Riktad emission till bl a SHB Fonder fonder tillför 30 mkr

Copperstone Resources AB (nedan "Copperstone" eller "Bolaget") har glädjen att meddela att styrelsen den 13 oktober 2017 beslutat att emittera 15,957,447 B-aktier till ett antal kvalificerade investerare om totalt 30 mkr, före emissionskostnader vilka uppgår till cirka 0,9 mkr.

Teckningskursen är 1,88 kronor per aktie, vilket innebär en rabatt om 7.4% mot stängningskurs den 13 oktober 2017 och en rabatt om 9,7% mot stängningskurs de sista 10 handelsdagarna. Den riktade emissionen sker med stöd av bolagsstämmans bemyndigande från den 16 maj 2017 och innebär en utspädning om cirka 6,58% av det totala antalet aktier i Copperstone, vilket efter transaktionen har ökat från 226.396.314 till 242.353.761.

Aktierna i den riktade emissionen kommer att tecknas av följande investerare:

Investerare

msek

Antal B-aktier

SHB Fonder

15.00

 7 978 723   

Modelio Equity

5.00

  2 659 574   

Gerhard Dal

3.00

 1 595 747   

Akila AB

2.50

 1 329 787   

Biljon AB

1.50

  797 872   

Jens Miöen

1.00

 531 915   

Johan Biehl

0.75

   398 936   

Feat Invest AB

0.75

  398 936   

John Larsson

0.50

   265 957   

 

 

 

Totalt

30.00

 15 957 447   

 

Erik Penser Bank har varit Bolagets finansiella rådgivare och Advokatfirman Lindahls har varit Bolagets juridiska rådgivare i samband med transaktionen.

"Det är en ära att få välkomna välrenommerade investerare och att få leda detta företag som så tydligt går från klarhet till klarhet. Finansieringen kommer till allra största del att användas för prospektering för porfyrkoppar mot djupet på Copperstoneområdet och i synnerhet att användas för kärnborrning mot de geofysiska mål som Bolaget för närvarande tar fram. NSAMT (Natural Source Audio Magneto-Tellurics) har internationellt ett synnerligen gott track record när det gäller att upptäcka kopparporfyrmalm och såvitt Bolaget känner till är vi först ut med att applicera tekniken i Sverige.", kommenterar VD Chris McKnight.

För ytterligare information, kontakta VD Chris McKnight, Copperstone, +46(0)580-88890, e-mail: info@copperstone.se eller se www.copperstone.se

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Copperstone Resources AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 16 oktober 2017 kl 08.40 CET.

Copperstone Resources AB är ett publikt gruvutvecklingsbolag som handlas på NASDAQ First North (Stockholm) under namnet COPP B med Augment Partners AB som Bolagets Certified Adviser. Copperstone fokuserar sin verksamhet främst på bas- och ädelmetallprospektering i närheten av den internationellt kända gruvregionen Skelleftefältet. Copperstoneprojektet inbegriper fyra undersökningstillstånd i Norrbotten; Sandberget 100 (8074ha), Sandberget 200 (19ha), Sandberget 300 (19ha) och Svartliden 1001 (444ha). Härutöver har Copperstone en bearbetningskoncession, Svartliden K nr. 1 (36ha) och en bearbetningskoncessionsansökan, Eva K nr. 1 (34ha). Bolaget innehar även bearbetningskoncessionen Tvistbogruvan K nr. 1 (11ha) i Bergslagen. Nämnda storlekar är ungefärliga och avrundade till närmaste hektar. Samtliga undersökningstillstånd och bearbetningskoncessioner är ägda till 100%, direkt eller indirekt.

Rekrytering av Exploration Manager

Jari Juurela, Boliden Kylylahtis Geologichef, ursprungligen från gruvorten Outokumpu i Finland, har anställts såsom Copperstones Exploration Manager (Prospekteringschef).Riktad kontantemission om 13,5 MSEK; Jörgen Olsson nominerad till ordförande

Copperstones styrelse har idag beslutat stärka Bolagets kassaposition med 13,5 MSEK genom en riktad  emission till en handfull strategiska långsiktiga svenska investerare, genom användande av bemyndigandet från ordinarie bolagsstämma 2019. Valberedningen i Copperstone (bestående av de tre största ägarna jämte ordförande) har beslutat att föreslå Copperstones styrelse och ordinarie bolagsstämma 2020 att utse Jörgen Olsson till ny ordförande i Copperstone.


BUSINESS REVIEW - JANUARY TO SEPTEMBER 2019

Copperstone Resources AB ("Copperstone" or "the Company") is pleased to announce a Business Review (Q3 2019) for the Company.Riktad emission om 2,74 MSEK

Copperstone förstärker sin finansiella position med ytterligare 2,74 MSEK genom en riktad emission till två kvalificerade investerare.


Copperstone rekryterar Projektansvarig för Viscaria

Bergsingenjör Ian Holman rekryteras för att som konsult ansvara för Viscarias projektutveckling. Vidare har geolog Diane Feve anställts till Viscariakontoret i Kiruna.


Viscaria A-zon: VDD0203 påträffar 20m @1,27% Cu, inkluderande 5m @2,99% Cu. VDD0204 påträffar 18m @1,18% Cu, inkluderande 3m @3,28% Cu. Betydande potential för kobolt och guld konstaterad

Viscaria A-zon: VDD0203 påträffar 20m @1,27% Cu, inkluderande 5m @2,99% Cu. VDD0204 påträffar 18m @1,18% Cu, inkluderande 3m @3,28% Cu. Betydande potential för kobolt och guld konstaterad.


Första tranchen med Yorkville helt reglerad

Copperstone meddelar att Yorkville Advisors Global, LP (Yorkville) idag beslutat att konvertera resterande 5 MSEK av det utestående konvertibla lånet till aktier. Därmed är första tranchen om 22,5 MSEK fullt reglerad. Bolaget har möjlighet, men inte skyldighet, att på vissa villkor, uppta totalt upp till 100 MSEK genom Yorkville. Bolagets totala antal aktier ökar efter den sista konverteringen till 549 329 487 B-aktier, motsvarande en utspädning om 2,4%.


Kärnborrningar på Viscaria: VDD0201 påträffar 15m @ 0,73% Cu och 6m @ 1,45% Cu utanför befintlig mineralresurs

Copperstone har avslutat den första fasen av kärnborrningen på A-zonen i Viscaria. De kemiska resultaten visar på betydande kopparmineralisering utanför huvudzonen. Hittills har VDD0201 och VDD0202 analyserats och resultaten har verifierats av kvalificerad person (QP).


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär