB. Korrekt är dock att Stockholms tingsrätt idag avslagit Ellas Assistans AB:s ansökan. Korrekt information lämnas nedan.  


Tingsrätten har beslutat om företagsrekonstruktion för dotterbolagen

Curira AB:s dotterbolag Lystra Personlig Assistans AB, Lystra Assistans Väst AB, Ellas Assistans AB och Melius Assistans AB har den 28 juli 2022 ansökt om företagsrekonstruktion. Tingsrätten har idag beslutat om företagsrekonstruktion avseende dotterbolagen.  


Dotterbolag ansöker om företagsrekonstruktion

Curira AB:s dotterbolag Lystra Personlig Assistans AB, Lystra Assistans Väst AB, Ellas Assistans AB och Melius Assistans AB ansöker om rekonstruktion.


Kammarrätten har upphävt förvaltningsrättens inhibitionsbeslut. Domen kommer skyndsamt att överklagas.

Kammarrätten har meddelat dom i vilken förvaltningsrättens inhibitionsbeslut har upphävts. Domen kommer skyndsamt att överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen. 


Inhibition beviljat

Förvaltningsrätten i Stockholm har idag beslutat att inhibera IVO:s beslut.


Curira AB:s dotterbolags tillstånd att bedriva verksamhet med personlig assistans har återkallats. Besluten kommer att överklagas och yrkande om inhibition kommer att framställas.

Curira AB:s dotterbolags tillstånd att bedriva verksamhet med personlig assistans har återkallats av Inspektionen för vård- och omsorg (IVO). Besluten kommer att överklagas och yrkande om inhibition kommer att framställas.


Delårsrapport Q1 2022


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted