Riktad emission och lånekonverteringar till aktier om 13,6 MSEK

Copperstone förstärker sin finansiella position med ytterligare 13,6 MSEK genom en kombination av riktad emission och konverteringar av lån till aktier.

"Vi är glada åt våra nya investerare från Norrbotten, Stockholmsregionen, USA och Schweiz i samband med att vi påbörjar vårt nya borrprogram på Viscaria. Vi känner också betydande stöd från de finansiärer som valt att konvertera lån till aktier.", kommenterar VD Michael Mattsson.

Transaktionen utgörs av följande delar:

31 675 488 aktier för 12 321 765 SEK i kontanta medel, varav cirka 5,69 MSEK kommer att användas till att amortera lån. 3 233 933 aktier motsvarande 1 258 000 SEK avser konvertering/kvittning av lån och räntor till aktier.

Emissionskurs är 0,389 SEK/aktie, vilket motsvarar en rabatt om 8,3% i förhållande till 5-dagars volymvägt genomsnittligt aktiepris t o m den 5 september 2019 på Nasdaq First North Growth Market. Totalt innebär därmed emissionerna en förstärkning av den finansiella position med 13 579 765 SEK, netto efter transaktionskostnader som uppgår till 0 SEK.

Efter transaktionen har brygglånen i Copperstone minskat från 11,8 MSEK till 5,5 MSEK.

Totalt antal utgivna aktier i emissionen är 34 909 421, vilket ökar aktiekapitalet i Copperstone med 3 490 942,1 SEK. Antal utestående aktier i Copperstone efter transaktionen uppgår till 517 252 676. Utspädningen uppgick till 6,7%.

"Genom denna riktade emission bygger Copperstone vidare på sitt momentum för återstart av Viscariagruvan i Kiruna, en världsklassort inom gruvindustrin. Vår balansräkning stärks och härtill kommer finansnettot att kraftigt förbättras, " kommenterar VD Michael Mattsson.

Danderyd 7 september 2019

För ytterligare information, vänligen kontakta Michael Mattsson, VD, +46 705 739 777, michael.mattsson@copperstone.se, info@copperstone.se eller besök Copperstones hemsida på www.copperstone.se

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Copperstone Resources AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Denna information lämnades genom ovannämnda kontaktpersons ombud, för offentliggörande den 7 september 2019 kl 20.30 CET.

Om Copperstone

Copperstone Resources AB är ett mineralprospekteringsbolag med ett mål att bli ett producerande bas- och ädelmetallföretag inom 3 till 5 år. Bolaget innehar ett antal bearbetningskoncessioner och undersökningstillstånd i Kiruna (Viscariagruvan), Arvidsjaur (Copperstoneprojektet) och Smedjebacken (Tvistbogruvan) samtliga i Sverige. Största delen av Bolagets mineraltillgångar utgörs f n av koppar. Tillstånd finns även avseende zink, guld, silver och bly m m. Härutöver finns intressen inom järnmalm (Viscaria och konvertibel i Nordic Iron Ore AB). Samtliga undersökningstillstånd och bearbetningskoncessioner är ägda till 100 %, direkt eller indirekt. Bolagets aktie är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market (ticker COPP B). Augment Partners är bolagets Certified Adviser, info@augment.se, +46 8 505 65 172.

Financial results for the Group for Year to date January 1 - December 31, 2019

  • The closing balance of cumulative capitalized exploration assets amounted to 303,438 (59,212) KSEK, corresponding to an increase of 412%.
  • Total shareholders' equity was 264,317 (65,412) KSEK, corresponding to an increase of 304%.
  • Total assets at the end of the period was 333,291 (74,681) KSEK, corresponding to an increase of 346%.
  • The cash at hand at the end of the period was 19,098 (1,385) KSEK.
  • Result of the period amounted to -14,552 (-459) KSEK, to significant extent due to the intensified project development and to one-offs regarding the Viscaria acquisition and the rights issue. The corresponding period included a capital gain on NIO convertible of 8.2 MSEK.
  • Result of the period per share was -0.03 (-0.00) SEK.
  • The cash flow during the period was 17,713 (-26,901) KSEK.


Rekrytering av Exploration Manager

Jari Juurela, Boliden Kylylahtis Geologichef, ursprungligen från gruvorten Outokumpu i Finland, har anställts såsom Copperstones Exploration Manager (Prospekteringschef).Riktad kontantemission om 13,5 MSEK; Jörgen Olsson nominerad till ordförande

Copperstones styrelse har idag beslutat stärka Bolagets kassaposition med 13,5 MSEK genom en riktad  emission till en handfull strategiska långsiktiga svenska investerare, genom användande av bemyndigandet från ordinarie bolagsstämma 2019. Valberedningen i Copperstone (bestående av de tre största ägarna jämte ordförande) har beslutat att föreslå Copperstones styrelse och ordinarie bolagsstämma 2020 att utse Jörgen Olsson till ny ordförande i Copperstone.


BUSINESS REVIEW - JANUARY TO SEPTEMBER 2019

Copperstone Resources AB ("Copperstone" or "the Company") is pleased to announce a Business Review (Q3 2019) for the Company.Riktad emission om 2,74 MSEK

Copperstone förstärker sin finansiella position med ytterligare 2,74 MSEK genom en riktad emission till två kvalificerade investerare.


Copperstone rekryterar Projektansvarig för Viscaria

Bergsingenjör Ian Holman rekryteras för att som konsult ansvara för Viscarias projektutveckling. Vidare har geolog Diane Feve anställts till Viscariakontoret i Kiruna.


Viscaria A-zon: VDD0203 påträffar 20m @1,27% Cu, inkluderande 5m @2,99% Cu. VDD0204 påträffar 18m @1,18% Cu, inkluderande 3m @3,28% Cu. Betydande potential för kobolt och guld konstaterad

Viscaria A-zon: VDD0203 påträffar 20m @1,27% Cu, inkluderande 5m @2,99% Cu. VDD0204 påträffar 18m @1,18% Cu, inkluderande 3m @3,28% Cu. Betydande potential för kobolt och guld konstaterad.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär